Chloridenanalyse

PE Punten online halen met webinars van AREPA

Chloridenanalyse is de bemonstering en het testen op aanwezigheid van chloorionen veroorzaakt door het verontreinigingproces. Deze beoordelingen zijn uiterst belangrijk omdat hiermee de mate van verontreiniging van een locatie in kaart kan worden gebracht en de belanghebbenden een reëel beeld krijgen van de gevolgschade door verontreiniging als gevolg van een brand. Zodra AREPA op een schadelocatie arriveert, voert ons projectmanagementteam een gedetailleerde inspectie uit van de locatie en worden chemische analyses uitgevoerd om de omvang van de ontstane chemische verontreiniging te bepalen. Ondanks dat dit per type apparatuur verschilt, moet gewoonlijk bij een verontreinigingniveau van ongeveer 6-14 μg Cl-/ cm² direct actie worden ondernomen. We reageren zo snel mogelijk en onze teams staan 24/7 gereed. De data die we verzamelen tijdens deze initiële beoordelingen vormen de basis voor vele herstel- en risicobeoordelingactiviteiten.


Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »

Nieuws

Lees meer »