Corrosie schade herstellen

Corrosie verwijderen
Corrosie is één van de meest herkenbare types schade aan apparatuur.

Corrosie of roestvorming is een van de meest herkenbare schades aan apparatuur. Roestvorming of corrosie is afhankelijk van vele factoren, zoals het type materiaal gebruikt voor de constructie van de aangetaste apparatuur, het type en de concentratie van de roestvorming en de luchtvochtigheid. Afhankelijk van deze factoren kan roestvorming razendsnel toenemen en de apparatuur binnen 24 uur onherstelbaar beschadigen. Andere apparatuur kan wel weken blijven staan zonder dat het achteruitgaat als de mate van verontreiniging en de omgevingsfactoren gunstig zijn.

 

Corrosie herstel aanvragen  »

 

Wat is corrosie?

Corrosie, of roestvorming, is een verandering van de eigenschappen van een metaal veroorzaakt door chemische reacties tussen verontreinigende stoffen en metalen oppervlakken. In elektronica resulteert deze verandering van chemische eigenschappen ook in een verandering van de geleidbaarheid van het metaal. Deze veranderingen in geleidbaarheid leiden vaak tot een verstoorde werking van de apparatuur omdat de gecorrodeerde apparaten de elektrische impulsen en data-impulsen niet correct doorgeven.

Dit kan leiden tot bijkomende, kritieke toestanden, zoals mechanische versmelting, oververhitting of kortsluiting. Ontdek de verschillende soorten corrosie. of leer het verschil tussen corrosie en roest.

Mechanische versmelting 

Naast corrosie, kunnen bepaalde typen apparatuur, zoals afsluitingen in elektrische schakelinstallaties en spindelmotors in schijfstations (diskdrives) ook beschadigd raken door mechanische versmelting als de verontreiniging niet wordt verwijderd. Mechanische versmelting ontstaat omdat de verontreiniging, al dan niet ten gevolge van corrosie of inertie, als een schuurmiddel werkt en intense, plaatselijke verhitting veroorzaakt. Deze verhitting verlaagt de viscositeit van aanwezige smeermiddelen, waardoor wrijving tussen metalen onderdelen nog meer hitte veroorzaakt wat resulteert in een verdere verlaging van de viscositeit. Deze cyclus duurt voort totdat het apparaat is versmolten en niet meer kan bewegen.

Oververhitting

Een ander probleem bij corrosie is oververhitting van elektrische en elektronische apparaten. De resten en de neergeslagen verontreiniging als gevolg van de calamiteit mogen dan wel niet uiterst corrosief zijn, maar het kan er wel voor zorgen dat gevoelige micro-elektronische onderdelen niet op de juiste wijze de warmte afvoeren. Na verloop van tijd, afhankelijk van de mate van verontreiniging en welke soorten onderdelen hieraan zijn blootgesteld, kan de voortdurende accumulatie van warmte ervoor zorgen dat het apparaat defect raakt. De meeste processorgestuurde apparatuur, waaronder computers, telefoonschakelaars en CNC-besturingen gebruiken bijvoorbeeld koelplaten en ventilatoren in de processors om de warmte af te voeren omdat de processors zeer oververhittinggevoelig zijn.

Ten gevolge van verontreiniging kan ook elektromechanische apparatuur plaatselijk, intens oververhit raken. Zoals bijvoorbeeld bij contacten in motorstarters of schakelapparaten. De verontreiniging is niet zo geleidend als het metaal van de contacten, en de hogere weerstand van de verontreiniging veroorzaakt plaatselijke verhitting in dat gebied. Door deze verhitting neemt de weerstand in dat gebied toe, waardoor nog meer warmte wordt geproduceerd. Afhankelijk van de functionaliteit van het apparaat, kan de apparatuur slechts uitvallen of erger nog, in het geval van hoogspanningsapparaten kan het leiden tot explosie of brand.

Kortsluiting

Kortsluiting is een ander probleem bij schade veroorzaakt door verontreiniging. Niet alleen kan rookverontreiniging geleidend zijn, maar het water bevat verontreinigingen die ook geleidend zijn. Daardoor kan elektriciteit door gebieden of apparaten stromen waar het niet hoort te stromen. Uiteindelijk kan dit leiden tot kortsluiting en schade aan de apparatuur.

Corrosie verwijderen

Het is van belang dat u corrosie of roestvorming laat verwijderen door een daartoe getrainde specialist. Zo beperkt u het risico voor uw apparatuur. Omdat elke apparaat anders reageert op corrosieve elementen, adviseren wij bedrijven waar apparatuur is aangetast, zo spoedig mogelijk contact met AREPA op te nemen, zodat de juiste verontreinigingsanalyse en conserveringstechnieken kunnen worden uitgevoerd om corrosie zo snel mogelijk te verwijderen.
Corrosieherstel aanvragen »
 

Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »

Recent nieuws

Lees meer »