AREPA helpt u te voorkomen dat een leverancier na een calamiteit de garantie op uw apparatuur laat vervallen.


Categories: Reparatie & Hercertificering, Reconditionering na schade, Conserveren & Stabiliseren
 

Warranty

Stel je dit scenario eens voor;

Een brand in een laboratorium zorgde ervoor dat verontreinigingen vanuit deze brand zich nestelden op gevoelige, nieuw aangeschafte analytische apparatuur. Om de bedrijfsonderbreking tot een minimum te beperken, wordt de apparatuur professioneel gereconditioneerd en wordt daarna contact opgenomen met de fabrikant of leverancier om tests, reparaties en herkalibratie uit te voeren.

De leverancier heeft vaak geen ervaring met het herstellen van apparatuur na een calamiteit. Er wordt bezorgdheid geuit over de toekomstige betrouwbaarheid en de mogelijkheid van reparaties die onder een verzekeringsclaim kunnen vallen in plaats van onder garantie. Een leverancier zal zijn beschikbare opties overwegen. De eerste is de vervanging van getroffen onderdelen door nieuwe. De tweede is het testen, repareren en opnieuw kalibreren, rekening houdend met het feit dat mogelijk ook al het toekomstige werk zou moeten worden betaald omdat de garantie ongeldig zou zijn.

Vanuit uw perspectief, als eigenaar van de apparatuur of als verzekeraar, heeft de apparatuur geen onherstelbare fysieke schade opgelopen. De apparatuur was vervuild en de optie van professionele reconditionering door AREPA gevolgd door functionele testen, is een bewezen en uitstekende manier om het lab weer in productie te krijgen. En in een fractie van de tijd die nodig is om nieuwe apparatuur aan te schaffen en te installeren. Omdat de apparatuur echter vrij nieuw was, wilt u dat de garantie intact blijft. Wat kunt u doen?

Hoe te herstellen met behoud van de garantievoorwaarden

Net als bij een auto die na een ongeval is hersteld, blijven de banden en remmen slijten tijdens het rijden. Apparatuur zal ook blijven slijten en routineonderhoud en misschien zelfs enkele reparaties zullen nodig zijn, hoewel die reparaties géén verband mogen houden met de eerdere calamiteit.

Dus, hoe kunt u de leverancier overtuigen om de garantie intact te houden? Als de apparatuur kan worden hersteld door middel van professionele reconditionering gevolgd door testen, indien nodig reparatie en vervolgens opnieuw te kalibreren, dan zorgt AREPA ervoor dat de fabrikant vanaf het begin bij het beoordelings- en herstelproces betrokken is. Hierdoor heeft de fabrikant zicht op het hele proces, inclusief de resultaten van de beoordelingen, waardoor hij er het volste vertrouwen in kan hebben dat de apparatuur door AREPA volledig zal worden hersteld en zal functioneren zoals vóór de calamiteit.

Het proces dat wij doorlopen om de garantiebepalingen van kracht te laten blijven, omvat het betrekken (soms zelfs opleiden van) de leverancier over beoordeling van apparatuur na een calamiteit, hoe verontreinigingen op wetenschappelijke basis zijn te kwantificeren, onze reconditioneringstechnieken, de analytische bemonstering na vervuiling, de zuiverheidsnormen welke door de elektronica-industrie worden gehanteerd en de rol van de leverancier als herstelpartner. Het doel van dit alles is om het vertrouwen te krijgen dat de apparatuur in de toekomst niet zal falen als gevolg van de calamiteit.

Vanuit het perspectief van een verzekeringsmaatschappij is er misschien geen verplichting om het herstel van de garantie aan te pakken op basis van de polisvoorwaarden. Desondanks streven de meeste verzekeraars er toch naar om hun verzekerden gerust te stellen door de resterende garantie die bestond op het moment van het verlies, aan te tekenen.

Wat kunt u met de leverancier afspreken?

De leverancier neemt niet regelmatig deel aan reconditionerings werkzaamheden na een calamiteit en heeft als zodanig kennis van deze werkzaamheden nodig om het vertrouwen in het door AREPA uit te voeren reconditioneringsproces te krijgen. Zaken die behulpzaam kunnen zijn in dit proces:

  • De leverancier vragen om de specifieke schade die hij heeft waargenomen te kwantificeren. Dit kan dan worden vergeleken met wat de fabriek als uitgangspunt hanteert. Mogelijk moet u hiervoor betalen.
  • Laat AREPA geleidingsmetingen uitvoeren om de waarschijnlijkheid van defecten aan de apparatuur als gevolg van elektrische kortsluiting te bepalen. Dit is vooral belangrijk als de apparatuur wordt ingeschakeld voordat de verontreinigingen worden verwijderd.
  • Vraag bij de leverancier de oorspronkelijke zuiverheidsspecificatie op waaraan de apparatuur voldeed toen deze voor het eerst werd vervaardigd.
  • AREPA geeft de leverancier informatie over de IPC-norm, de belangrijkste norm waaraan de printplaatindustrie zich houdt. De apparatuur zal na de reconditioneringswerkzaamheden door AREPA voldoen aan deze IPC-normen. Dit betekent dat de verontreinigingen volledig zijn verwijdert en dat de printplaten niet zullen gaan roesten en dat er geen elektrische kortsluiting tussen de elektronische componenten zal ontstaan.
  • AREPA bied de leverancier aan om aanwezig te zijn van gedurende het gehele reconditionerings-traject.

Om te voorkomen dat de garantie komt te vervallen nadat de apparatuur is gereconditioneerd, gerepareerd en weer in gebruik is genomen, kunt u de leverancier een inspectie laten uitvoeren zodat kan worden aangetoond dat alles is hersteld naar een situatie als van vóór de calamiteit.

Gebruik de wetenschap

Bij de besprekingen met de leverancier is het belangrijk om de wetenschap en de feiten te gebruiken. Dit betekent dat AREPA (samen met de leverancier?) de apparatuur volledig analyseert en beoordeelt voordat afspraken worden gemaakt over reconditionering.

Eventueel worden de temperatuurlogboeken bekeken zodat te zien is hoe warm de kamer is geworden. Of de vochtigheidslogboeken om eventuele tekenen van corrosie te documenteren. De fabrieksspecificaties geven de aanvaardbare limieten aan voor opslag en operationele omgeving zoals hitte en vochtigheid. Het beoordelen van het besmettingsniveau cruciaal. Daarom zal AREPA altijd met behulp van geleidingsmetingen en veegmonsters om het type én de hoeveelheid van de aanwezige verontreinigingen vaststellen. Dit kan soms al worden voorspeld door na te gaan wat er allemaal tijdens de brand is verbrand. Een professioneel reconditioneringsbedrijf zoals AREPA kan u adviseren wat er nodig is om de verontreinigingen te verwijderen en hoeveel schade zij eventueel hebben aangericht in de vorm van bijvoorbeeld putcorrosie.

De verontreinigingsanalyse kan vervolgens worden gebruikt om met de leverancier de aanpak af te stemmen. En om ervoor te zorgen dat na de reconditioneringswerkzaamheden kan worden vastgesteld dat deze succesvol waren. Idealiter zijn alle betrokken partijen bij de analyse aanwezig. Snelheid van handelen is hierbij essentieel, vooral als het gaat om corrosieve verontreinigingen aangezien corrosie zich zéér snel kan ontwikkelen en voor onherstelbare schade kan zorgen.

Na verontreiniging moet een testprotocol worden ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de apparatuur weer volledig functioneel is. Veel systemen hebben een zelftest in hun opstartvolgorde geïntegreerd. Dit is de eerste stap. AREPA raadt altijd aan om een duurtest (inbrandtests) uit te voeren, aangezien dergelijke tests continue de functies van de circuits test. Dit proces kan namelijk een fout ontdekken die mogelijk niet wordt ontdekt tijdens de normale werking van het systeem.

Door de wetenschappelijke benadering zal de leverancier meer vertrouwen hebben in de door AREPA uitgevoerde reconditioneringswerkzaamheden waardoor hij geen noodzaak ziet om de garantie in te trekken. In tegenstelling tot een garantie, die veelal gratis is en een functionele garantie is voor nieuwe apparatuur, zijn servicecontracten daarentegen een betaald product. Er zijn meerdere bedrijven die graag dezelfde kwaliteitsreparaties als de leverancier willen uitvoeren via een eigen servicecontract.

Zoals hierboven vermeld, is de sleutel tot het behouden van de garantie enerzijds de snelheid van handelen en anderzijds de zorg dat alle partijen door AREPA van het begin tot het eind betrokken worden bij het reconditioneringsproces. Dit vereist openheid, kennis, heldere communicatie en technische analyse om aan te tonen dat de apparatuur professioneel kan worden gereconditioneerd en weer volledig in gebruik kan worden genomen. Verzekeringsmaatschappijen, leveranciers en fabrikanten hebben allemaal hun eigen belangen. Volgens AREPA is er echter wel een gemeenschappelijk belang en doel namelijk om het bedrijf dat getroffen is door een calamiteit zo snel mogelijk weer back in business te krijgen!

Als u meer wilt weten over hoe AREPA kan helpen bij het herstellen van de apparatuur en de garantie hierop na een brand, waterschade of andere calamiteiten, bekijk dan ons webinar over dit onderwerp. Of neem vrijblijvend contact met ons op om te zien hoe wij u kunnen helpen om uw getroffen bedrijfskritische apparatuur weer zo snel mogelijk up and running te krijgen.

 


OVER DE AUTEUR

By: Paul Gilbert

Paulgilbert

Paul is ruim 17 jaar werkzaam in de restauratiebranche en werkt al meer dan zeven jaar bij AREPA. Binnen AREPA is hij momenteel projectadviseur voor grote accounts waarbij hij onder meer verantwoordelijk is voor de samenwerking met klanten om bedrijfsverliezen na een calamiteit te beperken. Paul heeft een uitgebreide achtergrond in het evalueren van hightech elektronische, elektrische en mechanische apparatuur die is aangetast als gevolg van brand, water of andere verontreinigingen.

Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »