Restoring Confidence in Your Equipment

Vakbekwaam Persoon (VP)

Na het volgen van deze basistraining kunnen personen worden aangewezen als Vakbekwaam Persoon (VP) conform NEN3140.

 • Training
 • In het kort

  Tijdens deze training worden deelnemers bewust gemaakt van de gevaren en risico's van elektriciteit. Hiernaast krijgen de deelnemers instructie om veilig elektrotechnische werkzaamheden uit te voeren. De training is dan ook specifiek bedoeld voor (elektro-)technici.

  Doelgroep

  Deze training is bedoeld voor personen die in hun organisatie een aanwijzing hebben (of zullen krijgen) tot Vakbekwaam Persoon in het kader van de NEN 3140.

  Elektromonteurs, mechanische monteurs, servicemonteurs en medewerkers die in de buurt van elektrische installaties werken en die worden aangewezen als Vakbekwaam Persoon.

  Wij adviseren een elektrotechnische achtergrond op LBO niveau voor deze training.

  Lesmethode

  Praktijk en theorie ondersteunen elkaar. Daarom wisselen wij in ons trainingscentrum de theorie en praktijk met elkaar af. Na afloop van de training bent u al ervaren!

  In een tijd van online leren denken wij dat het contact met een echte docent nog steeds een meerwaarde heeft. Daarom kiezen wij voor kleine groepen en ervaren docenten die ook direct in kunnen gaan op vragen van de deelnemers.

 • Doel
 • Doel van de training

  Na afloop is de deelnemer in staat om zelfstandig op een veilige wijze elektrotechnische werkzaamheden uit te voeren.

  De deelnemer heeft kennis van de gevaren en risico's van elektriciteit. De deelnemer is op de hoogte van de procedures voor veilig werken conform NEN3140.

 • Programma
 • Inhoud en lesmaterialen

  Tijdens de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Relatie Arbo-wet en NEN 3140;
  • De NEN 3140 + A2:2018;
  • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de diverse personen;
  • Wie mag welke werkzaamheden uitvoeren;
  • Vastleggen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
  • Veilig uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden;
  • Veilig spanningsloos maken;
  • Werken aan onder spanning staande installaties;
  • Het gebruik van hulp- en beschermingsmiddelen.

  Iedere deelnemer ontvangt een uitgebreide informatiemap met achtergrondinformatie, werkprocedures en diverse voorbeelden van procedures.

 • Afsluiting
 • Examen en certificaat

  Deze training wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Bij een positief eindresultaat ontvangt de deelnemer een bedrijfserkend certificaat.