Overige inspecties

Om onze klanten te ondersteunen biedt AREPA Inspexx u ook de onderstaande inspecties.

Tijdens de inspectie van installaties komen wij ook in ruimten waar bijzondere inspectie eisen gelden zoals medische ruimten of explosie gevaarlijke omgevingen of er staan stookinstallaties opgesteld. Ook kunnen we technieken uit onze inspectie gebruiken om problemen of storingen op te lossen zoals Power Quality of Thermografie.


Power Quality Analyse

Het monitoren van de kwaliteit van spanning en stroom is een actueel onderwerp. De term Power Quality raakt meer en meer ingeburgerd. AREPA Inspexx beschikt over de benodigde know-how en apparatuur om deze net-analyses te kunnen uitvoeren.

 

Thermografisch onderzoek

Fouten en/of defecten in elektrische installaties uiten zich vaak in temperatuursverhogingen van de installatiedelen. Wanneer deze symptomen niet tijdig worden onderkend, kunnen ze uiteindelijk leiden tot storingen en/of brand. Thermografisch onderzoek is een beproefde methode om potentiële defecten in een vroeg stadium te traceren.

 

Machine Inspectie

Naast de inspectie van installaties moeten ook machines worden onderhouden en geinspecteerd in overeenstemming met de ARBO wet. Ook verzekeraars kunnen hieraan eisen stellen. Inspecteurs van AREPA Inspexx inspecteren machines zowel elektrisch volgens de NEN –EN-IEC 60204 en mechanisch volgens de richtlijn arbeidsmiddelen.

 

Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »

Nieuws

Lees meer »