Soorten corrosie; dit zijn de verschillen én effecten op metaal


Categories: Corrosie
 

Soorten corrosie

Er zijn twee algemene soorten corrosie:

1. Droge corrosie
2. Natte of elektrochemische corrosie

Droge corrosie

Droge corrosie treedt op bij hoge temperaturen, wanneer zuurstof in de lucht reageert met een metaal zonder de aanwezigheid van een vloeistof. Hogere temperaturen, in combinatie met verontreinigde omgevingen (die zwavel-, stikstof- en chlorideverbindingen kunnen bevatten), verhogen de oxidatiesnelheid van het oppervlak, wat de schade aan het metallisch materiaal versnelt. De oxidatiesnelheid is afhankelijk van
het type metaal.

Natte of elektrochemische corrosie

Roest waargenomen op staal in auto’s, bruggen, kabels, tanks en leidingen treedt op als gevolg van elektrochemische (natte) corrosie. Dit type corrosie ontstaat wanneer een elektrochemische cel wordt gevormd. Elektrochemische cellen bestaan uit een anodisch gebied, een kathodisch gebied en een elektrolyt. De anode is het gevoelige metaal. De kathode is een ander geleidend materiaal (zoals een ongelijk geleidend materiaal). Tijdens de reactie tussen de anode en de kathode zal de kathode elektronen opnemen en wordt deze beschermd tegen corrosie. De elektrolyt is de geleider waar de elektronen doorheen bewegen, zoals verhoogde vochtigheid of directe blootstelling aan water.

 

Download Corrosie whitepaper  »

 

Factoren die natte corrosie op koolstofstaal beïnvloeden

De atmosferische elektrochemische (natte) corrosiesnelheid van koolstofstaal is afhankelijk van de een aantal variabelen.

Relatieve vochtigheid
De belangrijkste factor bij atmosferische corrosie, die invloedrijker is dan vervuiling, is vocht. Vocht in de vorm van regen, dauw, condensatie of hoge relatieve vochtigheid. In afwezigheid van vocht zouden de meeste verontreinigingen weinig of geen corrosief effect hebben. Elektrochemische corrosie in “schone” atmosferen (zonder zwevende deeltjes of verontreinigingen) ontwikkelt zich op koolstofstaal bij relatieve vochtigheidswaarden van meer dan 70 procent. Hoe hoger de vochtigheidsgraad in de atmosfeer, hoe hoger de corrosiesnelheid.

In de lucht zwevende deeltjes (zouten)
Zwevende deeltjes, zoals zee-zouten (chloriden en sulfaten), industrieel stof en roet, verhogen de atmosferische corrosiesnelheid van koolstofstaal. Zee-zouten in de lucht die oplosbaar zijn in water, worden vervoerd door de lokale atmosfeer en kunnen condenseren als zichtbaar water of vocht op het oppervlak van blank koolstofstaal. Deze afgezette zouten verhogen op hun beurt de elektrische geleidbaarheid van de waterige omgeving, waardoor deze veel corrosiever wordt. Hoe hoger het zoutgehalte, de zoutheid van een watermassa, hoe hoger de elektrochemische corrosiesnelheid.

Regen
Er zijn veel gassen en vaste deeltjes aanwezig in onze atmosfeer, evenals vaste deeltjes in de lucht, die door de mens zijn gemaakt. Onder deze gassen bevinden zich zwavel- en stikstofverbindingen, die samen met vocht zwavel- en salpeterzuur vormen. Dergelijke zuren verhogen de atmosferische corrosiesnelheid van staal bij blootstelling aan zure regen. Regen die niet verontreinigd is, kan de apparatuur juist ten goede komen, aangezien deze luchtverontreinigende stoffen wegspoelt die zich op blootgestelde oppervlakken hebben afgezet

Temperatuur
Temperatuur speelt op twee manieren een belangrijke rol bij atmosferische corrosie. Chemische reacties vinden sneller plaats bij hogere temperaturen. Een vaak geciteerde vuistregel, gebaseerd op de Arrhenius-vergelijking, is dat een stijging van 10 graden Celsius (18 graden Fahrenheit) resulteert in ongeveer het dubbele van de reactiesnelheid. Atmosferische corrosie tijdens koude maanden is verwaarloosbaar.

Corrosie versus Roest

Corrosie en roest, vaak door elkaar gebruikt, zijn beiden het resultaat van oxidatiereacties. Maar wat is dan het verschil tussen corrosie en roest? Oxidatie beschrijft een reactie waarbij een element wordt gecombineerd met zuurstof. De reactie tussen magnesiummetaal en zuurstof, om magnesiumoxide te vormen, omvat oxidatie van magnesium. Corrosie treft een breed scala aan objecten, terwijl roest alleen ijzer en zijn legeringen, zoals staal, treft. Daarom is roest een vorm van corrosie, hoewel het specifiek verwijst naar oxidatie van metalen die ijzer bevatten.

Effecten op metalen & elektronische apparatuur whitepaper

Benieuwd wat de effecten van corrosie zijn op metalen & elektronische apparatuur? Download dan onze whitepaper ‘corrosie- effecten op metalen & elektronische apparatuur, processen & preventie’. Deze whitepaper geeft informatie over én analyseert waarom bepaalde metalen corroderen, bescherming van metalen tegen natuurlijke degradatie, effecten van corrosie op PCB’s, manieren om de corrosiesnelheid na calamiteiten te vertragen, passivering en het behandelen van oppervlakken met versnelde oxidatie.

 

Download gratis whitepaper  »

 

Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »