Nooddiensten

Emergency Response Web
Na een schadeclaim aan kritische bedrijfsapparatuur kan een paar uur bedrijfsuitval leiden tot vele verloren – of gewonnen – dagen.

Als er snel en doeltreffend wordt gereageerd, kunnen vele catastrofale schadeclaims betreffende apparatuur succesvol worden gematigd en kan het bedrijf doorgaan, terwijl slechts een paar uur wachten ertoe kan leiden dat herstelpogingen bemoeilijkt of zelfs onmogelijk worden.

Tijd is van het hoogste belang als het gaat om reconditionering van technische apparatuur en snelheid is van het hoogste belang gedurende alle fasen van de schadebeperking. AREPA reageert als marktleider snel en deskundig wanneer zich een calamiteit voordoet. En omdat claims niet altijd tijdens "kantooruren" voorkomen, bieden we vanuit onze servicecentra overal ter wereld 24-uurs service. Aangezien de AREPA projectmanagers als één van de eersten op de schadelocatie aankomen, spannen zij zich in om de beste praktijken op het gebied van conservering en stabilisering van apparatuur te gebruiken opdat verdere schade aan apparatuur wordt beperkt, terwijl de belanghebbenden besluiten nemen betreffende de reconditionering. Als onderdeel van elk project waarbij wij betrokken zijn, leveren de AREPA projectmanagers de nodige verontreiniginganalyse en initiële schaderapporten, zodat de polishouders, verzekeraars en andere betrokkenen een volledig begrip hebben van de omvang van de schade en beschikbare reconditioneringsopties. Lees verder hoe ons team u kan helpen met:


Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »

Nieuws

Lees meer »