Desinfecterende middelen en hun effect op apparatuur


Categories: Corrosie, Reconditionering na schade, Conserveren & Stabiliseren, Kenniscentrum
 

Fogging

De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) is in de Verenigde Staten de overheidsorganisatie die zich bezighoudt met het opsporen, behandelen en voorkomen van ziekten, vooral met het oog op het openbaar belang. De CDC raadt oppervlaktereiniging aan als de meest effectieve manier om de verspreiding van COVID-19 te beheersen. Door verneveling wordt een desinfecterende aerosol verspreid om het aantal micro-organismen in de lucht te verminderen en worden moeilijk bereikbare oppervlakken gevangen. Bezorgdheid over ‘high touch’-oppervlakken is een topprioriteit geworden voor onderwijsinstellingen, productiefaciliteiten, luchtvaartmaatschappijen en andere instanties die sindsdien een verscheidenheid aan desinfectiemethoden - waaronder verneveling - hebben geïntroduceerd in onder anderen hun klaslokalen, vliegtuigrompen en productieruimten.

Hoewel het voordeel van verneveling is dat het in relatief korte tijd een groot gebied kan bestrijken, kan deze toepassing ook snel de oorzaak worden van toekomstige uitval van apparatuur. Apparatuur welke is ontworpen om met ventilatoren te worden gekoeld, zal de door de lucht verspreide ontsmettingsmiddelen aanzuigen. De meeste ontsmettingsmiddelen bevat meer dan 90 procent water naast chemicaliën zoals waterstofperoxide en chloordioxide. Gevoelige elektronische schakelingen die niet worden beschouwd als ‘high touch’-gebieden krijgen dan te maken met veel water en bijtende chemicaliën. Het introduceren van de vernevelingschemicaliën in gevoelige elektronische modules zal mogelijk de levensduur van de apparatuur verkorten aangezien corrosie ontstaat. Als dit niet wordt aangepakt voordat de corrosie onherstelbare fysieke schade veroorzaakt, zal dit leiden tot gedeeltelijke of volledige vervanging van apparatuur - een kostbare oplossing.

Waarom is verneveling schadelijk voor apparatuur?

Verneveling brengt twee belangrijke problemen aan het licht:

  • De meeste veelgebruikte ontsmettingsmiddelen bestaan uit verschillende percentages water. Vernevelingsmiddelen die chloordioxide (CIO2) bevatten, een van de meer populaire COVID-19-desinfectiemiddelen, bevatten minder dan 10 procent CIO2 en meer dan 90 procent water. Dit type desinfectiemiddel is corrosief voor bepaalde metalen.

    Een toonaangevende fabrikant van vernevelingsmachines publiceerde vroegtijdig over de effectiviteit van hun apparatuur. Hierbij werd waterstofperoxide (H2O2) als verbinding in de desinfecterende oplossing gebruikt. Uit het veiligheidsinformatieblad bleek dat minder dan 13 procent van de oplossing bestond uit H2O2 en andere inerte ingrediënten terwijl de rest - meer dan 87 procent – gedemineraliseerd water was. Deze desinfecterende vernevelingsoplossing, goed is in het doden van bacteriën, schimmelsporen en het inactief maken van virale cellen, is echter ook een sterk corroderend middel bij contact met gevoelige metalen.

  • Als gevolg van het hoge watergehalte in de verschillende vernevelde chemicaliën, verhoogt verneveling de relatieve vochtigheid. Dit resulteert in water op apparatuur wat zal leiden tot beschadiging van kwetsbare componenten.

Corrosie na een ramp is een probleem dat in de loop van tijd verergert. Verneveling kan een dergelijke gebeurtenis zijn, hoewel de eigenaar van de apparatuur meestal een derde partij inschakelt om hun probleemgebieden te vernevelen. Zoals hierboven is opgemerkt zijn in het geval van verneveling de eerste zorg natte, gevoelige oppervlakken die niet alleen reageren op blootstelling aan water maar ook op de toegevoegde corrosieve verbindingen. De verslechtering kan een snel proces zijn en wordt veroorzaakt door een elektrische stroom die door een metaal stroomt als er water aanwezig is. Wanneer corrosie printplaten aantast kan dit leiden tot elektrische kortsluiting of verbroken verbindingen, evenals variatie in weerstand. Een dergelijke verslechtering kan leiden tot storingen die buiten de normale slijtage vallen.

Hoe u schade door vernevelen kunt reduceren

Als een gebied met gevoelige apparatuur verneveld moet worden, dienen de volgende voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de apparatuur worden gevolgd:

  • De apparatuur dient volledig te zijn uitgeschakeld. Dit omvat het loskoppelen van ononderbroken stroomvoorzieningen (UPS) of back-upsystemen die bepaalde systeemfunctionaliteit behouden wanneer de netstroom wordt onderbroken.
  • Ventilatoren en koelroosters moeten worden afgedicht of de apparatuur moet volledig worden afgedekt om ervoor te zorgen dat het desinfectiemiddel niet binnendringt in de interne systemen.

Wanneer het niet mogelijk is om de apparatuur uit te schakelen (bijvoorbeeld als een stroomonderbreking een onaanvaardbaar verlies van bedrijfsinkomsten zou veroorzaken) of als het niet haalbaar is om de apparatuur te bedekken, dan mag er geen verneveling plaatsvinden. In plaats daarvan zijn handmatige reinigingstechnieken de betere optie aangezien deze methoden een gecontroleerde verspreiding van de gebruikte desinfecterende oplossing mogelijk maken.

Wat dient er gebeuren als apparatuur verneveld is?

Als de apparatuur verneveld is, moet een deskundige worden ingeschakeld om analytische veegmonsters af te nemen in een poging om het niveau van geïntroduceerde verontreinigingen op de elektronische schakelingen te kwantificeren. In dit geval is de primaire verontreiniging gemakkelijk te identificeren, namelijk het gebruikte desinfectiemiddel. Echter is de hoeveelheid die zich op de schakeling heeft afgezet belangrijk om te kwantificeren voor triage-doeleinden. De kans op uitval van apparatuur neemt exponentieel toe naarmate er meer corrosieve verontreinigingen worden geïntroduceerd. Houd er rekening mee dat vernevelen vaak op veel plaatsen herhaaldelijk wordt uitgevoerd.

Veegmonsters helpen bepalen of er verdere stappen moeten worden ondernomen. De monsters zullen waarschijnlijk blootstellingsvariatie vertonen. Hoewel sommige items mogelijk geen actie vereisen, hebben andere items onmiddellijke aandacht nodig in vergelijking met items met een lagere blootstelling.

De deskundige zal ook geleidbaarheidsmetingen verkrijgen in het geval dat de eigenaar van de apparatuur de apparatuur wil inschakelen voordat de analysemonsterresultaten uit het laboratorium worden verkregen. Hoewel deze testmethode niet zo uitgebreid is als de verkregen monsters, biedt de methode wel enige zekerheid over de kans op elektrische kortsluiting.

Een snelle manier om corrosievorming te vertragen is door de omgeving te beheersen waarin de apparatuur is ondergebracht. Dit wordt bewerkstelligt door de ruimte te ventileren en de relatieve vochtigheid te verlagen tot onder de 40 procent. De voorzorgsmaatregelen zijn vergelijkbaar met die genomen na blootstelling aan water door een gesprongen leiding of regen. Door de luchtvochtigheid snel te verlagen kan de apparatuur beter worden beschermd tegen verdere schade. Dit moet worden gedaan zodra het veilig is om na het vernevelen het gebied te betreden.

De expert zal bepalen welk reconditioneringsproces moet worden toegepast op elk item om het terug te brengen naar de toestand van vóór verlies. Zoals hierboven vermeld, vermindert reconditionering zowel de herstelkosten als het verlies aan bedrijfsinkomsten als gevolg van stilstand van apparatuur. Door samen te werken met fabrikanten blijven garanties en servicecontracten intact. Wanneer reconditionering correct is voltooid, zullen de verontreinigingsniveaus worden teruggebracht tot onder de IPC J-standaarddrempel, die 10,06 µg / in2 of het equivalent van 1,56 µg / cm2 natriumchloride (NaCl) aggregaat is.

Hoewel het beter is om het vernevelen te weren bij plekken met technische apparatuur is dit niet altijd te vermijden. Voorzorgsmaatregelen om apparatuur te beschermen moeten worden gevolgd. Echter als de apparatuur is blootgesteld aan bijtende desinfectiemiddelen kan AREPA helpen bepalen of reconditioneren nodig is en uw apparatuur weer in staat van voor de schade krijgen. Neem contact met ons op om te zien hoe we u kunnen helpen.

Meld u op 10 maart aan voor ons gratis webinar voor meer informatie over dit onderwerp en om tegoed voor permanente educatie* te verdienen.

 

* Al onze webinars zijn in afwachting van goedkeuring voor een uur CE-credit voor Insurance Adjusters in de volgende staten: Alabama, Alberta, British Columbia, Florida, Georgia, Indiana, Louisiana, Manitoba, Mississippi, New Hampshire, Oklahoma, Texas, Utah en Wyoming. Al onze webinars zijn ook in afwachting van goedkeuring voor één PE-punt via het NIVRE in Nederland.

Let op: om een krediet voor permanente educatie te ontvangen, dient u het live webinar in zijn geheel bekijken. On demand webinars komen niet in aanmerking voor credits voor permanente educatie.

 


OVER DE AUTEUR

By: Jesse van Leersum

Jesse Van Cropped BW

Jesse van Leersum is de Technical Operations Director gevestigd in Nederland en heeft meer dan 29 jaar ervaring in de technische reconditioneringsbranche. Binnen AREPA heeft hij verschillende functies bekleed waarbij het succesvol reconditioneren van technische apparatuur altijd zijn belangrijkste focus en verantwoordelijkheid is geweest. Onder zijn leiding zijn enkele van de meest uiteenlopende claims uitgevoerd en met succes afgerond.

Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »