Afval & Puin

Flood Town.Hurricane.Harvey
De conditie van de apparatuur, machines en gebouwen die door water of blootstelling aan water zijn verontreinigd kan snel verminderen voornamelijk als gevolg van corrosie, als niet onmiddellijk maatregelen worden genomen om de apparatuur te stabiliseren.

Niet zelden is apparatuur direct na een calamiteit volledig herstelbaar, maar als er niet direct maatregelen worden genomen om verdergaande schade aan deze onderdelen te voorkomen, zal de voortdurende verslechtering ertoe leiden dat de apparatuur onherstelbaar raakt. In dergelijke gevallen kan de mogelijkheid ontglippen om snel weer de normale gang van zaken op te pakken omdat de aanschaf van nieuwe apparatuur behoorlijke vertraging met zich mee kan brengen.

De acties die u in de eerste uren na een calamiteit onderneemt om uw vermogen te beschermen tegen verdere schade kan de herstelperiode van het gehele bedrijf in hoge mate beïnvloeden. AREPA adviseert altijd om zo snel mogelijk de noodzakelijke conservering- en stabilisatiemaatregelen voor de aangetaste apparatuur te nemen nadat een calamiteit met veel water- en afvalschade is opgetreden.
Herstel aanvragen »
 

Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »

Recent nieuws

Lees meer »