Industrieel reinigen: reconditionering na schade

Decontamination Web

Tijdig industrieel reinigen is van groot belang bij cruciale machines binnen de bedrijfsprocessen van de industriële sector. Schade aan deze machines ontstaat bijvoorbeeld door vuilophoping of productievervuiling, maar ook incidenten als brand, wateroverlast en lekkage leiden tot problemen en brengen de bedrijfscontinuïteit in gevaar. De specialisten van AREPA weten met industriële reiniging uw apparatuur zo snel mogelijk weer in bedrijf te krijgen.

In dit artikel leest u meer over het volgende:

Wat is industrieel reinigen?

Bij het bedrijfsproces komen, afhankelijk van de industrie en het type machine, verschillende soorten vervuiling voor als gevolg van het productie- of bedrijfsproces. Denk hierbij aan stofvorming, papier- of kartonresten, metalen of suikers. Na brand- of waterschade kunnen chemische gassen die zijn neergeslagen op apparatuur de werking van elektrische, elektronische en mechanische onderdelen en apparatuur nadelig beïnvloeden. Door middel van het industrieel reinigen, dan wel technisch reconditioneren, krijgt u de apparatuur weer veilig en goed aan het werk. Niet alleen zorgt een industriële reiniging ervoor dat de apparatuur zo snel mogelijk weer operationeel is, ook verlengt het de levensduur van uw machines en verkleint de kans op ongeplande stilstand. Dat maakt industrieel reinigen ook een duurzame keuze.

Uw machines en apparatuur kunnen door verschillende typen vervuiling of calamiteiten getroffen worden. Denk hierbij aan proces- of productievervuiling, waterschade, brand- en roetschade of corrosie. Ook chemische schade en stof- en poederschade behoren tot de mogelijkheden. Elk type schade vraagt om zijn eigen reinigingsaanpak.

Industrieel reinigen: het stappenplan

Wat de aard van de schade aan uw apparatuur ook is, bij industrieel reinigen doorlopen we bij AREPA een vast aantal stappen:

Stap 1: veiligstellen
De eerste stap die AREPA zet is beoordelen of we veilig aan de machines kunnen werken. Denk aan spanningsvrij stellen, beoordelen van het potentieel risico op mechanische beklemming en mogelijke gevolgschade aan de machine zelf als deze weer aangezet wordt. AREPA-specialisten werken met een beschermende uitrusting, bestaande uit handschoenen, beschermende werkkleding en eventueel een masker. Ook ESD-veilige apparatuur is aanwezig wanneer we aan fijngevoelige elektronica werken.

Stap 2: Inspecteren, beoordelen en rapporteren
Na melding van schade stellen we de aard en ernst van de schade vast. Indien nodig analyseren we ook de samenstelling van de vervuiling, waar nodig met behulp van partner-laboratoria. Bij deze inspectie rapporteren we alle bevindingen en defecten die we tegenkomen, waaronder het type en de mate van vervuiling, maar ook technische gebreken zoals missende of loszittende onderdelen en defecte relais. Daaruit volgt een advies voor het plan van aanpak om de machine industrieel te reinigen.

Stap 3: Demontage en reiniging
Indien nodig demonteren we de getroffen onderdelen van de machine om deze goed schoon te maken. Elk onderdeel voorzien we van een label, zodat we ook bij het assembleren elk onderdeel weer op de juiste plek terugzetten. Demontage gaat eventueel in samenspraak met de leverancier of technische dienst van de klant.

Stap 4: Assemblage en testen
Na demontage en reiniging volgt het assembleren en testen. Componenten die defect zijn gebleken, vervangen we. Dit doen we bij AREPA zelf of in samenspraak met de klant, leverancier of de technische dienst van de klant. Daarna begint het testen. Komt het apparaat weer door de test? Dan is de machine klaar voor gebruik.

Industrieel reinigen bij waterschade

Bij industrieel reinigen na waterschade doorlopen we de stappen zoals gesteld in het stappenplan. Wat bij waterschade natuurlijk extra van belang is, is het stoppen van het corrosieproces. Dat doen we bij AREPA door middel van de droging van de machines en het gecontroleerd naar beneden brengen van de luchtvochtigheid. Dat kan zowel op locatie van de schade plaatsvinden of op een van de AREPA-locaties waar wij daarvoor ingerichte droogkamers en vacuümdrogers hebben.

Op locatie maken we hiervoor onder andere gebruik van een zogenaamde droogtent, heaters en ontvochtigers. Op de verschillende AREPA vestigingen, beschikken we over specialistische droogkamers die te regelen zijn op zowel temperatuur als luchtvochtigheid. Afhankelijk van de aard van de schade, het type machine en de mogelijkheden voor transport maken we een keuze voor drogen op locatie of bij AREPA.

Na het veiligstellen van onderdelen zoals PLC’s, sturingsprinten of voedingen reinigen we deze onderdelen met alkalische middelen. Daarna volgt reiniging met gedemineraliseerd water en droging.

Machines reinigen na brand- en roetschade

Bij het reinigen van machines na roet- en brandschade volgt na de veiligstelling van de machines een zogenaamde HCL-meting. Met deze meting stellen we vast of er chloriden zijn vrijgekomen tijdens de brand. Denk hierbij aan chloriden als zoutzuur, die een zeer corrosieve werking hebben en zelfs roestvrijstaal aantasten.

Stellen we tijdens de HCL-meting geen vrijgekomen chloriden vast, dan volgt het standaard vervolg van het stappenplan. Zijn er wel chloriden vrijgekomen? Dan is het zaak om zo snel mogelijk het corrosieproces te stoppen door middel van het klimatiseren en drogen van de apparatuur onder een lage luchtvochtigheid. Eventueel kan een beschermende oliefilm hier ook bij helpen.

Machines reinigen na corrosie

Heeft zich corrosie gevormd aan uw machines of apparatuur? Bij AREPA gebruiken we verschillende methoden om die corrosie te verwijderen. Welke methoden we tijdens het industrieel reinigen gebruiken, hangt af van het type oppervlak en de ernst van de corrosie. Kwetsbare geleiderstangen van fijngevoelige apparatuur zoals bijvoorbeeld document processing machines vragen een andere aanpak dan het werkblad van een CNC-machine. AREPA heeft een breed arsenaal ter beschikking om alle soorten corrosie aan te pakken en machines snel weer inzetbaar te krijgen.

Industrieel reinigen van chemische schade

Bij het industrieel reinigen van chemische schade is het belangrijk om voorafgaand aan de reiniging vast te stellen om welk type vervuiling het gaat. Ook de chemische stof moet eerst in kaart gebracht worden. Zo bepalen we vooraf hoe we veilig te werk gaan.

Afhankelijk van of de stof corrosief is of op een andere wijze materialen aantast, prioriteren we de componenten van de machine. Op die manier bepalen we welk element van de machine als eerst gereinigd wordt en het plan van aanpak.

Industriële schoonmaak na stof- en poederschade

Stof en poeder veroorzaken mogelijk flinke schade aan industriële machines en elektronica. Hierin maken we onderscheid in directe aantasting, bijvoorbeeld in het geval van corrosie of geleidende stoffen zoals metaalhoudende deeltjes. Indirecte aantasting gebeurt door bijvoorbeeld hygroscopische bouwstoffen die vocht aantrekken en daardoor geleidende eigenschappen krijgen.

Voordat we starten met het reinigen van stof- en poederschade is het daarom zaak om eerst het type vervuiling en de aard van de schade in kaart te brengen. Op basis daarvan stellen we een prioritering op waarbij we de volgorde van het reinigen van de componenten vastleggen.

Reconditionering of industrieel reinigen: wat is het verschil?

Reconditionering en industrieel reinigen zijn twee termen die je beide hoort als het gaat om het schoonmaken van industriële machines en apparaten. De twee hebben echter niet dezelfde betekenis, maar liggen in elkaars verlengde. Bij industrieel reinigen draait het om het diep reinigen van industriële apparatuur en machines. Reconditionering gaat nog een stap verder. Deze reinigingsmethode richt zich op de apparatuur terugbrengen naar de technische staat die de machine had voordat er vervuiling plaatsvond. In veel gevallen komt de apparatuur bijna in nieuwstaat terug.

AREPA: de specialist in industrieel reinigen

De AREPA-specialisten spannen zich in om na een calamiteit uw bedrijfkritische apparatuur zo snel mogelijk te reinigen en weer in bedrijf te krijgen. Elke schade is uniek en geen enkel stukje apparatuur reageert hetzelfde op een brand of andere calamiteit. Daarom werkt ons team van industriële reinigers samen met alle belanghebbenden om een op maat gemaakt herstelplan op te stellen. We doen er alles aan om uw bedrijf weer snel en rendabel operationeel te krijgen. Zo herstellen wij bedrijfszekerheid voor bedrijven.

Als u de schade aan uw apparatuur zoveel mogelijk voor wilt zijn, kan ook preventief onderhoud een goede manier zijn om uw machines up and running te houden. We vertellen u er graag meer over.


Krijg de hulp die je nodig hebt

Ontdek alles over onze reconditionering, onderhoud, continuïteitsadvies en meer.Wat Doen Wij

AREPA is een van de grootste bedrijven ter wereld op het gebied van schaderaming en herstel van machines en apparatuur. In meer dan 60 landen overal ter wereld hebben we projecten uitgevoerd en onze vertegenwoordigers zijn altijd 24-uur per etmaal oproepbaar om de inactieve tijd te beperken en de voortgang van het bedrijf te waarborgen.

Kortom, AREPA heeft een aantal van ’s werelds meest vermaarde specialisten in dienst om technische installaties te reconditioneren die zijn verontreinigd door brand en roestvorming, wateroverlast, extreme weersomstandigheden, zout- en schimmelvorming, olielekken, fysieke aantasting en zelfs stof of roet. Wij bieden aan aantal essentiële oplossingen:


 

Waar Zijn We Werkzaam

De eerste stappen van het merk AREPA zijn ongeveer 40 jaar geleden gezet in Silkeborg, Denemarken met activiteiten in Nederland, Zweden en het VK. Nadat AREPA in 2017 was overgenomen door Envista Forensics, een wereldleider op het gebied van forensisch advies, werden de Europese activiteiten van AREPA gecombineerd met TekPro Global het vermaarde reconditioneringsonderdeel van Envista in Noord-Amerika. Gezamenlijk heeft AREPA een van de grootste en meest ervaren teams van reconditioneringsspecialisten in de sector.


 
"Het was een fijne ervaring en een plezier met het AREPA team te werken. De acties die AREPA uitvoerde hebben de Honda Engine Plant geholpen snel weer volgens plan op normale productiesnelheid te komen. Ik beveel hen aan bij elk bedrijf dat enige vorm van hulp bij schadeherstel nodig heeft."
Andrew Silver, "Engine Plant Manager", Honda

Recent nieuws

Lees meer »