Restoring Confidence in Your Equipment

Ruim 25 jaar het meest effectief

Verontreiniging van techniek kan ontstaan door vrijkomende stoffen bij brand, chemische reacties, werkzaamheden als boren, slijpen of zagen, wateroverlast et cetera. Veel voorkomende verontreinigingen zijn bijvoorbeeld chloorionen-neerslag door verhitting van PVC, afzet van koolstofdeeltjes ofwel roet, kalkresiduen door wateroverlast en kristallijnenvervuiling door bouwstof.

Na beoordeling van de mate en ernst van de vervuiling maakt AREPA een reconditioneringsplan. Hierin worden de benodigde werkzaamheden nauwgezet omschreven. De volgende fase is het demonteren en prepareren van de vervuilde apparatuur, waarna wordt overgegaan tot de daadwerkelijke reiniging.

AREPA hanteert in veel gevallen een zelfontwikkelde reinigingsmethode op basis van water. Deze al meer dan vijfentwintig jaar toegepaste methodiek heeft bewezen het meest effectief te zijn bij verontreinigingen als chloorionen, roet- en stofdelen.

Veel leveranciers en producenten zijn inmiddels vertrouwd met deze innovatieve technieken en zullen op basis hiervan garanties verstrekken. Uiteraard verstrekt AREPA zelf ook de nodige zekerheden voor optimaal hergebruik van de apparatuur.

Gaat het om de cosmetische reiniging van oppervlakken, dan maakt AREPA meestal gebruik van handmatige reiniging, ondersteund door technieken als droogijsstralen.