Wateroverlast

Commercial Water Damage Restoration
Waterschade aan apparatuur komt heel veel voor, maar kan ook uiterst moeilijk te beperken zijn als niet de juiste stappen worden ondernomen.

Een snelle actie om elektrische apparatuur op de juiste wijze te stabiliseren nadat het aan water is blootgesteld dient de topprioriteit te zijn van alle belanghebbenden. Natuurlijk is het belangrijk vast te stellen dat water geleidend is, en initiële beoordelingen dienen gericht te zijn op het vaststellen van de aanwezige mate van geleiding. Dit wordt gedaan om de mogelijke mate van corrosie of verontreiniging vast te stellen.

Het vermogen van water om elektriciteit te geleiden is een indicatie van geconcentreerde opgeloste zouten, dikwijls Galvanische Corrosie genoemd. Wanneer het water opdroogt, zullen de zouten kristalliseren en het corrosieproces versnellen omdat het vocht naar de oppervlakte wordt getrokken. Als vocht voorkomt op de aansluiting van twee verschillende metalen, kan er spanning bestaan.

De geleidbaarheid van water kan ook bijdragen aan het gevaar van Elektrolytische Corrosie. Elektrolytische corrosie treedt bijvoorbeeld op rond back-up batterijen op printplaten als door het water een elektrische stroom tussen de polen van de batterijen loopt. Geleidbaarheid is ook een indicatie van het risico op kortsluiting op printplaten en in elektrische installaties.


Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »

Nieuws

Lees meer »