NEN 3140 en SCIOS Scope 8

Electrical Installation

In Nederland stellen de overheid (Arbowet) en verzekeraars eisen aan een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties. Dit houdt onder meer in dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn. Om dit als organisatie te borgen, kun je periodiek NEN 3140 keuringen en inspecties uit laten voeren.

Wat is een NEN 3140 keuring?

Een NEN 3140 keuring is een periode inspectie aan de bestaande elektrische installaties. Tijdens deze inspectie keuren wij als onafhankelijk specialist de elektrische installaties op diverse aspecten gericht op een veilige bedrijfsvoering.

De NEN 3140 inspectie wordt uitgevoerd door een vakbekwaam persoon (een term gedefinieerd in de NEN 3140) met de deskundigheid en ervaring om inspecties uit te voeren.

Na afloop van elke NEN 3140 keuring ontvang je een compleet rapport met de bevindingen. Hieruit kun je opmaken wat de algehele staat is van de elektrische installatie en dit rapport bevat indien nodig aanbevelingen voor verbetering van de installaties.

Lees hier meer over de inspectie van arbeidsmiddelen. Inspecteurs van AREPA Inspexx inspecteren elektrische arbeidsmiddelen, verplaatsbare machines en klimmaterieel. Gegevens van de inspectie worden vastgelegd in de online omgeving "mijn inspexx", en je hebt direct inzicht in de status van jouw middelen. Lees meer over de inspectie van elektrische installaties.

Een veilige bedrijfsvoering met behulp van een NEN 3140 keuring

De NEN 3140 is een methodiek om aan de gestelde eisen vanuit de overheid en verzekeraars een praktische invulling te geven. Het periodiek laten uitvoeren van een NEN 3140 inspectie kent meerdere voordelen voor jou als werkgever en/of installatie eigenaar:

  • Voorkomt incidenten (bijvoorbeeld brand of letselongevallen of uitval van productie) en de mogelijke schade hiervan
  • Verminderd het risico op onverwachte bedrijfsuitval met omzetderving en productieschade
  • Geeft invulling aan de wettelijke eisen wat betreft zorgplicht voor werknemers en derden

Een inspectie volgens de norm kan dus helpen om de kans op incidenten te voorkomen. Mocht er toch een incident plaatsvinden helpt een regelmatig uitgevoerde inspectie de werkgever en/of gebouweigenaar om aan te tonen dat alle redelijk te nemen maatregelen zijn genomen.

SCIOS Scope 8

De SCIOS Scope 8 is gebaseerd op de NEN 3140. Om de kwaliteit van de inspectie te kunnen borgen is een certificatieregeling opgesteld door SCIOS. Een SCIOS scope 8 inspectie wordt uitgevoerd volgens een vaststaand inspectieplan dat is vastgesteld op basis van een risico-inschatting, best-practices en veel ervaring.

Ontdek meer informatie over SCIOS Scope 8

Is de NEN 3140 keuring verplicht?

Zoals de meeste normen is de NEN 3140 keuring niet wettelijk verplicht, maar geeft de norm wel de meest praktische invulling aan wettelijke eisen.

In de NEN 3140 norm staan bijvoorbeeld werkprocedures voor veilig schakelen aan elektrische installaties, een methodiek voor inspecties van de gebouwen en de werkwijze rondom het instrueren en aanwijzen van medewerkers. De norm is een praktisch handvat om bedrijven te helpen met een goede bedrijfsvoering van elektrische installaties en arbeidsmiddelen.

Let op: een SCIOS Scope 8 inspectie kan wel verplicht zijn wanneer je dit in de verzekeringspolis bent overeengekomen met de verzekeraar.

Drie pijlers van de NEN 3140

De NEN 3140 norm gaat niet alleen over inspectie, dit is slechts een onderdeel. De NEN 3140 gaat over het veilig gebruik van elektriciteit voor en door iedereen. Dus voor degene die zich er beroepsmatig mee bezighouden tot de normale gebruiker. De norm is dan ook opgebouwd rondom de volgende pijlers.

  • Instructie & aanwijzingen - het uitvoeren van werkzaamheden door door opgeleide en bevoegde personen.
  • Inspectie & toezicht - inspecties van installaties, machines en arbeidsmiddelen.
  • Beleid & procedures - beleid van de bedrijfsvoering van elektrische installaties en arbeidsmiddelen.

Wil je meer weten over de NEN 3140? Bekijk onze uitgebreide informatiepagina.

Regelmatig wordt de NEN 3140 geüpdate. Bijvoorbeeld met versie NEN 3140 + A3:2019 in midden 2019.
Geïnteresseerd ? ook inspecteur worden? kijk hier.NEN 3140 Inspectie aanvragen »


Scope 8 inspectie aanvragen »


NEN 3140 informatiepagina »
 

Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »

Nieuws

Lees meer »