Restoring Confidence in Your Equipment

Inspecteur Laagspanningsinstallaties

Tijdens deze training leert u (nieuw op te leveren) installaties te inspecteren, meten en rapporteren volgens deel zes van de NEN1010.

 • Training
 • In het kort

  Nieuwe installaties dienen geïnspecteerd worden conform deel 6 van de NEN1010.

  Na het volgen van deze tweedaagse training kan de deelnemer zelfstandig (beperkte) installaties inspecteren via visuele inspecties en metingen. Tevens kan de gebruiker aantonen dat de installatie voldoet aan de specificaties.

  Op diverse momenten tijdens de training gaat de deelnemer zelf aan de slag met de installatietester en (voorbeeld-) inspectierapporten.

  De training richt zich hoofdzakelijk op de inspectie van nieuwe installaties. Tijdens de training leert de deelnemer ook de basiscompetenties nodig bij de inspectie van bestaande installaties.

  Doelgroep

  Deze training is zeer geschikt voor medewerkers van installateurs die elektrische installaties (zoals o.a. in winkels, kantoorpanden en woningen) installeren en opleveren.

  Van de deelnemers wordt verwacht: een niveau 4 (ET), ervaring met installeren en aansluiten van elektrische installaties.

  Lesmethode

  Praktijk en theorie ondersteunen elkaar. Daarom wisselen wij in ons trainingscentrum de theorie en praktijk met elkaar af. Na afloop van de training bent u al ervaren!

  In een tijd van online leren denken wij dat het contact met een echte docent nog steeds een meerwaarde heeft. Daarom kiezen wij voor kleine groepen en ervaren docenten die ook direct in kunnen gaan op vragen van de deelnemers.

 • Doel
 • Doel van de training

  Na het volgen van deze training kan de deelnemer zelfstandig bepalen of de (nieuw op te leveren) installatie voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Tevens kan aan de gebruiker worden aangetoond dat de installatie voldoet aan de specificaties.

 • Programma
 • Inhoud en lesmaterialen

  Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

  • Omvang van de inspectie vaststellen;
  • Visuele inspectie van de installatie volgens NEN 1010;
  • Visuele inspectie van de verdeelinrichtingen volgens NEN 1010;
  • Meettechniek voor bijv. Riso, Zs, Zi, RA;
  • Beproevingen (oa aardlekschakelaars);
  • Welke meetinstrumenten gebruiken;
  • Interpretatie van meetgegevens;
  • Rapporteren van de gegevens.

  Een groot gedeelte van de training vindt plaats in ons praktijkcentrum waar diverse demo installaties zijn opgesteld. Aan deze installatie zullen met de installatietester de nodige metingen door de cursisten worden uitgevoerd!

  Tijdens de training is een diversiteit aan meetapparatuur aanwezig. De deelnemers kunnen de metingen echter ook met eigen meetapparatuur uitvoeren.

  Tijdens de training zal de deelnemer enkele uren aan zelfstudie (huiswerkopdracht) besteden.

 • Afsluiting
 • Examen en certificaat

  Deze training wordt afgesloten met een examen. Bij een positief eindresultaat ontvangt de deelnemer een bedrijfserkend certificaat.