Restoring Confidence in Your Equipment

Stofkarakterisering

Om inzicht te krijgen wat de samenstelling van de vervuiling is, worden er kleefmonsters genomen om een stofkarakterisering uit te voeren. Vervuiling kan bijvoorbeeld bestaan uit  metaalachtige, koolstofachtige of kristallijn deeltjes. Tevens kan worden vastgesteld in welke omvang een bepaald stofdeeltje aanwezig is.

koolstof
1
koolstof1
2
metaal
3
metaal1
4

Microscopisch uitvergroot ziet u op foto's 1 en 2 koolstofachtige deeltjes.
Foto's 3 en 4 laten metaalachtige deeltjes zien.

De samenstelling en omvang van de vervuiling kan tot ernstige verstoring van productieprocessen leiden. Op basis van de analyses kan een gedegen plan van aanpak gemaakt worden voor reiniging van de installaties en/of apparatuur.