Restoring Confidence in Your Equipment

Voorkom verlies van data

Door bijvoorbeeld brand, wateroverlast of explosie kan op media opgeslagen data verloren gaan. Het kleinste krasje op de hard disc van een personal computer kan al  het verlies betekenen van duizenden bladzijden tekst, belangrijke administratieve gegevens, adressenbestanden en zo meer.

AREPA Reconditionering heeft de know how in huis om de ontstane problemen op de juiste wijze te analyseren én kan de beschadigde data van nagenoeg alle gegevensdragers (hard disc’s, cd-roms, usb-sticks, diskettes) herstellen.

Na analyse van het probleem ontvangt u een gedetailleerd rapport met daarin een inschatting van het percentage aan data dat kan worden hersteld en een indicatie van de benodigde tijd van de herstelwerkzaamheden.

7 Gouden tips

  • Raak niet in paniek;
  • Zet de apparatuur onmiddellijk uit;
  • Probeer het systeem niet opnieuw te starten;
  • Raak de hard disc niet aan. Ondeskundige demontage van apparatuur kan aanzienlijke schade veroorzaken;
  • Installeer geen software opnieuw;
  • Maak geen gebruik van automatische hersteltoepassingen;
  • Beoordeel weloverwogen de importantie van de verloren data. Is er een recente back-up voorhanden?
Afbeelding: pagetop_datarec1

Speciale droogtechnieken

Snel drogen na een calamiteit is essentieel om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Ook door de toepassing van een reinigingmethode met gebruik van water kan het noodzakelijk zijn het droogproces te versnellen.

AREPA Nederland heeft de bestaande droogmethodieken verder ontwikkeld en is samen met specialistische machinebouwers overgegaan tot het ontwerpen en bouwen van een uiterst geavanceerde vacuümdroger.

Kernmerkend voor de vacuümdroger is dat deze mobiel is en daardoor wereldwijd kan worden ingezet. De vacuümdroger kan in diverse lagen apparatuur opslaan en staat daardoor voor een versnelde droging van componenten als frequentieregelaars, printplaten en motoren.

Kortom: de vacuümdroger is een zeer specialistische aanvulling op het brede palet van dienstverlening, in eigen beheer ontwikkeld door AREPA Nederland.