Machine Inspectie

CNC Machines
Als het gaat om machineveiligheid biedt AREPA Inspexx een compleet pakket inclusief een evaluatie op basis van NEN 3140 en NEN-EN-IEC 60204 (hoe de machine is gebouwd), samen met een risico-inventarisatie en evaluatie (RI & E) van de machine.

Als we praten over de inspectie van elektrische installaties worden machines vaak vergeten. De installatie tot aan de wandcontactdoos of het arbeidsmiddel voorzien van een stekker wordt meestal geïnspecteerd; de machine vaak niet. Vanuit de ARBO wet moeten deze vaak risicovolle machines worden geïnspecteerd. AREPA Inspexx kan voor u zowel de elektrische veiligheid van uw machines beoordelen alsook de mechanische veiligheid.

NEN 3140 en NEN-EN-IEC 60204

Installaties van machines worden gebouwd tegen onder andere de norm NEN-EN-IEC 60204. Inspectie wordt door ons uitgevoerd conform de methodiek van de NEN 3140. Een inspectie bestaat uit een visuele inspectie van de machine en de besturingskasten. Daarnaast worden metingen uitgevoerd die belangrijk zijn voor de veiligheid. AREPA Inspexx gebruikt hierbij altijd thermografie ter ondersteuning.

Arbeidsveiligheid

Voor alle verplaatsbare machines en toestellen die zijn uitgerust met snoer en stekker geldt de NEN 3140, waarnaar de Arbo-wet verwijst. Deze norm houdt in dat elektrisch materieel jaarlijks en na elke reparatie gekeurd dient te worden op zichtbare gebreken, weerstand aardleiding, isolatie weerstand en lekstroom via aardleiding en aanraking. AREPA Inspexx kan deze keuringen verzorgen met behulp van goedgekeurde en gekalibreerde testapparatuur. Op elke gewenste locatie én op elk gewenst tijdstip: ook in de weekeinden en tijdens vakanties.

Keuren klim- en steigermateriaal naast de inspecties van elektrische arbeidsmiddelen verzorgt AREPA Inspexx ook de verplichte inspecties van trappen, ladders en rolsteigers. Deze worden uitgevoerd volgens de NEN 2484 (trappen en ladders) en NEN-EN 1004(rolsteigers).

AREPA Inspexx is uitgegroeid tot een betrouwbaar adviesbedrijf voor Arbo-diensten. Door onze gedegen kennis van zaken en projectmatige manier van werken kan supersnel resultaat worden geboekt. Informeer bij onze adviseurs naar de mogelijkheden.

Arbeidsomstandigheden en VCA de Algemene zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn (VGW) in verband met arbeid (Arbo-wet artikel 3) houdt in dat het uit te voeren werk de medewerkers niet nadelig mag beïnvloeden. De werkgever is verplicht doeltreffende maatregelen te nemen die uitgaan van de huidige stand van de techniek, de bedrijfsgezondheidszorg, de ergonomie, de arbeidshygiëne en de arbeids –en organisatiekunde.

Aangezien een systematische aanpak van arbeidsomstandigheden begint met het verzamelen van informatie, dient er eerst een inventarisatie plaats te vinden van de mogelijke risico’s voor werknemers. Het doel van deze risico-inventarisatie en evaluatie is uiteraard het in kaart brengen van de stand van zaken op het gebied van arbeidsomstandigheden en de mogelijke gevolgen of gevaren van de huidige situatie. Wanneer u vervolgens maatregelen treft om de geconstateerde risico’s weg te nemen of te verminderen, geeft u blijk van preventieve aandacht voor arbeidsomstandigheden.

Het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie is wettelijk verplicht. Wordt er niet voldaan aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Arbo-wet, dan kan een werkgever boetes opgelegd krijgen door de Arbeidsinspectie die in de duizenden euro’s kunnen lopen.


Inspectie aanvragen

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een keuring aan te vragen.

Contact »

Recent nieuws

Lees ons laatste nieuws en blijf op de hoogte van wat er gebeurt binnen AREPA en in de reconditionerings-industrie!

Lees meer »