Restoring Confidence in Your Equipment

Inspecteur PV installaties

In deze training leert de deelnemer te bepalen of een zonnepaneelinstallaties (PV installaties) elektrisch veilig is, aan formele eisen voldoet en of het rendement van de installatie aan de afgesproken specificaties voldoet.

 • Training
 • In het kort

  Tijdens de training krijgt de deelnemer kennis van de normen (eisen) op veiligheidsgebied voor de zonnepaneelinstallaties (PV installaties). Rendementsbepalingen, veiligheidseisen en (inspectie-) normen komen allen aan bod.

  Door te meten en "voelen" aan een demo opstelling van een PV installatie wordt de deelnemer op een praktische wijze opgeleid tot inspecteur PV installaties en kan na afloop van de training PV installaties opleveren en inspecteren.

  Doelgroep

  Installateurs van zonnepaneel / PV installaties, inspectiebedrijven die PV installaties installeren.

  Van de deelnemers wordt verwacht: een niveau 4 (ET), ervaring met installeren en aansluiten van PV installaties is gewenst maar niet vereist.

  Lesmethode

  Praktijk en theorie ondersteunen elkaar. Daarom wisselen wij in ons trainingscentrum de theorie en praktijk met elkaar af. Na afloop van de training bent u al ervaren!

  In een tijd van online leren denken wij dat het contact met een echte docent nog steeds een meerwaarde heeft. Daarom kiezen wij voor kleine groepen en ervaren docenten die ook direct in kunnen gaan op vragen van de deelnemers.

 • Doel
 • Doel van de training

  Na het volgen van deze training kan de deelnemer zelfstandig bepalen of de (nieuw op te leveren) installatie voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Tevens kan aan de gebruiker worden aangetoond dat de installatie voldoet aan de specificaties.

 • Programma
 • Inhoud en lesmaterialen

  Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere;

  • Relevante normen zoals NEN1010, NTA8013, IEC62446;
  • Principiële werking van pv installaties;
  • Visuele inspectie van pv installaties;
  • Meten van pv installaties (incl. aanvullende thermografie);
  • Interpretatie van meetwaarden;
  • Rapporteren;
  • Welke meetinstrumenten;
  • Veiligheid tijdens de inspectie.

  Aan de opgestelde zonnestroominstallatie zullen met de speciale meetapparatuur voor PV installaties de nodige metingen door de cursisten worden uitgevoerd!

  Iedere deelnemer ontvangt een uitgebreide informatiemap met achtergrondinformatie, inspectierapporten en diverse voorbeelden van procedures.

 • Afsluiting
 • Examen en certificaat

  Deze training wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Bij een positief eindresultaat ontvangt de deelnemer een bedrijfserkend certificaat.