Herstellen van schade aan computers en servers


Categories: Verzekering, Datacenters, Gezondheidszorg, Reconditionering na schade, Conserveren & Stabiliseren, Preventief onderhoud en reconditionering
 

Server Damage (1)

Na schade door een brand, water of een ander soort calamiteit kunnen de vervuilende stoffen die op apparatuur terechtkomen, schade aanbrengen aan de elektrische, elektronische en mechanische apparatuur. Soms zijn de verontreinigingen zichtbaar, zoals roet, terwijl andere zich vermengen met bestaand vuil en pas na verloop van tijd zichtbaar worden in de vorm van corrosie.

Inspectie van computerservers

In veel gevallen is het eerste dat u opvalt na een brand het roet dat een oppervlak bedekt. Roet bestaat voor het grootste deel uit koolstof, dat afhankelijk van de samenstelling van de verbrande materie, corrosief en geleidend kan zijn. Chloor is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de massa van polyvinylchloride (PVC). Eenmaal verbrand, zijn zelfs kleine concentraties van chloriden zeer reactief. Deze reactiviteit veroorzaakt corrosie.

Het is van cruciaal belang om apparatuur die na een calamiteit vervuiling vertoont niet aan te zetten. Voortijdig inschakelen van apparatuur met geleidende stoffen kan kortsluiting veroorzaken, waardoor apparatuur permanent beschadigd terwijl deze geen functionele schade heeft opgelopen als gevolg van het incident zelf.

Houd rekening met het belangrijke verschil tussen een oppervlak dat is vervuild en apparatuur die fysieke of functionele schade heeft opgelopen. Er is een neiging om beide te beschrijven als eenvoudigweg "beschadigd". Nieuw vervaardigde printplaten zijn niet beschadigd omdat ze resten van het soldeerproces hebben. De fabrikant maakt de printplaten eenvoudig schoon. Na een calamiteit kunnen de printplaten worden gereinigd volgens dezelfde processen die door de fabrikant worden toegepast.

Schade aan een server door hitte of fysieke belasting

Er kan ook schade aan een server ontstaan door hitte of fysieke belasting. Afhankelijk van de omvang van de schade kunnen reparaties net zoveel kosten als een geheel nieuwe server. Dit betekent niet dat indien een deel van de server hitteschade heeft opgelopen, vervanging de standaardoptie moet zijn. Er moet een gedetailleerde analyse van de totale reparatie- versus vervangingskosten worden uitgevoerd.

Aandachtspunten bij vervuiling van een server

Er zijn nogal wat gevallen waarbij de aanschaf van een nieuwe server, die de primaire controle of het 'brein' is van een veel grotere en duurdere machine, upgrades van andere systemen vereist. Een grote stempelpers van € 1,5 miljoen die wordt gebruikt om metaal te vormen of te snijden, maakt bijvoorbeeld gebruik van een computer als het brein van zijn werking. De computer communiceert met de controller van de pers en het bedieningspaneel van de operator. Vervanging van de computer door een nieuwere versie kan een communicatieprobleem veroorzaken tussen de controller, het bedieningspaneel van de operator en het nieuwe "brein".

Sommigen zien dit scenario als een kans om te pleiten voor een nieuwe pers. Als de computer inderdaad moet worden vervangen, kan de kosteneffectieve oplossing zijn om de controller en het bedieningspaneel van de operatorinterface te upgraden. Toen we met dit scenario werden geconfronteerd, ontvingen we een offerte voor € 750.000 om de upgrade uit te voeren. Als de computer € 1.500 kost om te vervangen en de kosten om de originele computer te herstellen worden geschat op € 2.500, dan is herstel nog steeds veel goedkoper gezien de upgrade van
€ 750.000 die de vervanging van de computer met zich meebrengt.

Een project voor het upgraden van controllers wordt in veel gevallen ook uitgedrukt in maanden. Dit zou ertoe leiden dat klanten van het bedrijf met deze apparatuur elders naar dezelfde service gaan zoeken. Ongeacht de uitkering van de verzekering die het verlies van bedrijfsinkomsten mogelijk dekken, kan het verliezen van klanten de lopende activiteiten permanent in gevaar brengen.

Zelfs als er geen uitwendige schade is, is het belangrijk om de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

  • Vermijd het inschakelen van apparatuur voordat deze grondig is geïnspecteerd door een technische reconditionerings-expert.
  • Als er een noodstroomvoorziening (UPS) is die de server beschermt, moet deze worden uitgeschakeld.
  • Er moeten luchtontvochtigers worden geïnstalleerd om de onstabiele omgeving te beheersen. Het handhaven van een relatieve vochtigheid van minder dan 40 procent zal de corrosiesnelheid helpen vertragen bij blootstelling aan corrosieve stoffen, waardoor oppervlakken minder snel worden aangetast.

Technische reconditionerings-specialisten zullen de vervuilingen beoordelen en wetenschappelijk kwantificeren waar deze zich bevinden. Het zou namelijk goed kunnen dat slechts een klein gebied binnen een datacenter is getroffen. Bedrijven hebben vaak de neiging om te stellen dat de hele omgeving in gelijke mate werd getroffen door de calamiteit, terwijl rook zich eigenlijk voortbeweegt op basis van de luchtstroom binnen de faciliteit. Technische reconditionerings-specialisten kunnen ook een dampremmende laag aanbrengen die de corrosiesnelheid helpt vertragen. Herstel kan daarom beginnen met conservering en stabilisatie.

Reconditioneren van de server is essentieel

Bij het zoeken naar een Technisch Reconditioneerder is het belangrijk een bedrijf te vinden dat de noodzaak en het succes van  het wegnemen van de vervuiling empirisch kwantificeert. De lucht beweegt niet bij elke calamiteit op dezelfde manier. Zoals hierboven vermeld, kunnen delen van een datacenter volledig onaangetast blijven en klaar zijn om de productie te hervatten. Om het nodige vertrouwen te geven dat de apparatuur niet voortijdig zal falen, moet de Technisch Reconditioneerder monsters verzamelen en deze in een laboratorium onderzoeken om de resultaten te vergelijken met de juiste industriestandaard.

Er zijn veel goede algemene schoonmaakbedrijven. Ziekenhuizen gebruiken dergelijke diensten voor niet-technische oppervlakken (vloeren, kasten, ramen). Veel ziekenhuizen hebben in-house biomedische afdelingen voor het uitvoeren van technisch preventief onderhoud, reiniging en systeemkalibratie. Soms hebben ziekenhuizen ook specialisten in dienst voor het verwijderen van fijnstof op printplaatniveau, hetgeen de scope van algemene schoonmakers en biomedisch personeel te buiten gaat. Hetzelfde geldt voor de servers en netwerkapparatuur van het ziekenhuis. Het is essentieel om een leverancier te vinden die gespecialiseerd is in het reconditioneren van technische apparatuur. Als u dit doet, zal dit ook leiden tot gunstige resultaten op het vlak van garanties en servicecontracten.

Laten we een voorbeeld uit de praktijk bekijken:

In een groot universitair datacenter ontstond een brand in een stroomverdeelpaneel. Hoewel de brand binnen het verdeelpaneel bleef, drong rook het datacenter binnen. Ongeveer 1.200 servers, netwerkschakelaars en opslagarrays moesten worden gereinigd. De universiteit wilde toezeggingen van de fabrikanten van de apparatuur dat garanties en servicecontracten na de reiniging niet zouden worden ingetrokken. Voordat er met de werkzaamheden werd begonnen, verkreeg AREPA de steun van de verschillende fabrikanten, zodat ook zij zelfverzekerd zouden zijn bij het testen van de apparatuur na de technische reconditionering. De totale kosten van vervanging van de apparatuur werd geschat op € 40 miljoen. AREPA voltooide het herstelproject voor € 891.000 en in een fractie van de tijd die het zou hebben gekost om alle getroffen apparatuur te vervangen.

Technisch reconditioneren verlengt de levensduur van uw apparatuur

Technische reconditionering kan met succes een verscheidenheid aan verontreinigingen verwijderen, variërend van onschadelijke overstromings-resten tot zure rook en brandbluspoeder. Als de apparatuur op de juiste manier wordt hersteld, werkt deze weer zoals vóór het incident, met waarschijnlijk een langere verwachte levensduur. De reden dat dit kan worden gesteld, is dat bedrijven zelden apparatuur uitschakelen die is aangekocht om de klok rond te werken. Het datacenter van uw favoriete socialemediaplatform neemt geen week vrij voor preventief werk, zelfs niet als er voldoende redundantie is. Vuil en resten uit de omgeving hopen zich door de tijd heen op en zorgen er voor dat de servers bij hogere temperaturen werken dan waarvoor ze ontworpen zijn. Technische reconditionerings-specialisten verwijderen alle vervuiling van de elektronische componenten, waardoor de warmte naar behoren kan worden afgevoerd, zoals vereist voor een optimale werking. Hierdoor wordt de levensduur van de apparatuur verlengd.

Professionele reiniging, gevolgd door testen en repareren, zal servers en andere netwerkapparatuur sneller herstellen, voor minder geld en met minder langdurige problemen.

Server reconditionering door AREPA

Als een calamiteit zich heeft voorgedaan die heeft geleid tot verontreiniging van servers of andere apparatuur, kan AREPA u helpen. Contacteer ons om erachter te komen hoe we de werkelijke omvang van de verontreiniging wetenschappelijk kunnen kwantificeren en hoe we samen met u een goed plan kunnen opstellen om uw hardware te reinigen en te herstellen om zo het verlies door bedrijfsstilstand tot een absoluut minimum te beperken.

Neem contact met ons op  »

Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »