Stabiliseren van apparatuur na contact met water


Categories: Reconditionering na schade, Conserveren & Stabiliseren, Wateroverlast, Nooddiensten
 

Water Contamination

Contact met water kan in verschillende vormen voorkomen. Denk aan stoom, druppels of volledige onderdompeling door overstroming. Calamiteiten met water vormen een reeks uitdagingen voor zowel bedrijven als verzekeraars. Een snelle reactie om elektrische apparatuur op de juiste manier te stabiliseren na contact met water is van groot belang. Zo vergroot u de kans op succesvol herstel.

Reconditioneren of vervangen?

Vaak is de eerste gedachte dat apparatuur na contact met water vervangen dient te worden. Echter, die noodzaak is er niet áltijd. Technische reconditionering is zeker mogelijk, zelfs na blootstelling aan vocht of water. En hoewel circuits die directe fysieke schade hebben opgelopen, bijvoorbeeld door vonken of stroomschommelingen, vervangen dienen te worden, geldt dit niet voor alles. Zo kunnen we de-contaminatie uitoefenen op de rest van de elektrische apparatuur. Vervolgens testen en repareren we de apparatuur waarna we zorgen voor een uiterste nauwkeurige her-kalibratie. Zo is uw apparatuur gestabiliseerd en in te zetten als voor de calamiteit.

Uw apparatuur is vaak dus niet volledig verloren na overstroming of ander contact met water. Een voorwaarde is wel dat u na contact met water snel handelt door een gespecialiseerd technisch reconditioneringsbedrijf in te schakelen en de volgende tips in acht te nemen.

Wat kunt u doen na contact met water?

Waterschade ontstaat vaak door overstromingen, regenwater, problemen met sanitair of blusschade na brand. Van een verhoogde luchtvochtigheid tot een volledige onderdompeling, schade aan apparatuur na contact met water zit in een klein hoekje.

Gelukkig is schade aan apparatuur door contact met water voor een groot deel te reconditioneren. Het is daarbij cruciaal om de apparatuur zo snel mogelijk te stabiliseren door de volgende stappen uit te voeren:

  • Ontkoppel direct de stroom van alle apparatuur, inclusief ononderbroken voedingen;
  • Verwijder de batterijen bij apparatuur dat op batterijen werkt;
  • Schakel elektrische apparatuur absoluut niet in vóórdat deze is geïnspecteerd en vrijgegeven voor gebruik, mogelijk ontstaat daardoor kortsluiting. Hierdoor kán brand ontstaan;
  • Voer overtollig water zo snel mogelijk af. U kunt dweilen, maar waterstofzuigers zijn hierbij een handig hulpmiddel. Neem ook de binnenkant van verhoogde vloeren en leidingwerk mee.
  • Verwijder voorwerpen die water hebben opgenomen. Denk aan papier, doek, karton of verpakkingsmateriaal.
  • Plaats luchtontvochtigers zodat de relatieve luchtvochtigheid rond de 45-55% ligt. Geen luchtontvochtiger beschikbaar? Dan kunt u ook gebruikmaken van een ventilator.
  • Breng een metaalconserveringsmiddel aan op onbeschermde metalen oppervlakken van de apparatuur. Bijvoorbeeld, olie, vet of WD-40

Bovenstaande dient u zelf direct uit te voeren. Nog voordat de reconditionering-expert ter plaatse is. Documenteer de schade grondig door foto’s te maken. Deze documentatie verstrekt u vervolgens aan uw verzekeraar.

Download ons handige overzicht met tips om apparatuur te stabiliseren na contact met water. Deze kunt u toevoegen aan uw calamiteitenplan of -handboek. Ook kunt u een kopie ophangen binnen uw bedrijf zodat medewerkers ook op de hoogte zijn van de uit te voeren handelingen.

 

Download actiepunten lijst  »

 

Wat doet de expert?

Bij aankomst inspecteert de reconditionerings-expert de beschadigde apparatuur. Sommige apparatuur kan direct worden vrijgegeven na inspectie. Deze zijn direct weer bedrijfsmatig in te zetten. Andere apparatuur dient gereconditioneerd te worden voordat deze meer bedrijfsmatig in te zetten zijn.

Met behulp van een wetenschappelijke analyse stelt de expert de verontreiniging vast. Vervolgens bepaalt de expert welke technieken toegepast dienen te worden en of de apparatuur op locatie gerestaureerd kan worden of dat de apparatuur getransporteerd dient te worden naar één van onze vestiging voor herstel.

Apparatuur stabiliseren na contact met water?

Voorkom ergere schade en laat uw apparatuur zo snel mogelijk stabiliseren na contact met water. AREPA is een technisch reconditioneringsbedrijf voor alle waterschade aan uw technische apparatuur.

Bel ons 24/7 op alarmnummer +31 (0)33 453 50 30 of neem contact met ons op.

 

Neem contact op »

 

Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »