Restoring Confidence in Your Equipment

Installatie- / Werkverantwoordelijke (IV/WV)

Na het volgen van deze training kunnen personen worden aangewezen als Installatie- / Werkverantwoordelijke (IV/WV) conform NEN 3140.

 • Training
 • In het kort

  De Installatieverantwoordelijke (IV) en de Werkverantwoordelijke (WV) zijn de spil in het web bij de bedrijfsvoering van elektrische installaties. Het op een praktische wijze invulling geven aan deze bedrijfsvoeringstaak is beschreven in de NEN 3140.

  Tijdens deze training leert u de eisen die de NEN 3140:2011/A1:2015 aan het veilig werken stelt, waarover de medewerkers geïnstrueerd moeten worden, regels rondom inspecties en uitbreidingen en hoe de nieuwe verantwoordelijkheden en bevoegdheden geregeld zijn.

  Doelgroep

  De training is bestemd voor personen die verantwoordelijk zijn voor de invoering van de NEN 3140 en die aangewezen zijn (of worden) als installatie- en / of werkverantwoordelijke.

  Wij adviseren een technische achtergrond op MBO niveau (WEB niveau 4) voor het volgen van deze training. Bij twijfel vragen wij u vooraf contact met ons op te nemen voor een advies op maat.

  Lesmethode

  Praktijk en theorie ondersteunen elkaar. Daarom wisselen wij in ons trainingscentrum de theorie en praktijk met elkaar af. Na afloop van de training bent u al ervaren!

  In een tijd van online leren denken wij dat het contact met een echte docent nog steeds een meerwaarde heeft. Daarom kiezen wij voor kleine groepen en ervaren docenten die ook direct in kunnen gaan op vragen van de deelnemers.

 • Doel
 • Doel van de training

  Na afloop is de deelnemer in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor elektrotechnische werkzaamheden en elektrotechnische installaties te beheren conform de NEN 3140.

  De deelnemer heeft kennis van de gevaren en risico's van elektriciteit. De deelnemer is op de hoogte van de procedures voor bedrijfsvoering conform NEN 3140.

 • Programma
 • Inhoud en lesmaterialen

  Tijdens de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Relatie NEN 3140 met Arbo-wet en Europese normen;
  • De NEN 3140:2011/A1:2015;
  • Risico's van elektriciteit;
  • Elektriciteitsvoorziening, opbouw van installaties, stroomstelsels;
  • Beheren van installaties;
  • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
  • Aansprakelijkheid;
  • Uitbesteden van elektrotechnische werkzaamheden;
  • Procedures;
  • Waarover moeten medewerkers geïnstrueerd worden;
  • Invoering van de norm in de organisatie;
  • Bepalen frequentie van instructie en inspectie;
  • Inspectieplan, steekproeven, inspecteren, rapporteren;
  • Werkvoorschriften
   - veilige bedrijfsvoering
   - gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
   - standaard bedrijfsvoeringprocedures
   - werkzaamheden onder risicoverhogende omstandigheden
   - onderhoudsprocedures
  • Het in bedrijfnemen van installaties
   - beveiligen tegen aanrakingsgevaar
   - meettechniek ten behoeve van inbedrijfname van installaties
   - het plaatsen van smeltveiligheden
  • Praktijktraining zoals:
   - metingen ten behoeve van installaties
   - in- en uitbedrijfnemen van installaties
   - veiligstellen van installaties
   - resetten van thermische beveiligingen
   - vervangen van schroefzekeringen
   - vervangen van meszekeringen
  • Instructievideos specifiek voor elektrotechnische werkzaamheden;
  • Diverse praktijkcases.

  Iedere deelnemer ontvangt een uitgebreide informatiemap met achtergrondinformatie, werkprocedures en diverse voorbeelden van procedures.

 • Afsluiting
 • Examen en certificaat

  Deze training wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Bij een positief eindresultaat ontvangt de deelnemer een bedrijfserkend certificaat.