Webinars

Onze webinars zijn ontwikkeld voor schadebehandelaars en risicomanagers, en worden gepresenteerd door onze senior experts. Deze webinars behandelen sommige van de meest actuele kwesties. Om deel te nemen, hoeven bezoekers alleen te beschikken over een computer, omdat alle cursussen via VOIP worden aangeboden. 

Ben je geïnteresseerd in het verkrijgen van Permanente Educatie voor jouw deelneming aan één van onze webinars, email ons dan op webinars@arepa.com.


Live

Technische reconditionering in de gezondheidszorg
22-10-2020
9 uur plaatselijke tijd – 10 uur plaatselijke tijd

Schade aan apparatuur in de gezondheidszorg zorgt voor ongekende uitdagingen. Vanwege hun geavanceerde technologie gaat het vaak om zeer kostbare apparatuur. Wanneer er schade optreedt als gevolg van een storing, brand, water of ander incident, is het van het grootste belang deze machines weer zo snel mogelijk aan de gang te krijgen. In dit webinar tonen we u hoe medische apparatuur kan worden hersteld in de oorspronkelijke toestand van voor de schade. Ook bespreken onze deskundigen hoe de garanties van de OEM’s kunnen worden hersteld. We tonen casussen over succesvol herstel van gezondheidszorgapparatuur.

Inschrijven »
Windenergie: schadebeperkingstrategieën na operationele incidenten
10-12-2020
9 uur plaatselijke tijd – 10 uur plaatselijke tijd

Windturbines zijn kostbare installaties, die in barre omgevingen blootgesteld staan aan voortdurende invloed van extreme hitte, extreme koude, stof, mist op zee, bliksem, vocht en andere verontreinigingen. Gezien het aantal risico’s van alleen al hun locaties, kunnen zich ernstige incidenten voordoen waardoor directe schade en/of gevolgschade kan ontstaan. De focus van dit webinar ligt op de juiste schadebeperkingstrategieën die nodig zijn om, wanneer zich incidenten voordoen, direct actie te kunnen ondernemen om de apparatuur c.q. installatie zo veel mogelijk veilig te stellen. Onze deskundigen stippen de voordelen aan van een noodplan/rampenbestrijdingsplan met een betrouwbare partner op gebied van herstel en restauratie.

Inschrijven »

On Demand

Calamiteitenplan en noodmaatregelen: hoe u uw apparatuur kunt behouden en stabiliseren
Het doel van dit webinar is om deelnemers voor te lichten over het belang van het zo goed mogelijk voorbereid zijn op een calamiteit en het hebben van een calamiteitenplan. En om inzichten te geven en praktijkvoorbeelden voor het ontwikkelen en uitvoeren van dergelijke plannen te bespreken. Onze experts zullen ook uitleggen hoe te bepalen welke apparatuur bij een calamiteit is verontreinigd en welke gespaard is gebleven. Tevens zullen zij de juiste stappen beschrijven die onmiddellijk moeten worden genomen nadat een calamiteit zich heeft voorgedaan, dit om de apparatuur zo goed mogelijk te beredden.

Kijk nu »
Een wetenschappelijke benadering van schade in het zakelijke segment
Het doel van deze cursus is om schade-experts, juristen en schademanagers te informeren over onze specifieke aanpak van schade aan apparatuur en/of machines. Als uitgangpunt worden de basistechnieken van technische reconditionering besproken met als doel onze specifieke aanpak van schade toe te lichten. Aan hand van een case study laten we zien hoe we apparatuur en machines conserveren en stabiliseren tot uiteindelijke reconditionering kan plaatsvinden.

Kijk nu »
Apparatuur met waterschade herstellen - Het is niet onmogelijk
Dit webinar heeft tot doel schade-experts, advocaten, en verzekeringsbeheerders kennis bij te brengen over de grondbeginselen van het herstellen van bedrijfsapparatuur die waterschade heeft opgelopen. De grondbeginselen van reconditionering van apparatuur worden beoordeeld om te dienen als grondslag voor het gesprek over het beperken van apparatuurschade en het tot een minimum beperken van de bedrijfsonderbreking nadat waterschade is opgetreden. We tonen casussen over succesvol herstel na waterschade. In dit seminar wordt in het bijzonder ingegaan op het onderzoeken van claims betreffende waterschade aan bedrijfsapparatuur en de beschikbare opties om de apparatuur te herstellen in de oorspronkelijke toestand van voor de schade.

Kijk nu »
"The New Frontier": Technische Reconditionering en de Noord-Amerikaanse windenergie-sector
Het doel van deze cursus is om experts, verzekeringsmanagers, eigenaren en fabrikanten (OEM's) te informeren over het herstel van windturbines na thermische incidenten, verontreiniging door roet, stof, lekken van olie en koelvloeistof. Onze experts zullen de verschillende soorten incidenten met betrekking tot windturbineschade bespreken en het reconditioneringsproces bespreken. In dit webinar wordt ook beschreven hoe u effectief een noodplan kunt opstellen dat is afgestemd op uw apparatuur.

Kijk nu »
Technische Reconditionering in Complexe Omgevingen
Kom meer te weten over de basis van technische reconditionering om het fundament te leggen voor schadebeperking aan appartuur en minimaliseren van bedrijfsschade. Luister naar echte praktijkgevallen over verslechtering van apparatuuren begrijp hoe je moet omgaan met commerciële apparatuur en de beschikbare opties om te herstellen naar de staat van voor het evenement.

Kijk nu »
Los het Garantie Dilemma op
Sommige leveranciers of fabricanten weigeren zich te houden aan servicecontracten en garanties na een schade, wat kan resulteren in significant hogere schade-uitkeringen. Vaak wordt apparatuur vervangen, terwijl het hersteld of gereconditioneerd had kunnen worden. Leer onderhandelingsstrategieën en wetenschappelijke benadering om het garantieprobleem op te lossen.

Kijk nu »
Reconditionering Apparatuur Risico vs Resultaat
Het doel van deze cursus is om experts, advocaten en verzekeringsmanagers te informeren over de grondbeginselen van herstel van commerciële apparatuur na een calamiteit. Grondbeginselen van reconditionering van apparatuur worden behandeld als basis voor de discussie over het beperken van schade aan apparatuur en het minimaliseren van bedrijfsonderbrekingen. Apparatuur verslechterend als gevolg van verschillende gevaren wordt besproken en een case study wordt gepresenteerd. Dit seminar zal in detail beschrijven hoe claims met betrekking tot schade aan commerciële apparatuur en de beschikbare opties om te herstellen tot een toestand voorafgaand aan het verlies kunnen worden onderzocht.

Kijk nu »

Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »

Nieuws

Lees meer »