Whitepapers


 
Rampenparaatheid: Wat moet u doen om uw apparatuur veilig te stellen wanneer u een ramp verwacht
Iedere dag vertrouwen ondernemingen op hun apparatuur dat die hun activiteiten ondersteunen. Wanneer apparatuur niet functioneert, kost dit de onderneming geld –onmiddellijk. Wanneer u weet dat er een ramp aan komt of onheil nadert, zijn er verschillende voorzorgsmaatregelen die u vooraf kunt nemen om de schade aan uw technische apparatuur tot een minimum te beperken.

 
Ultrasoon reinigen: kan een ‘one size fits all’-oplossing voor herstel op elektronische apparatuur na verlies?
Ultrasoon reinigen biedt een oplossing voor het verwijderen van verontreinigingen die teruggaat tot de jaren 50. Deze whitepaper evalueert de mate waarin een ultrasone “one size fits all”-oplossing risico's kan opleveren tijdens het herstel van elektronica.

 
Stabiliseren van apparatuur na waterincidenten
Calamiteiten met water vormen een unieke reeks uitdagingen voor bedrijven en verzekeraars. Een snelle reactie om de elektrische apparatuur op de juiste wijze te stabiliseren na blootstelling aan of contact met water, is cruciaal om de kans op succesvol herstel te vergroten. Download de suggesties van onze experts om apparatuur te stabiliseren na een indicent met water.

 
NA COVID-19: Schadeclaims van apparatuur aanpakken
Nu bedrijven over de hele wereld hun activiteiten hervatten als gevolg van COVID-19, is het belangrijk om de technische uitdagingen te begrijpen die naar boven komen zodra geprobeerd wordt om de productie op te starten. AREPA biedt diensten aan om verzekeringsmaatschappijen te helpen bij het afhandelen van claims van apparatuur.

 
NA COVID-19: Desinfectiemaatregelen voor apparatuur
Nu bedrijven over de hele wereld hun activiteiten hervatten als gevolg van COVID-19, zullen velen de veiligheid van werknemers en klanten willen waarborgen door het steriliseren van werkomgevingen. Als uw organisatie desinfectiemaatregelen aanbiedt, is het noodzakelijk om in gedachten te houden welke effecten deze oplossingen hebben op de te behandelen oppervlakken.

 
NA COVID-19: Beperken van storingen en corrosievorming aan uw technische- en elektrische apparatuur.
Aangezien bedrijven over de hele wereld hun activiteiten hervatten na COVID-19-shutdowns, is het niet alleen belangrijk om de gespecificeerde onderhoudsrichtlijnen voor de apparatuur te volgen, maar het is net zo belangrijk om een gedetailleerd opstartplan uit te voeren. Dit zorgt er namelijk voor dat bedrijfskritische apparatuur en elektrische installaties veilig worden ingeschakeld en dat de productie kan worden hervat.

 
Reinigen versus ontsmetten – Het verschil weten, kan uw apparatuur en elektronica redden
‘Reiniging’ en ‘ontsmetting’ zijn twee termen die vaak als synoniemen worden gebruikt om het proces te beschrijven van het fysiek verwijderen van grond, puin, stof en andere verontreinigingen van objecten. Hoewel deze termen door elkaar kunnen worden gebruikt, beschrijven ze in feite twee zeer verschillende processen als het gaat om het herstellen van technische apparatuur.

 
Strategie voor stabilisatie van apparatuur na overstroming
Steeds vaker krijgen we in Europa te maken met overstromingen door hevige regenval. Mochten water, slib of andere overstromingsresten de apparatuur verontreinigd hebben, dan raden we u aan om alle getroen onderdelen snel te stabiliseren en te conserveren, om de kans op succesvol herstel te vergroten.

 
Gevolgschade na een vlamboog in windturnines
Vlambogen zijn al sinds jaar en dag geassocieerd met traditionele stroomopwekkingsstoringen. Maar wist u dat een vlamboog ook een serieus risico vormt in de windenergie-industrie? Het risico op vlambogen in een windturbine is doorgaans groot. We delen daarom graag een aantal best practices voor het maximaliseren van de veiligheid en betrouwbaarheid na schade door vlambogen in windturbines. Leest u mee?

 
Corrosie - Effecten op metalen & elektronische apparatuur, processen & preventie
Dit document geeft informatie over en analyseert waarom bepaalde metalen corroderen, de soorten corrosie, bescherming van metalen tegen natuurlijke degradatie, effecten van corrosie op PCB’s, manieren om de corrosiesnelheid na calamiteiten te vertragen, passivering en het behandelen van oppervlakken met versnelde oxidatie.Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »

Recent nieuws

Lees meer »