Restoring Confidence in Your Equipment

Wijzigingen NEN 1010:2015

In onze diverse NEN 1010:2015 trainingen wordt u bijgepraat over de belangrijkste wijzigen in de Nederlandse installatienorm.

Na het volgen van deze training kunt u de nieuwe norm toepassen bij het ontwerpen en aanleggen van laagspanningsinstallaties. Zo bent u weer helemaal op de hoogte!

 • Training
 • In het kort

  Tijdens de training gaan we in vogelvlucht door de NEN 1010:2015 en de laatste wijzigingsbladen. Alle grote wijzigingen ten opzichte van de NEN 1010:2007, maar ook de verschillen in redactionele opzet en de aanwijzing in het Bouwbesluit, komen aan bod.

  Bij dagtrainingen wordt een gedeelte van de training gebruikt om dieper in te gaan op diverse voor u belangrijke onderwerpen en de gevolgen op uw werkzaamheden.

  Doelgroep

  De training is gericht op een ieder die in zijn of haar werkzaamheden de NEN 1010 toepast. Denk aan installateurs, beheerders van installaties, elektrotechnisch medewerkers van technische diensten etc.

  Van de deelnemers verwachten wij een elektrotechnische vooropleiding in combinatie met een goede algemene (praktische) kennis van de NENv1010.

  Lesmethode

  In een tijd van online leren denken wij dat het contact met een echte docent nog steeds een meerwaarde heeft. Daarom kiezen wij voor kleine groepen en ervaren docenten die ook direct in kunnen gaan op vragen van de deelnemers.

 • Doel
 • Doel van de training

  Na het volgen van deze training is de deelnemer op de hoogte van de technische en redactionele wijzigingen komende met de NEN 1010:2015.

 • Programma
 • Inhoud en lesmaterialen

  Tijdens de training gaan we in vogelvlucht door de norm. Alle grote wijzigingen, maar ook de verschillen in redactionele opzet, komen aan bod. Hiernaast worden er diverse belangrijke onderwerpen specifiek behandeld.

  Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

  • Overzicht van de belangrijkste redactionele wijzigingen in de NEN 1010:2015 ten opzichte van de NEN 1010:2007
  • Aanwijzing in het Bouwbesluit
  • Verantwoordelijkheid van de ontwerper en installateur bij de keuze tussen technische oplossingen
  • Belang van kapstokartikelen (deel 1 en 3) van de norm
  • Gebruik van nieuwe installatietechnieken (flexibel installeren)
  • Stroomstelsels en wijze van aarding bij meerdere voedingsbronnen
  • Uitschakeling van de voeding bij overbelasting, kortsluiting en onvolledige sluitingen (Arc flash)
  • Plaatsing en ontwerp van leidingsystemen
  • Uitvoeringsvormen van overspanningsbeveiliging
  • Maatregelen tegen elektromagnetische invloeden (EMC) en beperken ervan
  • Laag houden van stromen in de PE-leiding in normaal bedrijf
  • Beperkte toepassing van TN-C stelsels en de gevolgen voor aarding en potentiaalvereffening
  • Overzicht van de eisen m.b.t. aardlekbeveiliging
  • Vierpolige aardlekschakelaar niet meer toepasbaar bij éénfase eindgroepen
  • Overzicht van de wijzigingen m.b.t. bedrading en bekabeling, hernummering van (basis)installatiemethoden, gewijzigde belastingstabellen
  • Bedrijfsruimten en –terreinen voor landbouw, tuinbouw en veeteelt voorschriften m.b.t. aardlekbeveiliging
  • Potentiaalvereffening
  • Medische ruimten
  • PV-systemen
  • Laadinrichting voor elektrische voertuigen

  Tijdens de training is er veel ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers en vragen over specifieke eisen in de norm.

  De docent kan ook samen met de deelnemers specifieke normartikelen analyseren. Bij in-company trainingen is het mogelijk om vooraf enkele onderwerpen uit te kiezen en deze, bijvoorbeeld, in een groepsopdracht te behandelen.

  Iedere deelnemer ontvangt een informatiemap met hierin de tijdens de training behandelde informatie.

 • Afsluiting
 • Certificaat

  Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.