Webinars & PE Punten

PE Punten online halen met webinars van AREPA

Onze webinars zijn ontwikkeld voor schadebehandelaars en risicomanagers, en worden gepresenteerd door onze senior experts. Deze webinars behandelen sommige van de meest actuele kwesties. Om deel te nemen, hoeven bezoekers alleen te beschikken over een computer, omdat alle cursussen via VOIP worden aangeboden. 

Wat zijn PE Punten?

Wat zijn PE Punten eigenlijk? PE Punten staat voor Permanente Educatie punten. Deze punten worden in de schade-expertise branche uitgegeven door NIVRE. Dit is een stichting met als doel de bevordering en instandhouding van de deskundigheid van beroepsuitoefening van experts op het gebied van schadevaststelling. Om de kwaliteit van de dienstverlening hoog te houden is permanent actueel zijn belangrijk. Door PE punten online te behalen laten schade herstel experts zien dat zij op de hoogte blijven van de actuele situatie in de markt.

PE punten online halen

PE punten zijn online te behalen door bijvoorbeeld het volgen van een digitale cursus of online training van een door NIVRE PE-erkende instelling. Tweejaarlijks dienen individuele schade experts die zijn geregistreerd bij NIVRE minimaal 20 PE Punten te behalen. Dit doen zij buiten de uitoefening van hun dagelijkse werkzaamheden.

Permanente Educatie punten behalen met AREPA

NIVRE beoordeelt met welke cursussen, activiteiten of opleidingen wel of geen PE punten behaalt kunnen worden. Daarnaast bepalen zij de hoeveelheid PE punten die aan een activiteit worden toegekend.

Verschillende webinars van AREPA zijn geaccrediteerd om Permanente Educatie punten mee te behalen. Bent u geïnteresseerd in het verkrijgen van Permanente Educatie voor uw deelneming aan één van onze webinars, email ons dan op webinars@arepa.com.

Met deze webinar behaalt u  PE Punten:

 

Directe maatregelen om apparatuur te behouden na verlies  »

 


On Demand

Sustainability: Will It Affect the Insurance Industry?
Sustainability affects companies’ strategies, operations, and customer approaches, and changes how they handle projects and products. This course will educate claims professionals about how sustainability initiatives affect the insurance and claims industry. The material will cover the definition of sustainability, environmental, social, and governance (ESG) criteria, the tools to use when working with a sustainability approach, and what life cycle assessment means. The presenters will also give an overview of what sustainability means for the insurance industry, how claims management and decision making can be done more sustainably, and to what extent it will influence the ways losses and claims are being handled now and in the future.

Kijk nu »
Insurance Considerations for Bitcoin Mining Equipment
Bitcoin mining and blockchain validation has become a lucrative business, as widespread adoption of the cryptocurrency keeps growing. When disaster strikes, such as a fire or extreme weather conditions, business interruption ensues, and partial redundancy will not mitigate the loss. In this course designed for insurance claims professionals, the presenters will discuss the various challenges that currently exist with procuring replacement parts, the difference between a data center and sites that house Bitcoin mining servers, and how restoration efforts can help the equipment owner and the insurance carrier mitigate the overall loss. Case studies will be presented to demonstrate different situations that lead to Bitcoin mining equipment-specific losses.

Kijk nu »
Directe maatregelen om apparatuur te behouden na verlies
Bij een ramp kan het soms dagen of zelfs weken duren voordat experts ter plaatse kunnen komen bij het gebied van apparatuurherstel. Het is belangrijk om te beseffen dat er onmiddellijk maatregelen moeten worden genomen om de apparatuur in de tussentijd zoveel mogelijk te behouden. De presentatoren bespreken verschillende maatregelen, hoe en wanneer deze maatregelen geïmplementeerd moeten worden en wie ze kunnen bellen om met herstelwerkzaamheden te beginnen. Er worden casestudies gepresenteerd om aan te tonen hoe directe maatregelen apparatuur kunnen behouden totdat restauratiedeskundigen ter plaatse zijn.

Kijk nu »
Verontreiniging van apparatuur in de maritieme industrie en de impact op verzekeringsclaims
Dit webinar zal schade-experts, advocaten en het verzekeringsmanagement voorlichten over verontreiniging van apparatuur veroorzaakt door brand, water en blusmiddelen en hoe deze schades van invloed zijn op verzekeringsclaims. De presentatoren zullen de basisprincipes van reconditionering bespreken om de basis te leggen voor de discussie over het beperken van schade aan apparatuur en het minimaliseren van bedrijfsonderbrekingen door behoud en stabilisatie. Het webinar bevat casestudy's van incidenten aan boord van schepen en legt uit hoe reconditionering een effectieve oplossing is gebleken.

Kijk nu »
Apparatuurherstel - is een toestand voorafgaand aan verlies een redelijke verwachting?
Een schadeverlies doet zich voor en eigenaren van apparatuur kiezen voor herstel van apparatuur om snel weer aan de slag te kunnen. Maar wat kunnen ze echt verwachten? Wordt hun apparatuur hersteld naar een toestand van vóór het schadeverlies? Of werkt hun apparatuur net genoeg om de klus te klaren? Onze presentator legt de basisprincipes van apparatuurherstel uit om de weg vrij te maken wat kan worden verwacht na de voltooiing hiervan. Daarbij zal hij de normen die reconditionering volgt en de wetenschappelijke processen die aantonen dat reconditionering succesvol is, bespreken en uitleggen.

Kijk nu »
Apparatuurreiniging – geen kant-en-klare oplossing
Na apparatuurverlies kunnen eigenaren om verschillende redenen kiezen voor het reconditioneren van apparatuur in plaats van vervanging. Denk hierbij aan kostenverlaging en de bedrijfsonderbreking. Maar bij reconditionering van apparatuur is er geen kant-en-klare methode. Dit webinar bespreekt de verschillende reinigingsprocessen van apparatuur en wat het beste is voor het type verlies. De presentatoren zullen gedetailleerd beschrijven hoe wetenschappelijke processen in het spel komen om te bewijzen dat reconditionering succesvol was. Zij gaan ook in op onderwerpen als corrosie en presenteren casestudy's om verschillende reinigingsmethoden te laten zien.

Kijk nu »
Hoe tijd de ernst van de schadeclaim beïnvloedt
Incidenten gebeuren en wanneer deze zich voordoen resulteert dit vaak in totale chaos. Dit omdat alle betrokkenen meteen proberen de schade te beperken. Vaak staan specialisten voor apparatuurherstel onderaan de lijst om gebeld te worden. Maar zodra de apparatuur meer waard is dan het gebouw waarin deze zich bevindt, is er geen tijd te verliezen. Restauratiedeskundigen worden soms zo laat gebeld dat de aangetaste apparatuur door de tijd verloren gaat. Dit webinar zal experts, advocaten en verzekeringsmanagers de basisprincipes van apparatuurherstel uitleggen om de basis te leggen voor schadebeperking aan apparatuur en het minimaliseren van bedrijfsonderbrekingen. Onze presentatoren bespreken wie wanneer gebeld dient te worden en geven advies hoe een effectief noodplan kan worden opgesteld om vertragingen bij apparatuurherstel te voorkomen.

Kijk nu »
COVID desinfecterende vernevelaars – Heeft dit invloed op uw technische apparatuur?
De COVID-pandemie heeft ertoe geleid dat tal van bedrijven desinfectiediensten aanbieden middels verneveling. Welk effect heeft dit op technische apparatuur? Kun je het vergelijken met het zogenaamde ‘Chinese gipsplaat’-schandaal in Noord-Amerika? In dit webinar wordt ingegaan op de permanente schade die vernevelingsdesinfectie kan veroorzaken aan technische elektronische apparatuur en hoe reconditionering een haalbare oplossing kan zijn om de veroorzaakte schade te beperken. Er worden reconditioneringstechnieken besproken en ook wordt er een casus voorgelegd.

Kijk nu »
Corrosie – Effecten op Metalen en Elektronica, Processen en Preventie
Het doel van deze cursus is om deelnemers te informeren over de effecten van corrosie op technische elektronische apparatuur. Onze presentatoren zullen uitleg geven waarom bepaalde metalen corroderen, welke soorten corrosie er zijn en hoe metalen kunnen worden beschermd tegen natuurlijke afbraak. Daarnaast worden de effecten van corrosie op PCB’s besproken, manieren om de corrosiesnelheid na de schade te vertragen en putcorrosie te voorkomen. Verder komt aan bod hoe gecorrodeerde apparatuur hersteld kan worden en wordt er een gerelateerde casestudy voorgelegd.

Kijk nu »
Technische reconditionering in de gezondheidszorg
Schade aan apparatuur in de gezondheidszorg zorgt voor ongekende uitdagingen. Vanwege hun geavanceerde technologie gaat het vaak om zeer kostbare apparatuur. Wanneer er schade optreedt als gevolg van een storing, brand, water of ander incident, is het van het grootste belang deze machines weer zo snel mogelijk aan de gang te krijgen. In dit webinar tonen we u hoe medische apparatuur kan worden hersteld in de oorspronkelijke toestand van voor de schade. Ook bespreken onze deskundigen hoe de garanties van de OEM’s kunnen worden hersteld. We tonen casussen over succesvol herstel van gezondheidszorgapparatuur.

Kijk nu »
Calamiteitenplan en noodmaatregelen: hoe u uw apparatuur kunt behouden en stabiliseren
Het doel van dit webinar is om deelnemers voor te lichten over het belang van het zo goed mogelijk voorbereid zijn op een calamiteit en het hebben van een calamiteitenplan. En om inzichten te geven en praktijkvoorbeelden voor het ontwikkelen en uitvoeren van dergelijke plannen te bespreken. Onze experts zullen ook uitleggen hoe te bepalen welke apparatuur bij een calamiteit is verontreinigd en welke gespaard is gebleven. Tevens zullen zij de juiste stappen beschrijven die onmiddellijk moeten worden genomen nadat een calamiteit zich heeft voorgedaan, dit om de apparatuur zo goed mogelijk te beredden.

Kijk nu »
Een wetenschappelijke benadering van schade in het zakelijke segment
Het doel van deze cursus is om schade-experts, juristen en schademanagers te informeren over onze specifieke aanpak van schade aan apparatuur en/of machines. Als uitgangpunt worden de basistechnieken van technische reconditionering besproken met als doel onze specifieke aanpak van schade toe te lichten. Aan hand van een case study laten we zien hoe we apparatuur en machines conserveren en stabiliseren tot uiteindelijke reconditionering kan plaatsvinden.

Kijk nu »
Apparatuur met waterschade herstellen - Het is niet onmogelijk
Dit webinar heeft tot doel schade-experts, advocaten, en verzekeringsbeheerders kennis bij te brengen over de grondbeginselen van het herstellen van bedrijfsapparatuur die waterschade heeft opgelopen. De grondbeginselen van reconditionering van apparatuur worden beoordeeld om te dienen als grondslag voor het gesprek over het beperken van apparatuurschade en het tot een minimum beperken van de bedrijfsonderbreking nadat waterschade is opgetreden. We tonen casussen over succesvol herstel na waterschade. In dit seminar wordt in het bijzonder ingegaan op het onderzoeken van claims betreffende waterschade aan bedrijfsapparatuur en de beschikbare opties om de apparatuur te herstellen in de oorspronkelijke toestand van voor de schade.

Kijk nu »
"The New Frontier": Technische Reconditionering en de Noord-Amerikaanse windenergie-sector
Het doel van deze cursus is om experts, verzekeringsmanagers, eigenaren en fabrikanten (OEM's) te informeren over het herstel van windturbines na thermische incidenten, verontreiniging door roet, stof, lekken van olie en koelvloeistof. Onze experts zullen de verschillende soorten incidenten met betrekking tot windturbineschade bespreken en het reconditioneringsproces bespreken. In dit webinar wordt ook beschreven hoe u effectief een noodplan kunt opstellen dat is afgestemd op uw apparatuur.

Kijk nu »
Technische Reconditionering in Complexe Omgevingen
Kom meer te weten over de basis van technische reconditionering om het fundament te leggen voor schadebeperking aan appartuur en minimaliseren van bedrijfsschade. Luister naar echte praktijkgevallen over verslechtering van apparatuuren begrijp hoe je moet omgaan met commerciële apparatuur en de beschikbare opties om te herstellen naar de staat van voor het evenement.

Kijk nu »
Los het Garantie Dilemma op
Sommige leveranciers of fabricanten weigeren zich te houden aan servicecontracten en garanties na een schade, wat kan resulteren in significant hogere schade-uitkeringen. Vaak wordt apparatuur vervangen, terwijl het hersteld of gereconditioneerd had kunnen worden. Leer onderhandelingsstrategieën en wetenschappelijke benadering om het garantieprobleem op te lossen.

Kijk nu »
Reconditionering Apparatuur Risico vs Resultaat
Het doel van deze cursus is om experts, advocaten en verzekeringsmanagers te informeren over de grondbeginselen van herstel van commerciële apparatuur na een calamiteit. Grondbeginselen van reconditionering van apparatuur worden behandeld als basis voor de discussie over het beperken van schade aan apparatuur en het minimaliseren van bedrijfsonderbrekingen. Apparatuur verslechterend als gevolg van verschillende gevaren wordt besproken en een case study wordt gepresenteerd. Dit seminar zal in detail beschrijven hoe claims met betrekking tot schade aan commerciële apparatuur en de beschikbare opties om te herstellen tot een toestand voorafgaand aan het verlies kunnen worden onderzocht.

Kijk nu »

Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »

Recent nieuws

Lees meer »