Inspectie elektrische installaties

Elektrische installaties in gebouwen moeten (brand)veilig zijn. Daarom zullen deze regelmatig moeten worden geïnspecteerd. Een regelmatige controle van elektrische installaties– gericht op het opsporen van (potentiële) defecten en uitgevoerd door onafhankelijke deskundigen – kan veel schade voorkomen. Hiervoor zijn, afhankelijk van het doel, verschillende inspectievormen:

Verzekeringsinspecties

Een inspectie gericht op het voorkomen of ontstaan van brand door elektrische installaties en toestellen. Deze NEN 3140, ElektraGarant, NTA 8220 of SCIOS Scope 10 inspectie wordt voorgeschreven door uw verzekeraar.
Lees verder »

NTA 8220 en SCIOS Scope 10

NTA 8220 is een inspectie gericht op het voorkomen of vermijden van brand als gevolg van onjuiste elektrische installaties en apparatuur. SCIOS Scope 10 is de gecertificeerde vorm. Beide vormen kunnen worden vereist door verzekeraars.
Lees verder » Scope 10 inspectie aanvragen»Scope 10 inspectie + ARBO check aanvragen»NTA 8220 inspectie aanvragen»Herstelverklaring downloaden»

NEN 3140 en SCIOS Scope 8

Een inspectie uitgevoerd volgens de norm NEN 3140, waarbij deze zich voornamenlijk richt op “in bedrijf zijnde” bestaande elektrische installaties. Doel: het voldoen aan de ARBO-wet met betrekking tot de veiligheid van werknemers en gebruikers van de installaties.
Lees verder » NEN 3140 Inspectie aanvragen»Scope 8 PI inspectie aanvragen»

NEN 1010

Een inspectie uitgevoerd volgende de norm NEN 1010, waarbij deze zich voornamelijk richt op “niet in gebruik zijnde”, nieuwe installaties. Doel is vaststellen of de nieuwe installatie veilig in gebruik kan worden genomen, en of deze is geïnstalleerd volgens de NEN 1010.
Inspectie aanvragen »

Zonnestroom (PV) installaties, SCIOS Scope 12

Een veilige zonnestroom installatie is een vereiste voor u als gebruiker / bewoner of gebouweigenaar voor acceptatie door uw verzekeraar.
Lees verder » Bereken uw Scope 12 Inspectie»Herstelverklaring downloaden»

Recent nieuws

Lees ons laatste nieuws en blijf op de hoogte van wat er gebeurt binnen AREPA en in de reconditionerings-industrie!

Lees meer »