Windenergie

Wind Turbines And Renewable Energy Web

Elk uur dat een windturbine buiten bedrijf is, betekent een aanzienlijk verlies aan productiviteit en omzet.

In feite kan in een week het verlies voor een producent oplopen tot meer dan € 25.000. En in veel gevallen vormt gevolgschade een nog groter risico voor de turbine dan de aanvankelijke calamiteit.

Of systeemuitval nu het gevolg is van brand, wateroverlast of chemische verontreiniging, of andere omgevingsfactoren, AREPA heeft meer dan 35 jaar ervaring in dienstverlening op het gebied van schade-evaluatie, schadebeperking en technische reconditionering van windturbines. AREPA's toonaangevende diensten op gebied van schadebeperking zorgen ervoor dat onderbreking van bedrijfsactiviteiten tot een minimum beperkt blijft en de normale bedrijfsactiviteiten weer kunnen doorgaan.

Wij hebben uitgebreide ervaring in de energiesector. Ons team heeft in meer dan 60 landen over de gehele wereld succesvol honderden projecten met een scala aan typen en modellen begeleid. Voor calamiteiten bij windturbines is een gespecialiseerde expertopleiding vereist en de projectmanagers en technici van AREPA zijn hooggekwalificeerd, hebben de nodige opleiding en training gevolgd om wereldwijd zowel aan onshore- als offshore windturbines te kunnen werken.

Reiniging- en hersteldiensten voor windturbines

AREPA is wereldleider op het gebied van totale reconditionering van windturbines na bijvoorbeeld calamiteiten zoals:

 • Brand, roetschade en corrosie
 • Olie- en koelvloeistofverontreiniging na lekkage
 • Overstroming en verontreiniging door zeewater
 • Stof (vanwege onderbrekingen of milieu)
 • Andere vormen verontreiniging, roestvorming of schade

Wij bieden ook een scala aan hersteldiensten voor technische installaties, inclusief:

 • 24/7 noodoproepdienst
 • Schade-evaluatie (chemische analyse, advies, technische eerstehulp)
 • Werkvoorbereiding op locatie voor technische reconditionering
 • Reconditionering van technische apparatuur (mechanisch, elektrisch en elektronisch)
 • Zowel mobiele voorzieningen als voorzieningen ter plaatse en werkplaats
 • Abseiltechnieken
 • Reparatie en inspectie van windturbinebladen d.m.v. abseiltechnieken
 • Projectmanagement

Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »

Recent nieuws

Lees meer »