Werken bij AREPA

Wil je ook elke dag weer het verschil maken voor de klanten? Hou je van uitdagingen en ben je altijd op zoek naar spanning? 

Ben jij diegene die binnenkomt bij een werkgever en helpt om na een calamiteit weer verder te kunnen gaan of ben je juist de persoon die speurt naar potentiële defecten aan installaties bij een klant?

AREPA-technici werken voor de interessantste bedrijven over de gehele wereld. Wij zijn altijd op zoek naar deskundigen in diverse vakgebieden.

Als je op zoek bent naar persoonlijke groei en professionele ontwikkeling en je zoekt een krachtige werksfeer waarin veiligheid en vertrouwen centraal staan, ga dan samen met ons de uitdaging aan en geef je carrière een powerboost. 

 


Leerling Reconditionering Specialist

Amersfoort | Rotterdam

Als Leerling Reconditionering Specialist in Amersfoort of Rotterdam zit je nooit stil. Jij bent degene, samen met jouw collega’s, die als eerste ter plekke komt als er een calamiteit (brand of waterschade) heeft plaatsgevonden. Jij zorgt ervoor dat de technische apparatuur nog een 2e kans krijgt. Bij technische apparatuur kan je denken aan een server tot aan een elektrische bus, geen enkele dag is dus hetzelfde!
»

Opleidingstraject

 • Je wordt meegenomen door jouw buddy (een ervaren Reconditionering Specialist) in het uitvoeren van reconditioneringswerkzaamheden.
 • Je leert hoe je technische apparaten, machines en servers moet demonteren, reconditioneren, monteren en testen.
 • Je volgt diverse trainingen zodat je de juiste kennis hebt om de reconditioneringswerkzaamheden correct en kwalitatief goed te kunnen uitvoeren.

Wij worden blij van

Dit is echt een baan voor doeners. Gewoon hard werken met topcollega’s en samen dingen voor elkaar krijgen. Je bent dan ook een doorzetter en teamspeler die vooruitdenkt en vragen durft te stellen. Je wilt een expert op het gebied van Reconditionering worden en bereid om door te leren en specialist te worden.

AREPA haar werkgebied is wereldwijd en hierdoor bestaat de mogelijkheid dat jij werkzaamheden uitvoert in het buitenland. Het is dus van belang dat je in het bezit bent van een rijbewijs (B) en graag op avontuur gaat.

Omdat een calamiteit zich niet laat sturen, kan het voorkomen dat je na werktijd wordt opgeroepen tijdens de consignatiedienst wat 1x in de 5 weken plaatsvindt. Daarom vinden wij het fijn, als je op maximaal 45 minuten van onze vestigingen Amersfoort of Rotterdam woont.

Dit mag je van ons verwachten

 • Mooie uitdagende baan in de techniek in het binnen- en buitenland.
 • Het werken in een leuk en ervaren team.
 • Het salaris dat wij bieden past bij je leeftijd, ervaring en opleiding.
 • Fulltime dienstverband voor 40 uur per week.
 • 26 vakantiedagen.
 • 8% vakantiegeld.
 • Goede pensioenregeling.
 • Uitzicht op een vast dienstverband.
 • Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.

AREPA

AREPA bestaat uit de onderdelen AREPA Benelux en AREPA Inspexx. AREPA Benelux is een van de grootste bedrijven ter wereld op het gebied van reconditionering na calamiteiten, zoals bijv. brand. Na een calamiteit reconditioneren wij techniek. In meer dan 60 landen ter wereld hebben we projecten uitgevoerd. Wij zijn 24/7 beschikbaar om bedrijfsstilstand door calamiteiten bij bedrijven te beperken, waardoor we de voortgang van een getroffen bedrijf waarborgen.Technisch Medewerker

Amersfoort | Rotterdam

Binnen de technische wereld van AREPA vormen veel apparaten, machines en servers de kern van jouw werkzaamheden. Jij bent de reconditionering specialist die de producten kan redden, demonteren, reinigen en monteren na een calamiteit. Je bent handig, hebt technisch inzicht en samenwerking is voor jou heel belangrijk. Je beschikt over grote technische passie en kan helder en duidelijk communiceren.
»

Wij zoeken de technische schakel die ons uit de brand kan helpen! Jij bent met jouw technische kennis de specialist die accuraat en gestructureerd te werk gaat tijdens een calamiteit. Je communiceert helder, waardoor je als direct aanspreekpunt kan fungeren.

Jouw werkzaamheden bestaan uit:

 • Het opsporen van storingen, reinigen/reconditioneren van elektronica en/of machines. Dit zowel op locatie (binnen- en buitenland) als in onze eigen werkplaats.
 • Demonteren, reinigen, monteren en testen van apparatuur en machines.
 • Op basis van de technische reconditionering bieden we ondersteuning aan mensen en bedrijven die gedupeerd zijn.

Gewenste ervaring en vaardigheden:

 • Je bent handig met jouw handen
 • Je houdt van afwisselend werk.
 • Je bent stressbestendig, creatief in het oplossen van problemen, maar verliest veiligheid nooit uit het oog.
 • Je bent in het bezit van rijbewijs (B).
 • Je wilt jezelf blijven ontwikkelen en bent bereid hiervoor opleidingen/trainingen te volgen.
 • Je kan binnen 30 tot 45 minuten op de vestiging in Amersfoort of Rotterdam zijn.
 • Je bent flexibel en bereid om 1x in de 5 weken consignatiedienst te draaien.
 • Je bent in het bezit van een VCA-Basis diploma of je bent bereid deze te behalen.

Salaris en voorwaarden:

 • Mooie uitdagende baan in de techniek (binnen- en buitenland).
 • Het salaris dat wij bieden past bij je leeftijd, ervaring en opleiding.
 • Wij zullen je verder gaan trainen en opleiden om een senior te kunnen worden in de functie.
 • Externe opleidingen behoren ook tot de mogelijkheden.
 • 26 vakantiedagen.
 • 8% vakantiegeld.
 • Uitzicht op een vast dienstverband.
 • Fulltime dienstverband voor 40 uur per week.
 • Goede pensioenregeling.

AREPA

AREPA bestaat uit de onderdelen AREPA Benelux en AREPA Inspexx. AREPA Benelux is een van de grootste bedrijven ter wereld op het gebied van reconditionering na calamiteiten, zoals bijv. brand. Na een calamiteit reconditioneren wij techniek. In meer dan 60 landen ter wereld hebben we projecten uitgevoerd. Wij zijn 24/7 beschikbaar om bedrijfsstilstand door calamiteiten bij bedrijven te beperken, waardoor we de voortgang van een getroffen bedrijf waarborgen.

 Reconditioning Specialist

Amersfoort / Rotterdam

Within the technical world of AREPA, many devices, machines and servers are at the heart of your business. You are the reconditioning specialist who can rescue, disassemble, clean and assemble the products after an emergency. You're handy, have technical insight, and collaboration is very important to you. You have great technical passion and can communicate clearly and distinctly.
»

We are looking for the technical link that can help us out of the fire! With your technical knowledge, you are the specialist who works accurately and in a structured manner during a calmaity. You communicate clearly, allowing you to act as a direct contact point.

Your work consists of:

 • Detection of malfunctions, cleaning/reconditioning of electronics and/or machinery. This is both on location (locally and abroad) and in our own workshop.
 • Disassemble, cleaning, assembly and testing of equipment and machines.
 • Based on the technical reconditioning, we provide support to people and companies who have been affected.

Desired experience and skills:

 • You're handy.
 • You like alternating work.
 • You're stress-proof, creative at troubleshooting, but never lose sight of safety.
 • You are in possession of a driver's license (B).
 • You want to continue developing yourself and are willing to follow training courses.
 • You can be at the Amersfoort or Rotterdam branch within 30 to 45 minutes.
 • You are flexible and willing to run 1x in the 5-week consignment service.
 • You either hold a VCA-based diploma or you're willing to take it.

Salary and conditions:

 • Nice challenging job in technology (locally and abroad).
 • The salary we offer matches your age, experience and education.
 • We will continue to train and educate you to become a senior in the position
 • External training is also possible.
 • 26 holidays.
 • 8% holiday money.
 • View of a permanent employment.
 • Full-time employment for 40 hours a week.
 • Good retirement plan.

AREPA

AREPA consists of the components AREPA Benelux and AREPA Inspexx. AREPA Benelux is one of the largest companies in the world in the field of calamity reconditioning, such as fire. After a calamity, we recondition technique. We have carried out projects in more than 60 countries around the world. We are available 24/7 to limit business failure due to business calamities, ensuring the progress of an affected company.Student Reconditionering Specialist

Amersfoort / Rotterdam

As a student Reconditionering Specialist in Amersfoort or Rotterdam, you never sit still. You are the one, together with your colleagues, who is first to arrive when a calamity (fire or water damage) has occurred. You'll make sure the technical equipment gets a 2nd chance. With technical equipment you can think of a server to an electric bus, so no day is the same!
»

Training track

 • You will be taken by your buddy (an experienced Reconditionering Specialist) in performing reconditioning work.
 • You will learn how to disassemble, recondition, assemble and test technical devices, machines and servers.
 • You will follow various training sessions so that you have the right knowledge to perform the reconditioning work correctly and to a high quality.

We are happy about it

This is really a job for doers. Just working hard with top colleagues and getting things done together. You are therefore a person who perseveres and team player who thinks ahead and dares to ask questions. You want to become an expert in the field of Reconditionation and willing to continue learning and become a specialist.

AREPA's field of activity is worldwide and this makes it possible for you to carry out work abroad. It is therefore important that you are in possession of a driving license (B) and like to go on an adventure.

Because a calamity cannot be controlled, it can happen that you are called up after working hours during the dispatch service which takes place 1x every 5 weeks. That's why we like it if you live at a maximum of 45 minutes from our Amersfoort or Rotterdam offices.

You can expect this from us

 • A beautiful challenging job in technology at home and abroad.
 • Working with a fun and experienced team.
 • The salary we offer matches your age, experience and education.
 • Full-time employment for 40 hours a week.
 • 26 vacation days.
 • 8% holiday money.
 • Good pension scheme.
 • View of a permanent employment.
 • The potential for training and development.

AREPA

AREPA consists of the components AREPA Benelux and AREPA Inspexx. AREPA Benelux is one of the largest companies in the world in the field of calamity reconditioning, such as fire. After a calamity, we recondition technique. We have carried out projects in more than 60 countries around the world. We are available 24/7 to limit business failure due to business calamities, ensuring the progress of an affected company.Reconditioning Specialist (Parttime)

Amersfoort / Rotterdam

Binnen de technische wereld van AREPA vormen veel apparaten, machines en servers de kern van jouw werkzaamheden. Jij bent de reconditionering specialist die de producten kan redden, demonteren, reinigen en monteren na een calamiteit. Je bent handig, hebt technisch inzicht en samenwerking is voor jou heel belangrijk. Je beschikt over grote technische passie en kan helder en duidelijk communiceren.
»

Wij zoeken de technische schakel die ons uit de brand kan helpen! Jij bent met jouw technische kennis de specialist die accuraat en gestructureerd te werk gaat tijdens een calamiteit. Je communiceert helder, waardoor je als direct aanspreekpunt kan fungeren.

Jouw werkzaamheden bestaan uit:

 • Het opsporen van storingen, reinigen/reconditioneren van elektronica en/of machines. Dit zowel op locatie (binnen- en buitenland) als in onze eigen werkplaats.
 • Demonteren, reinigen, monteren en testen van apparatuur en machines.
 • Op basis van de technische reconditionering bieden we ondersteuning aan mensen en bedrijven die gedupeerd zijn.

Gewenste ervaring en vaardigheden:

 • Je bent handig met jouw handen
 • Je houdt van afwisselend werk.
 • Je bent stressbestendig, creatief in het oplossen van problemen, maar verliest veiligheid nooit uit het oog.
 • Je bent in het bezit van rijbewijs (B).
 • Je wilt jezelf blijven ontwikkelen en bent bereid hiervoor opleidingen/trainingen te volgen.
 • Je kan binnen 30 tot 45 minuten op de vestiging in Amersfoort of Rotterdam zijn.
 • Je bent flexibel en bereid om 1x in de 5 weken consignatiedienst te draaien.
 • Je bent in het bezit van een VCA-Basis diploma of je bent bereid deze te behalen.

Salaris en voorwaarden:

 • Mooie uitdagende baan in de techniek (binnen- en buitenland).
 • Het salaris dat wij bieden past bij je leeftijd, ervaring en opleiding.
 • Wij zullen je verder gaan trainen en opleidingen om een senior te kunnen worden in de functie
 • Externe opleidingen behoren ook tot de mogelijkheden.
 • 26 vakantiedagen.
 • 8% vakantiegeld.
 • Uitzicht op een vast dienstverband.
 • De mogelijkheid om zowel fulltime als parttime te werken (minimaal 32 uur).
 • Goede pensioenregeling.

AREPA

AREPA bestaat uit de onderdelen AREPA Benelux en AREPA Inspexx. AREPA Benelux is een van de grootste bedrijven ter wereld op het gebied van reconditionering na calamiteiten, zoals bijv. brand. Na een calamiteit reconditioneren wij techniek. In meer dan 60 landen ter wereld hebben we projecten uitgevoerd. Wij zijn 24/7 beschikbaar om bedrijfsstilstand door calamiteiten bij bedrijven te beperken, waardoor we de voortgang van een getroffen bedrijf waarborgen.Traineeship Teamleider Reconditionering

Amersfoort | Rotterdam

Heb jij een hart dat klopt voor Techniek en ben je geknipt voor het begeleiden en aansturen van reconditioneringsprojecten in het binnen- en buitenland? Solliciteer dan nu voor de functie Trainee Teamleider. Groei mee, begeleidt en stuur technici aan, na het voltooien van jouw trainingstraject! Maar waar voer je dan reconditioneringsprojecten uit? Dat kan de ene dag in een productieomgeving zijn én de andere dag een boorplatform of windturbine, in zowel binnen- als buitenland!
»

Jouw werkzaamheden bestaan uit:

Als Trainee Teamleider werk je, binnen 2 jaar, toe naar de functie als Teamleider. De eerste periode van dit traject ben jij reconditioneringservaring aan het op doen bij verschillende projecten zowel in onze werkplaats als op locatie bij klanten.

Het opsporen van storingen en reinigen/reconditioneren van elektronica en/of machines komen aan bod. Daarnaast leer je alles over onze processen en natuurlijk onze cultuur.

Zit de eerste periode erop? Dan zal je onder begeleiding van de Technisch Manager(s) en/of Teamleider(s) worden klaargestoomd om reconditioneringsprojecten te begeleiden en het aansturen van technici op locatie en/of werkplaats, waaronder het uitvoeren van metingen. En zal je een actieve rol hebben in het inwerken en begeleiden van nieuwe monteurs.

Gewenste ervaring en vaardigheden:

 • Je bent handig met jouw handen.
 • Je staat te springen om te leren, groeien en motiveren.
 • Je houdt van afwisselend werk.
 • Je bent stressbestendig, creatief in het oplossen van problemen, maar verliest veiligheid nooit uit het oog.
 • Je bent in het bezit van rijbewijs (B).
 • Je kan binnen 30 tot 45 minuten op de vestiging in Amersfoort of Rotterdam zijn.
 • Je bent flexibel en bereid om 1x in de 5 weken consignatiedienst te draaien.
 • Je bent in het bezit van een VCA-VOL diploma of je bent bereid deze te behalen.

Salaris en voorwaarden:

 • Mooie uitdagende baan in de techniek (binnen- en buitenland).
 • Het salaris dat wij bieden past bij je leeftijd, ervaring en opleiding.
 • Passende trainingen/opleidingen die passen bij de rol van Teamleider.
 • 26 vakantiedagen.
 • 8% vakantiegeld.
 • Uitzicht op een vast dienstverband.
 • Fulltime dienstverband voor 40 uur per week.
 • Goede pensioenregeling.

AREPA

AREPA bestaat uit de onderdelen AREPA Benelux en AREPA Inspexx. AREPA Benelux is een van de grootste bedrijven ter wereld op het gebied van reconditionering na calamiteiten, zoals bijv. brand. Na een calamiteit reconditioneren wij techniek. In meer dan 60 landen ter wereld hebben we projecten uitgevoerd. Wij zijn 24/7 beschikbaar om bedrijfsstilstand door calamiteiten bij bedrijven te beperken, waardoor we de voortgang van een getroffen bedrijf waarborgen.IT Support Specialist

Amersfoort

Time to shine! You are our know-it-all. You will work on setup, recording, executing and optimizing the current management processes. If the right information is not available, you will retrieve this inside and/or outside your domain.
»

Inspexx is looking for an IT Support Specialist for our Head Office in Amersfoort.

What will you do?

As IT Support Specialist within AREPA & Inspexx, you are responsible for the management, development and testing of our information systems. You provide support and train colleagues. You are also responsible for writing user manuals. As IT Support Specialist you are reporting into the Chief Innovation Officer based in the USA. You will work closely with our System Administrator in Denmark.

Your tasks & responsibilities:

 • Database Management;
 • Monitoring and maintaining applications;
  • Like AFAS Profit, Centix, Cloudplan.
 • First point of contact for various stakeholders (internal users, external suppliers);
 • Responsible for writing a functional design, from initiative to implementation;
 • Provide onsite assistance deploying and managing user equipment and applications.

Your profile

 • Completed MBO Education in the direction of ICT;
 • You have at least 3 years’ experience in a similar role;
 • You have experience with AFAS Profit, Microsoft 365 and Okta (required);
 • You have knowledge of Active Directory, Windows Servers, FileMaker Server, User Support, Azure, Intune (pre).
 • You have an excellent command of the Dutch and English language in both writing and speaking (required);
 • You have organizational skills;
 • You remain effective under time pressure, setbacks and/or insufficient resources.

Conditions

 • The salary depends on age, knowledge and experience;
 • A Full-time employment contract (40 hours per week);
 • Prospect of a permanent employment contract;
 • 26 vacation days;
 • Company phone and laptop.

AREPA & Inspexx

AREPA is one of the world’s leading companies in damage assessment and equipment restoration. We have undertaken projects in more than 60 countries worldwide, and our representatives are always on 24-hour standby to reduce time lost and ensure business continuity.

Inspexx inspects the safety of electrical installations and work equipment based on the Dutch Technical standards and manufacturer’s instructions. With more than 25 Inspectors, we work in all kind of branches throughout the Netherlands.

Interested?

Send your resume and motivation to Suzanne.kats@arepa.com.Technisch Manager

Amersfoort

Ben jij de gedreven en proactieve Technisch Manager die stevig in zijn/haar schoenen staat? Heb je ambitie om resultaatgericht te handelen en samen met het team een succesvolle toekomst tegemoet te gaan? Dan zijn wij op zoek naar jou!
»

Wat ga je doen?

Als Technisch Manager ben je continu bezig met het verbeteren van processen, elke dag bij iedere klant weer. Je beoordeelt de schade en je berekent hoe we de apparatuur kunnen reconditioneren. Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van medewerkers op het project en je borgt voor de integrale veiligheid. Tevens ben je het eerste aanspreekpunt voor de klant en je houdt ze op de hoogte van de voortgang.

Jouw taken & verantwoordelijkheden:

 • Verantwoordelijk voor het actief leggen en onderhouden van contacten met relaties in de toegespitste regio.
 • Het op verzoek geven of bijwonen van bedrijfs- en/of productpresentaties.
 • Draagt bij aan het verzamelen van marktinformatie door producten van concurrenten en reacties van klanten te volgen en speelt op verzoek deze informatie door aan de afdeling Sales en Marketing.
 • Direct verantwoordelijkheid voor de positieve indruk die achterblijft bij de opdrachtgever en schade-expert, tijdens en na de uitvoering van werkzaamheden.
 • Direct verantwoordelijk voor de kwaliteit en voortgang van de uitgevoerde werkzaamheden.
 • Direct verantwoordelijk voor de naleving van gezondheid- en veiligheidsregels rond een project.
 • Verantwoordelijk voor handhaving van de orde en netheid op werklocatie en werkplek.
 • Verantwoordelijk voor alle voorkomende administratieve werkzaamheden.
 • Aansturing van medewerkers en/of externen op locatie en/of werkplaats.

Wie ben jij?

 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding in de Techniek.
 • Je hebt minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke rol.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het aansturen van een (project)team.
 • Je bent in het bezit van een certificaat VP conform NEN 3140 of bent bereid deze te behalen.
 • Je bent in het bezit van een VCA-VOL certificaat of bent bereid deze te behalen.
 • Je bent bereid om zowel in het binnenland als buitenland schades op te nemen en projecten aan te sturen.
 • Je bent flexibel en bereid om in diensten te werken.
 • Je woont in de regio Utrecht.

Wat bieden wij jou?

 • De salarisrange ligt tussen de € 5.500,- en € 6.000 bruto per maand op basis van 40 uur per week.
 • Fulltime dienstverband voor 40 uur per week.
 • Uitzicht op een vast dienstverband.
 • Een veelzijdige functie binnen een dynamisch bedrijf.
 • 26 vakantiedagen.
 • 8% vakantiegeld
 • Goede pensioenregeling.
 • Ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden.
 • Auto van de zaak welke je ook privé kan rijden.
 • Laptop en mobiele telefoon.

Wie zijn wij?

AREPA en AREPA Inspexx zijn onderdeel van Envista Forensics. AREPA heeft wereldwijd ongeveer 200 medewerkers op verschillende locaties in Europa en Noord-Amerika. Met onze gezamenlijke ervaring zijn wij een van de grootste en meest ervaren specialisten in de Technische Reconditionering van machines en elektronische apparatuur.

Onze medewerkers zijn 24/7 beschikbaar om bedrijfsstilstand door calamiteiten zoals brand en overstromingen te beperken, waardoor wij de voortgang van een getroffen bedrijf waarborgen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Jesse van Leersum, Managing Director, via 06-24336421 of jesse.vanleersum@arepa.com.

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gespreksrondes en een assessment. Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure, neem dan contact op met Suzanne Kats, 06-48273690 of via suzanne.kats@arepa.com.

Stuur jouw CV en motivatiebrief naar suzanne.kats@arepa.com.IT Specialist

Amersfoort

Tijd om te stralen! Jij bent onze allesweter. Je werkt mee aan het opzetten, registreren, uitvoeren en optimaliseren van de huidige managementprocessen. Als de juiste informatie niet beschikbaar is, haal je deze op binnen en/of buiten jouw domein.
»

AREPA & Inspexx zijn op zoek naar een IT Specialist voor ons hoofdkantoor in Amersfoort.

Wat ga je doen?

Als IT Specialist binnen AREPA & Inspexx ben je verantwoordelijk voor het beheer, de ontwikkeling en het testen van onze informatiesystemen. Je biedt ondersteuning en traint collega's. Je bent ook verantwoordelijk voor het schrijven van gebruikershandleidingen. Als IT Specialist rapporteer je aan de Chief Innovation Officer gevestigd in de VS. Je werkt nauw samen met onze Systeembeheerder in Denemarken.

Je taken & verantwoordelijkheden:

 • Databasebeheer;
 • Monitoren en onderhouden van applicaties (zoals AFAS Profit, Centix and Cloudplan);
 • Eerste aanspreekpunt voor verschillende stakeholders (interne gebruikers en externe leveranciers);
 • Verantwoordelijk voor het schrijven van een functioneel ontwerp, van initiatief tot implementatie;
 • Biedt on-site ondersteuning bij het implementeren en beheren van gebruikersapparatuur en applicaties.

Jouw profiel

 • Afgeronde MBO-opleiding in de richting van ICT;
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
 • Je hebt ervaring met AFAS Profit, Microsoft 365 en Okta (vereist);
 • Je hebt kennis van Active Directory, Windows Servers, FileMaker Server, User Support, Azure, Intune (pre).
 • Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in zowel spreken als schrijven (vereist);
 • Je bent organisatie skills;
 • Je blijft effectief onder tijdsdruk, tegenslagen en/of onvoldoende middelen.

Voorwaarden

 • Het salaris is afhankelijk van leeftijd, kennis en ervaring;
 • Een fulltime dienstverband (40 uur per week);
 • Vooruitzicht op een vast dienstverband;
 • 26 vakantiedagen;
 • Telefoon en laptop van het bedrijf.

AREPA & Inspexx

AREPA heeft wereldwijd ongeveer 200 medewerkers op verschillende locaties in Europa en Noord-Amerika. Met onze gezamenlijke ervaring zijn wij een van de grootste en meest ervaren specialisten in de Technische Reconditionering van machines en elektronische apparatuur.

Onze medewerkers zijn 24/7 beschikbaar om bedrijfsstilstand door calamiteiten zoals brand en overstromingen te beperken, waardoor wij de voortgang van een getroffen bedrijf waarborgen.

AREPA Inspexx inspecteert de veiligheid van elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Deze worden tijdens een inspectie gecontroleerd op letsel- en brandrisico’s aan de hand van de Nederlandse technische normen (NEN1010, NEN3140, NTA 8220, SCIOS Scope 8, 9, 10 en 12) en op voorschriften van de fabrikant(en). Met ruim 25 inspecteurs werken wij voor bedrijven, overheden, instellingen en instituten door heel Nederland.

Wij lopen altijd voorop om onze diensten voor klanten te innoveren. Daarom zijn wij ook trots om te vermelden dat wij als één van de eerste organisaties in Nederland door het SCIOS zijn gecertificeerd om inspecties uit te voeren op basis van SCIOS Scope 8,9 10 en 12. Wij streven er te allen tijde naar om toonaangevend te blijven binnen de inspectiebranche.

Naast het uitvoeren van diverse inspecties zijn wij ook gespecialiseerd in:

 • Trainingen; AREPA Argus traint, adviseert en ondersteunt organisaties op het gebied van arbeidsveiligheid;
 • Thermografisch onderzoek (ITC Level 1 en 2); het detecteren van potentiële defecten in een vroeg stadium;
 • Advies- en tekenwerk.

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gespreksrondes en een assessment. Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure, neem dan contact op met Suzanne Kats, 06-48273690 of via suzanne.kats@arepa.com.

Stuur jouw CV en motivatiebrief naar suzanne.kats@arepa.com.
"Het was een fijne ervaring en een plezier met het AREPA team te werken. De acties die AREPA uitvoerde hebben de Honda Engine Plant geholpen snel weer volgens plan op normale productiesnelheid te komen. Ik beveel hen aan bij elk bedrijf dat enige vorm van hulp bij schadeherstel nodig heeft."
Andrew Silver, "Engine Plant Manager", Honda

Recent nieuws

Lees meer »