Restoring Confidence in Your Equipment

Corrosie coupons

Bij een te hoge geleidingswaarde in een technische ruimte is er een verhoogd risico op corrosievorming welke mogelijk is veroorzaakt door corrosieve dampen in deze ruimte. Om na te gaan of de corrosieve damp door een incident in de ruimte terecht is gekomen of er een continue corrosieve luchtstroming in een technische ruimte aanwezig is, kunnen er zogenoemde corrosie coupons opgehangen worden. Deze coupons worden voor een periode van 30 dagen in de technische ruimte aangebracht en worden vervolgens “uitgelezen”. De resultaten geven het soort en een indicatie van de concentratie van corrosieve neerslag weer.

Op basis van de analyses kan een gedegen plan van aanpak gemaakt worden voor reiniging van de installaties en/of apparatuur.

CCC nieuw
nieuwe coupon
CCC met reactie
coupon met reactie

"The CCC or Corrosion Classification Coupon reliably determines the type and thickness of corrosion build-up on the surface of each CCC. Coupon analysis is a service provided to customers as a resource for information on their environment."