Reparatie & Hercertificering

Repair
Het vervangen van apparatuur die is aangetast door water, rook of andere chemicaliën kan een kostbare zaak zijn.

Veel fabrikanten willen de bedrijfseigenaren doen geloven dat apparatuur die is blootgesteld aan verontreinigende stoffen volledig moet worden vervangen; dit is echter eenvoudigweg niet waar. Vandaag de dag erkennen veel fabrikanten dat het verlies van bedrijfskritische apparatuur van catastrofale invloed kan zijn op de bedrijfsvoering, productiviteit en inkomsten en bevelen nu gerenommeerde, wetenschappelijke reconditionerings- en hersteltechnieken aan.

AREPA biedt een uitgebreide turn-key oplossing als onderdeel van elke reconditioneringsproject. We saneren niet alleen de apparatuur, maar onze medewerkers voeren ook het projectmanagement betreffende alle aspecten van het overige herstelproces. AREPA’s projectmanagers hebben tientallen jaren ervaring op het gebied van reconditionering van elektrische, productie, medische en analytische apparatuur, computernetwerkhardware, evenals met vitale apparatuur en systemen in de energie-, marine- en transportsector.

Een wezenlijk onderdeel van het reconditioneringsproces omvat het afstemmen met de leveranciers van onze klanten of gekwalificeerde service-organisaties die de gereconditioneerde apparatuur grondig kunnen testen, repareren en kalibreren. AREPA beoordeelt ook reparatie-/herstelkosten en verzorgt de communicatie aangaande het reparatie- en herstelproces.

AREPA’s projectmanagers worden bijgestaan door elektrotechnici en/of werktuigbouwkundigen die het toegepaste reconditioneringsproces in de gaten houden, alle herstelwerkzaamheden monitoren en assistentie verlenen bij de algehele voortgang van het project zodat de bedrijfsonderbreking tot een minimum wordt beperkt.


Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »

Nieuws

Lees meer »