Restoring Confidence in Your Equipment

Geplaatst op: 7-11-2017
Afbeelding: 1509621510_arepainterviewjpg
Bob Wedow en Pieter Benschop

AREPA KLAAR VOOR DE ‘NEXT GEN’

We willen ons bedrijf gereed maken voor de ‘next gen’, en met alle zelfrespect, die ‘nieuwe generatie’, dat zijn niet wìj.” Robert Wedoff (54), de president van Envista Forensics zegt het met een brede glimlach op het gezicht, terwijl hij op zichzelf en simultaan op de naast hem gezeten Pieter Benschop wijst. “Zo is het helemaal”, beaamt Benschop (52), die sinds de overname mei jl. van AREPA door Envista wereldwijd de leiding heeft over AREPA.

Envista
Na de samenvoeging van beide bedrijven werken bij Envista in het totaal 430 medewerkers, waarvan 152 bij technisch reconditioneringsbedrijf AREPA (inclusief in Nederland de medewerkers van AREPA Inspexx) en heeft Envista nu in negen landen een vestiging. Envista levert allerlei forensische diensten op technisch gebied, zoals schade-evaluatie, brand- en explosie-onderzoek, ongevallenreconstructie, bouwadvies, storingsanalyse en geotechnisch advies. Tot de Envista groep hoort ook Guardian Digital Forensics, dat op de Amerikaanse markt digitale onderzoeksdiensten biedt en dat bedrijven onder meer ondersteunt op het terrein van ‘cybercrime’.

AREPA ook in Amerika
“In de gesprekken die we de voorbije jaren met Envista hebben gevoerd over de mogelijkheid dat AREPA zou worden overgenomen, hebben we beslist niet gekeken naar de hoogst mogelijke opbrengst van onze aandelen”, zegt Benschop, die een van de aandeelhouders van AREPA was. “Waar we wel met name naar hebben gekeken is, wat de beste oplossing was op de langere termijn. Welke partij ons de beste ontwikkelingsmogelijkheden zou kunnen bieden.” AREPA verleende zijn diensten op het gebied van technische reconditionering vanuit de landen waarin het bedrijf gevestigd was, - Nederland, Denemarken en Zweden - al wereldwijd, maar om echt goed door te kunnen pakken in regio’s in de wereld is het belangrijk om er gevestigd te zijn. Na de overname door Envista afgelopen voorjaar heeft AREPA inmiddels met zevenmijlslaarzen het geografisch vestigingsgebied kunnen uitbreiden. In de VS en Canada bood Envista reeds technische reconditionering aan het bedrijfsleven. Dat gebeurde onder de naam TekPro Global. Die bedrijven hebben sinds mei jl. als nieuwe naam AREPA North America en vallen nu onder Pieter Benschop.

Deel dit artikel