Restoring Confidence in Your Equipment

organogram arepa NL 2018

Onze missie

Belangrijkste doel van AREPA is het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering bij zijn klanten. Zowel uit preventief oogpunt als na calamiteiten zijn onze specialisten gefocust op de borging van kwaliteit en de voortgang van bedrijfsprocessen. Hierbij staan de veiligheid van werknemers én het behoud van de bedrijfsmiddelen centraal.

Bereikbaarheid, communicatie en transparantie zijn kernwaarden binnen de ondernemingen van AREPA. Deze waarden worden continu bewaakt, gedocumenteerd en getoetst aan de maatschappelijke normen. AREPA is zich terdege bewust van zijn verantwoordelijkheden en van de belangen die zijn werkzaamheden met zich meebrengen.