Blog


Marktsector
Bekijk alles
Maakindustrie
Datacenters
Windenergie
Marine & Offshore
Gezondheidszorg
Onderwijs
Incident
Bekijk alles
Brand & Roet
Chemische schade
Corrosie
Stof- & Poederschade
Wateroverlast
Locatie
Bekijk alles

 
Desinfecterende middelen en hun effect op apparatuur
Bezorgdheid over zogenaamde ‘high touch’-oppervlakken is bij verschillende instanties een punt van zorg geworden om de verspreiding van COVID-19 te beheersen. Hoewel er een voordeel zit aan verneveling kan dit type toepassing al snel de oorzaak worden van toekomstige defecten aan apparatuur.


 
AREPA helpt u te voorkomen dat een leverancier na een calamiteit de garantie op uw apparatuur laat vervallen.
Een incident zorgt ervoor dat verontreinigingen neerslaan op gevoelige, nieuw aangeschafte analytische apparatuur. Professionele reconditionering werd uitgevoerd, gevolgd door functionele testen. Aangezien de apparatuur vrij nieuw was, wilt u dat de garantie intact blijft. Wat kan je doen?


 
Feit versus fictie: 5 veelvoorkomende misvattingen over verlies van apparatuur
Na verlies van bedrijfskritische apparatuur richten zowel claimprofessionals als bedrijfseigenaren zich op het zo snel mogelijk herstellen van de productiviteit. Om dit te doen is het belangrijk ervoor te zorgen dat u alle opties begrijpt en de waarheid kent achter enkele veelvoorkomende misvattingen over apparatuurherstel.


 
Corrosie versus roest - Wat is het verschil?
Corrosie en roest worden vaak door elkaar gebruikt. Hoewel corrosie en roest beide het gevolg zijn van oxidatiereacties (waarbij een element combineert met zuurstof) zijn er verschillen tussen de twee.
Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »