Restoring Confidence in Your Equipment

Inspecteur Machineveiligheid

In deze training leert de deelnemer gevaren te herkennen, risico's te bepalen en maatregelen voor risicoreductie te kiezen op basis van de wettelijke voorschriften voor machines.

 • Training
 • In het kort

  De voor de veiligheid van machines en installaties verantwoordelijke persoon moet overtuigd zijn dat de juiste voorschriften, wetten en normen zijn toegepast.

  Machines dienen te voldoen aan diverse veiligheids- en gezondheidseisen. Denk daarbij aan de Arbo-wet, CE markering (machinerichtlijn), Richtlijn Arbeidsmiddelen, maar ook de NEN 3140, ATEX, SIL en PL zijn steeds vaker gehoorde termen. De  eindgebruiker is ook regelmatig "producent" in de zin van de wet omdat deze aanpassingen aan de productielijnen uitvoert of machines gaat samenbouwen.

  Tijdens de training Inspecteur Machineveiligheid komen de hier beschreven facetten van machineveiligheid aan bod. De deelnemer leert een risicoinventarisatie uit te voeren conform NEN-EN12100 en maatregelen te nemen op basis van de Machinerichtlijn

  Doelgroep

  Een ieder die te maken heeft met de inkoop van nieuwe machines, beheer van bestaande machines en de bouw/aanpassing van machines. Denk aan inkopers, medewerkers van een technische dienst, onderhoudsbedrijven etc.

  Lesmethode

  Praktijk en theorie ondersteunen elkaar. Daarom wisselen wij in ons trainingscentrum de theorie en praktijk met elkaar af. Na afloop van de training bent u al ervaren!

  In een tijd van online leren denken wij dat het contact met een echte docent nog steeds een meerwaarde heeft. Daarom kiezen wij voor kleine groepen en ervaren docenten die ook direct in kunnen gaan op vragen van de deelnemers.

 • Doel
 • Doel van de training

  Doel van de training is het opleiden van een deskundig persoon op het gebied van machineveiligheid. De deelnemers hebben de kennis en vaardigheden om risicoinschattingen te maken en op basis van de wettelijke voorschriften maatregelen voor risicoreductie te kiezen.

  De deelnemer is verder op de hoogte van de belangrijkste voorschriften op het gebied van machineveiligheid wat betreft noodstopfunctionaliteit, besturing en afschermingen.

 • Programma
 • Inhoud en lesmaterialen

  Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere;

  • Wettelijke eisen over machineveiligheid;
  • Welke normen en voorschriften moet ik toepassen?
  • Wat eist de Machinerichtlijn van de leverancier/producent van machines en apparaten;
  • Aandachtspunten bij de aanschaf van machines en apparaten;
  • Wat eist de Richtlijn Arbeidsmiddelen van de gebruiker van de machines en apparaten;
  • Waar ben ik op veiligheidsgebied verantwoordelijk voor als beheerder van het machine- en apparatenpark en hoe vul ik dat in;
  • Wie is verantwoordelijk bij het aanpassen of samenbouwen van machines en moet ik CE markering aanbrengen?;
  • Risicobeoordeling van machines en apparaten volgens NEN-EN12100-1/2;
  • Moet ik machines, apparaten en productielijnen keuren en zo ja, met welke frequentie?
  • Wie is verantwoordelijk en/of aansprakelijk als ik niet aan de eisen voldoe?

  Onderdeel van de training is een praktijkcase: welke acties moet ik nog nemen in mijn specifieke situatie om aan de wettelijke eisen te voldoen? Hierbij is er natuurlijk een goede begeleiding van de docent.

   

 • Afsluiting
 • Examen en certificaat

  Deze training wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Bij een positief eindresultaat ontvangt de deelnemer een bedrijfserkend certificaat.