NEN 3140 Voldoend Onderricht Persoon (VOP)Trainingsduur
Een dag
Kosten
€ 195,00 (ex. BTW)
Locatie
Amersfoort / in-company
 

Na het volgen van deze basistraining kunnen personen worden aangewezen als Voldoend Onderricht Persoon (VOP) conform de NEN 3140.

Data
Training

»

In het kort

Tijdens deze training worden deelnemers bewust gemaakt van de gevaren en risico's van elektriciteit. Hiernaast krijgen de deelnemers instructie om veilig diverse (eenvoudige) elektrotechnische werkzaamheden uit te voeren. De training is dan ook specifiek bedoeld voor niet-elektrotechnici.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor personen die in hun organisatie een aanwijzing hebben (of zullen krijgen) tot Voldoend Onderricht Persoon in het kader van de NEN 3140. Deze personen hoeven geen elektrotechnische achtergrond te hebben.

Lesmethode

Praktijk en theorie ondersteunen elkaar. Daarom wisselen wij in ons trainingscentrum de theorie en praktijk met elkaar af. Na afloop van de training bent u al ervaren!

In een tijd van online leren denken wij dat het contact met een echte docent nog steeds een meerwaarde heeft. Daarom kiezen wij voor kleine groepen en ervaren docenten die ook direct in kunnen gaan op vragen van de deelnemers.Doel

»

Doel van de training

Na afloop is de deelnemer in staat om zelfstandig diverse (eenvoudige) elektrotechnische werkzaamheden uit te voeren op een veilige wijze.

De deelnemer heeft kennis van de gevaren en risico's van elektriciteit. De deelnemer is op de hoogte van de basisprocedures voor veilig werken conform NEN3140.Programma

»

Inhoud en lesmaterialen

Tijdens de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Gevaren van elektriciteit
 • Procedures bij het werken aan elektrische installaties
 • Spanningsloos werken
 • In de nabijheid van spanningvoerende delen werken
 • Routinehandelingen
 • De werkplek en de gevarenzone
 • Omgevingsfactoren
 • De organisatie van werkzaamheden
 • Communicatie
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Gereedschappen
 • De NEN 3140 (geldende versie)
 • Informatieve films
 • Procedures zoals
  • Meten op spanningsloosheid
  • Resetten van thermische beveiligingen
  • Vervangen van schroefzekeringen
  • Vervangen van meszekeringen (indien van toepassing)

Iedere deelnemer ontvangt een uitgebreide informatiemap met achtergrondinformatie, werkprocedures en diverse voorbeelden van procedures.Afsluiting

»

Examen en certificaat

Deze training wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Bij een positief eindresultaat ontvangt de deelnemer een bedrijfserkend certificaat.