Reconditionering na schade

Decontamination Web
Bij een gemiddelde brand komen ongeveer 1.000 giftige en corrosieve gassen vrij.

Na brand- of waterschade kunnen chemische gassen die zijn neergeslagen op apparatuur de werking van elektrische, elektronische en mechanische onderdelen en apparatuur nadelig beïnvloeden. De gevolgen van chemische verontreiniging kunnen enorm verschillen afhankelijk van de aanwezige soort verontreinigende stoffen, de hoeveelheid of concentratie van elke respectievelijke stof, de omgevingsomstandigheden op de schadelocatie, het type apparatuur en de materialen die zijn gebruikt bij de constructie van de apparatuur.

Het vertrouwen in uw apparatuur herstellen

De AREPA specialisten spannen zich in om na een calamiteit uw bedrijfskritische apparatuur zo snel mogelijk weer in bedrijf te krijgen. Elke schade is uniek en geen enkel stukje apparatuur reageert op hetzelfde op een brand of andere calamiteit. Daarom werkt ons team samen met alle belanghebbenden om een op maat gemaakt herstelplan op te stellen opdat uw bedrijf weer snel en rendabel kan opereren. Wij herstellen bedrijfszekerheid voor bedrijven.

AREPA kan apparatuur reconditioneren na calamiteiten zoals:

  • Chemische schade
  • Roestvorming (corrosie)
  • Stof- en poederschade
  • Brand & Roet
  • Fysieke aantasting
  • Waterschade

Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »

Nieuws

Lees meer »