Restoring Confidence in Your Equipment

NEN 3140 trainingen

Met onze NEN 3140 VOP en VP trainingen leren deelnemers veilig werken aan en in de buurt van elektrische installaties. De installatiebeheerder leert van de hoed en de rand met een IV/WV training!

Onze trainingen zijn een mix van praktijk met ondersteunende theorie. Na afloop van de training kan de deelnemer weer veilig aan de slag met de elektrische installaties!

bn_02