Chloridenanalyse

PE Punten online halen met webinars van AREPA

Chloridenanalyse is de bemonstering en het testen op aanwezigheid van chloorionen veroorzaakt door het verontreinigingproces. Deze beoordelingen zijn uiterst belangrijk omdat hiermee de mate van verontreiniging van een locatie in kaart kan worden gebracht en de belanghebbenden een reëel beeld krijgen van de gevolgschade door verontreiniging als gevolg van een brand. Zodra AREPA op een schadelocatie arriveert, voert ons projectmanagementteam een gedetailleerde inspectie uit van de locatie en worden chemische analyses uitgevoerd om de omvang van de ontstane chemische verontreiniging te bepalen. Ondanks dat dit per type apparatuur verschilt, moet gewoonlijk bij een verontreinigingniveau van ongeveer 6-14 µg Cl-/ cm² direct actie worden ondernomen. We reageren zo snel mogelijk en onze teams staan 24/7 gereed. De data die we verzamelen tijdens deze initiële beoordelingen vormen de basis voor vele herstel- en risicobeoordelingactiviteiten.


Wat Doen Wij

AREPA is een van de grootste bedrijven ter wereld op het gebied van schaderaming en herstel van machines en apparatuur. In meer dan 60 landen overal ter wereld hebben we projecten uitgevoerd en onze vertegenwoordigers zijn altijd 24-uur per etmaal oproepbaar om de inactieve tijd te beperken en de voortgang van het bedrijf te waarborgen.

Kortom, AREPA heeft een aantal van ’s werelds meest vermaarde specialisten in dienst om technische installaties te reconditioneren die zijn verontreinigd door brand en roestvorming, wateroverlast, extreme weersomstandigheden, zout- en schimmelvorming, olielekken, fysieke aantasting en zelfs stof of roet. Wij bieden aan aantal essentiële oplossingen:


 

Waar Zijn We Werkzaam

De eerste stappen van het merk AREPA zijn ongeveer 40 jaar geleden gezet in Silkeborg, Denemarken met activiteiten in Nederland, Zweden en het VK. Nadat AREPA in 2017 was overgenomen door Envista Forensics, een wereldleider op het gebied van forensisch advies, werden de Europese activiteiten van AREPA gecombineerd met TekPro Global het vermaarde reconditioneringsonderdeel van Envista in Noord-Amerika. Gezamenlijk heeft AREPA een van de grootste en meest ervaren teams van reconditioneringsspecialisten in de sector.


 
"Het was een fijne ervaring en een plezier met het AREPA team te werken. De acties die AREPA uitvoerde hebben de Honda Engine Plant geholpen snel weer volgens plan op normale productiesnelheid te komen. Ik beveel hen aan bij elk bedrijf dat enige vorm van hulp bij schadeherstel nodig heeft."
Andrew Silver, "Engine Plant Manager", Honda

Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »

Recent nieuws

Lees meer »