Restoring Confidence in Your Equipment

Wereldwijde inzet van AREPA Maintenance & Services

Afbeelding: 190-foto_plant_petrochemie

AREPA Maintenance & Services verricht periodiek onderhoud en levert diensten bij storingen van elektrotechnische installaties. Zij opereert daarbij wereldwijd, in alle marktsegmenten waar de bedrijfszekerheid van installaties gegarandeerd moet zijn. Zo ook in de petrochemische industrie.

Op het industriecomplex Chemelot nabij Geleen mag AREPA Maintenance & Services verschillende bedrijven tot haar opdrachtgevers rekenen. Veelal gaat het daarbij om het reinigen, inspecteren en waar nodig reconditioneren van verdeelinstallaties (apparaten die de stroom die van het elektriciteitsnet wordt afgenomen, verdelen naar motoren en overige installaties). Daarnaast onderhoudt en reconditioneert AREPA Maintenance & Services bijvoorbeeld ook besturingskasten en nog andere elektrotechnische installaties. Al toen Staatsmijn Maurits hier was gevestigd, was het schoonmaken van de verdeelinstallaties een periodiek terugkerend werk. De mijn had daar eigen mensen voor in dienst, maar tegenwoordig geven bedrijven er de voorkeur aan het onderhoud door specialisten te laten uitvoeren. Die beschikken immers over de kennis en, evenzeer belangrijk, de juiste middelen om optimale resultaten te bereiken. AREPA Maintenance & Services is op dit gebied in alle industriële en dienstverlenende sectoren actief: van boorplatformen tot ziekenhuizen, van scheepvaart tot, zoals op Chemelot, petrochemische fabrieken – en alles daartussenin.

Aanpak

“Voor dit werk worden we meestal eerst uitgenodigd om op de locatie een opname te doen”, vertelt Robin Langstraat, manager bij AREPA Maintenance & Services. “We brengen in kaart welke verdelers het betreft en aan de hand daarvan stellen we een offerte per installatie op, inclusief doorlooptijden, zodat een planning kan worden gemaakt wanneer welke installatie aantoonbaar spanningsloos aan ons kan worden aangeboden. Wij openen die installaties, halen beplatingen weg en maken ze vanuit alle hoeken bereikbaar, zodat we niet alleen het zichtbare, maar al het aanwezige vuil kunnen verwijderen. De reiniging gebeurt handmatig, volledig droog, met behulp van ESD-stofzuigers om elektrostatische ontladingen te voorkomen. De laden die we eruit nemen, behandelen we in onderdrukcabines met geïoniseerde lucht, ook weer ESD-veilig. Na de terugplaatsing van de laden krijgen de installaties nog een antistatische nabehandeling. Voordat we de installaties weer sluiten, is er een oplevering aan de klant, om aan te tonen wat het resultaat van de reiniging is geweest.”

Adequate inspecties

Afbeelding: besturingskasten

Bij AREPA Maintenance & Services werken uitsluitend technisch specialisten, van wie de een meer affiniteit heeft met bijvoorbeeld frequentiedrives en de ander meer met MCC-installaties (motor control centers). Bij hun inzet wordt daarmee rekening gehouden, omdat van hen tijdens het onderhoudswerk ook een adequate inspectie wordt verwacht. Elk defect in een installatie, hoe klein ook, wordt opgemerkt, gerapporteerd en zo mogelijk meteen hersteld. Op bezoek bij een van de opdrachtgevers van AREPA Maintenance & Services op Chemelot laat de senior engineer van de technische dienst weten juist ook aan deze inspectie veel belang te hechten. “Het blijft niet sec bij het reinigen van de verdelers”, zegt hij. “We hebben mensen nodig die kennis van zaken hebben en onvolkomenheden weten te detecteren. Dat moet de toegevoegde waarde zijn van de partij die we de verdeelinstallaties laten onderhouden.”

 

Ook ’s nachts

Even belangrijk vindt hij de beschikbaarheid van AREPA Maintenance & Services bij storingen. Hij zegt: “Ook in de nachtelijke uren kunnen we altijd voor ondersteuning bellen. Als er bijvoorbeeld een storing met brandschade is geweest, moet die installatie weer zo snel mogelijk in bedrijf zijn. Ook dan moet de installatie gereinigd worden en moet worden gemeten of er geen stoffen zijn vrijgekomen die op langere termijn schadelijk voor de installatie kunnen zijn. In zulke gevallen hebben we nog nooit tevergeefs een beroep op AREPA Maintenance & Services gedaan, ook al moesten midden in de nacht mensen vanuit bijvoorbeeld Meppel naar Geleen komen. Wij zijn daarom zeer tevreden over de dienstverlening van AREPA Maintenance & Services en zijn dan ook al meer dan twintig jaar trouwe klant.”

petrochemie complex
Geplaatst op: 11-12-2014
Deel dit artikel