Gezondheidszorg

Healthcare Web
Schade aan medische- en laboratoriumapparatuur geeft andere uitdagingen dan aan andere typen apparatuur.

De technologie van medische- en laboratoriumapparatuur kan uiterst geavanceerd en kostbaar zijn.

Naast de kosten en de geraffineerdheid van veel van deze machines, kan de complexiteit en de specialisatie van de beschadigde apparatuur een aantal andere problemen met zich meebrengen. Medische apparatuur, bijvoorbeeld, is zeer nauwkeurig. Het kan levens redden. En, tegelijkertijd, is deze uitzonderlijke apparatuur, natuurlijk, gecertificeerd om te doen wat wij ervan verlangen. Dus, in het geval van een storing, natuurramp, overstroming of andere calamiteit; hoe krijg je die apparatuur gehercertificeerd?

Gelukkig heeft AREPA al sinds de oprichting, ongeveer 40 jaar geleden, ervaring met het behandelen van schade aan medische- en laboratoriumapparatuur. Onze ervaren engineers, velen afkomstig uit de biomedische sector, hebben aan talloze ziekenhuizen en andere medische onderzoeksinstituten waar ook ter wereld advies en ondersteuning gegeven in gevallen van dergelijke incidenten.

Hercertificering van apparatuur

Wij kunnen de apparatuur volledig herinstalleren en terugbrengen naar de toestand van voor de schade. Wij kunnen opnieuw garanties geven en hercertificeren (OEM). Ons ervaren team van deskundigen test en hertest om er zeker van te zijn dat uw beschadigde apparatuur volledig is hersteld.

Welke apparatuur herstellen we

AREPA heeft vele typen medische en laboratoriumapparatuur hersteld en hierbij advies en begeleiding gegeven. Onze diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • CT Scanners en Besturing
  • MRI Systemen en Besturing
  • Röntgensysteem
  • Patiëntbewakingssysteem
  • Sanering massaspectrometer
  • Sanering vloeistof- en gaschromatografie

Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »

Recent nieuws

Lees meer »