NTA 8220 en SCIOS Scope 10

Electrical Overload

Eind 2017 is een nieuwe risico-inspectie richtlijn operationeel geworden, namelijk de SCIOS Scope 10. Deze inspectie is gebaseerd op de NTA 8220 beoordelingsmethode. Wij zijn begin 2018 als tweede bedrijf in Nederland officieel gecertificeerd om deze inspecties uit te voeren

Wat is de SCIOS Scope 10 inspectie?

De meeste branden ontstaan door onveilige situaties in elektrische installaties. Het uitvoeren van een NEN 3140 / SCIOS Scope 8 inspectie is als uitgangspunt niet altijd voldoende. De SCIOS Scope 10 inspectie is ontwikkeld ten behoeve van de inspectie omtrent brandrisico's bij elektrische installaties als aanvulling op de NEN 3140 / SCIOS Scope 8. Deze inspectiemethodiek is ontwikkeld door elektrotechnische brancheorganisaties, SCIOS en de verzekeringsbranche.

Met deze inspectie weet u zeker dat u aan de polisvoorwaarden van diverse verzekeraars voldoet.

Onze medewerkers worden eens in de 18 maanden praktisch en onafhankelijk getoetst op zowel kennis als vaardigheden. U mag er dus vanuit gaan dat onze inspectie altijd up-to-date is.

Wat houdt een SCIOS Scope 10 inspectie in?

Wij--als erkend en onafhankelijk keuringsbedrijf--inspecteren uw elektrisch materieel: de elektrische installatie en risicovolle elektrische apparaten. Die inspectie past precies bij de risicofactoren van uw bedrijf en bestaat altijd uit:

 • Een visuele controle, er worden foto’s gemaakt van risicovolle situaties;
 • Metingen en testen;
 • Infraroodopnames van de verdeelinrichtingen om de temperatuur te controleren.

Uiterlijk 2 weken na de inspectie ontvangt u een helder, begrijpelijk inspectierapport met alle bevindingen.

Kenmerken SCIOS Scope 10 inspectie

 • U voldoet hiermee aan de eisen die uw verzekeringsmaatschappij stelt aan de keuring van de elektrische installatie en het gebruik ervan.
 • De inspectie wordt uitgevoerd door een onafhankelijk inspectiebedrijf.
 • De inspectie bestaat uit een uitgebreide visuele inspectie, metingen en beproevingen en warmtebeeldopnames.
 • U krijgt inzicht in de belangrijke elektrische risico’s die de continuïteit van uw bedrijf bedreigen.
 • De SCIOS Scope 10 inspectie geeft extra aandacht aan elektra risico’s die in uw branche veel voorkomen.
 • De inspectie richt zich ook op risicovolle elektrische apparaten.
 • Elke afwijking wordt gefotografeerd en aangeduid zodat uw installateur deze eenvoudig kan opsporen.
 • Van elke afwijking wordt het risico omschreven en aangegeven wat u moet doen om het probleem op te lossen.
 • U krijgt inzicht in de oorzaken van de gebreken. Zo weet u of u daar zelf iets aan kunt doen of niet.
 • U krijgt bij de rapportage ook advies op maat. Daarmee kunt u in de toekomst dezelfde afwijkingen voorkomen.
 • Bij de rapportage zit een herstelverklaring die uw installateur moet ondertekenen. Daarmee weet u zeker dat alle gebreken goed verholpen zijn.Inspectie aanvragen »
 

Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »

Nieuws

Lees meer »