Restoring Confidence in Your Equipment

Afbeelding: vervuilde installatie MenS

Hoe vervuild is mijn installatie?

Naast visueel aantoonbare vervuiling in een installatie is er ook vervuiling die niet visueel aantoonbaar is maar toch aan een verhoogd risico op uitval bijdraagt. Denk hierbij aan neerslag van zuren of anderszins. De vraag hoe vervuild is mijn installatie en welk risico zit hier aan vast, beantwoorden wij door middel van gedegen onderzoek waarbij de geleidingswaarde en de samenstelling van de vervuiling in kaart zal worden gebracht. De resultaten van dit onafhankelijke onderzoek ontvangt u in de vorm van een rapportage met de bevindingen.

vervuilde installatie MenS 3