Restoring Confidence in Your Equipment

Workshop Elektrische Veiligheid

Veel branden en ongevallen in kantooromgevingen vinden een oorsprong in verkeerd gebruik van de elektrische apparatuur en installaties.

Naast dat de beheerder weinig zicht heeft op deze gevaren worden deze ook vaak onderschat door de niet-technische gebruikers.

 • Training
 • In het kort

  In de workshop elektrische veiligheid worden de deelnemers bewust gemaakt van de gevaren van elektriciteit in hun eigen werkomgeving. Ze worden gemotiveerd om zelf actief gevaren te identificeren en deze dan ook op te lossen.

  Het resultaat is een veiligere werkomgeving én een ontlasting van de "toezichthouder" door een verbetering van de veiligheidscultuur.

  Doelgroep

  Niet elektrotechnisch onderlegde medewerkers die in kantooromgevingen / scholen / winkels / facilitaire diensten etc. werken en tijdens de werkzaamheden in aanraking komen met de elektrische apparatuur.

 • Doel
 • Doel van de training

  • Deelnemers meer bewust maken van de gevaren van elektriciteit in hun eigen werkomgeving.
  • Deelnemers motiveren om zelf actief gevaarlijke situaties te identificeren en (helpen) op te lossen.

  Dit ontlast ook de toezichthouder / facilitaire dienst in een organisatie: er zal meer begrip zijn voor maatregelen, en meer situaties proactief door de gebruikers worden verholpen en gemeld.

  Hiernaast wordt ingegaan op de specifieke organisatie, deelnemers en werkomgeving. Een groep technische kantoormedewerkers van een IT-bedrijf krijgen een andere training dan een groep baliemedewerkers in de zorg.

 • Programma
 • Inhoud en lesmaterialen

  De sessie is opgezet rond praktische deel-workshops waar de deelnemers in groepjes aan de gang gaan met: het identificeren van gevaren binnen de eigen werkomgeving, het inschatten van de risico’s van deze gevaren en het bedenken van oplossingen om de risico’s aanvaardbaar te maken.

  Tijdens de workshops doen de deelnemers op interactieve wijze ook de benodigde theoretische achtergrond op. Ook bedrijfseigen regels en afspraken kunnen hier worden overgedragen.

  Deelnemers ontvangen een beknopte hand-out met enkele aandachtspunten en ruimte voor aantekeningen.

 • Afsluiting
 • Certificaat

  Bij deelname aan de workshop ontvangt de deelnemer een certificaat.

  Examen of toets

  In overleg kan met de opdrachtgever een bedrijfseigen / bedrijfsspecifieke toets worden afgenomen.