Stookinstallaties

Keuring stookinstallatie

Keuring stookinstallatie

Stookinstallaties dienen zuinig en veilig te zijn om het milieu zo weinig mogelijk te belasten. Tevens voorkomt u op die manier dat ongevallen gebeuren of economische schade wordt veroorzaakt en bespaart een zuinige stookinstallatie in de kosten.

In verband met deze veiligheid én het milieuaspect is een periode keuring van uw stookinstallatie verplicht. Dit is een wettelijke eis die is opgenomen in het Activiteitenbesluit. Hiervoor is een kwaliteitsstandaard vastgelegd: de SCIOS certificatieregeling voor inspectie, onderhoud en keuring van onder andere stookinstallaties.

Voor inspecties en keuring van stookinstallaties conform de SCIOS certificering regeling Scope 1 tot en met 7 werkt AREPA Inspexx nauw samen met het gerenommeerde B & R Inspectie en Advies.

Eerste bijzondere Inspectie

Volgens de SCIOS-certificatieregeling is het noodzakelijk dat een stookinstallatie een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) ondergaat. De EBI moet uitgevoerd worden door een daartoe gekwalificeerde persoon, werkzaam bij een SCIOS-gecertificeerd bedrijf. B&R Inspectie en Advies BV (B&R) is hiervoor gecertificeerd en kan de EBI voor u uitvoeren.

Periodieke Inspectie stookinstallaties

Bij het uitvoeren van een Periodieke Inspectie (PI) conform de SCIOS certificatieregeling controleert de inspecteur van B&R Inspectie en Advies BV (B&R) de juiste afstelling van de stookinstallatie en/of de brandstoftoevoerleiding aan de hand van het door de EBI-deskundige opgestelde basisverslag (BV) en relevante voorschriften. Deze Periodieke Inspectie wordt geheel volgens de SCIOS-certificatieregeling uitgevoerd.

Inspectie Gasleiding (Scope 7a)

Als een stookinstallatie is opgesteld  in een stookruimte en/of in een ruimte is een stookinstallatie opgesteld met een vermogen van meer dan 100 kW, dan moet naast de stookinstallatie tevens de brandstoftoevoerleiding vanaf de centrale gasmeter naar deze stookinstallatie worden geïnspecteerd

Inspectie van de gasleiding in de industrie (Scope 7b)

Om een voorziening van gas in een industriële omgeving in goede conditie te houden en de veiligheid van deze voorziening te waarborgen, is het uitvoeren van onderhoud en inspectie aan deze voorziening noodzakelijk.
Keuring stookinstallatie aanvragen »
 

Inspectie aanvragen

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een keuring aan te vragen.

Contact »

Nieuws

Lees meer »