Preventive Reconditioning


 

Maintenance Facility

Wereldwijde inzet van AREPA Preventive Reconditioning

AREPA Preventive Reconditioning levert kwalitatief hoogwaardige diensten bij storingen aan uw elektrotechnische installaties. Daarnaast verricht zij periodiek onderhoud om storingen -en dus bedrijfsstilstand- door met name vervuiling, aan uw installaties te voorkomen. AREPA Preventive Reconditioning opereert hierin wereldwijd en in alle marktsegmenten waar de bedrijfszekerheid van installaties gegarandeerd moet worden.

Veelal gaat het daarbij om het inspecteren én technisch reconditioneren van verdeelinstallaties (apparaten die de stroom welke van het elektriciteitsnet wordt afgenomen, verdelen naar motoren en overige installaties). Daarnaast onderhoudt en reconditioneert AREPA Preventive Reconditioning bijvoorbeeld ook besturingskasten en andere elektrotechnische installaties.

AREPA Preventive Reconditioning is op dit gebied in alle industriële én dienstverlenende sectoren actief: van boorplatformen tot ziekenhuizen, van scheepvaart tot petrochemische fabrieken, van food tot hightech, name it and we do it!

Grondige reiniging

Allereerst brengen wij samen met U in kaart welke installaties het betreft, in dit specifieke voorbeeld diverse verdelers welke verontreinigd zijn. Aan de hand van een eerste inventarisatie stellen wij per installatie een offerte op, inclusief doorlooptijden. Daarna kan er met U een planning worden gemaakt wanneer de betreffende (verontreinigde) installatie(s) aantoonbaar spanningsloos aan ons kunnen worden aangeboden. Onze Technisch Specialisten beoordelen de installaties, halen eventuele beplatingen weg en zorgen dat alle componenten goed bereikbaar zijn ten behoeve van een optimaal reinigingsproces. Hierdoor zal tijdens de reiniging gegarandeerd alle aanwezige verontreiniging worden verwijderd en niet alleen het zichtbare! De Technisch Specialisten van AREPA reinigen handmatig, volledig droog en met behulp van ESD-stofzuigers om elektrostatische ontladingen te voorkomen. De laders die zij demonteren worden behandeld in onderdrukcabines met geïoniseerde lucht zodat ook hier weer ESD-veilig wordt gewerkt. Nadat de laders zijn teruggeplaatst, krijgt de installatie nog een antistatische nabehandeling. Om de resultaten van onze grondige reiniging aan te tonen, leveren wij de installatie(s) in samenspraak met u op.

Belofte

Doordat er bij AREPA Preventive Reconditioning uitsluitend Technisch Specialisten werkzaam zijn, zijn zij in staat om tijdens hun werkzaamheden op bijvoorbeeld frequentiedrives of MCC-installaties (motor control centers) tevens een adequate inspectie uit te voeren. Ieder defect in een installatie, hoe minuscuul ook, zal door hen worden opgemerkt, aan u gerapporteerd en zo mogelijk direct hersteld. Hiermee maken wij onze belofte waar: “Restoring confidence in your equipment.” 

 

Equipment Before DecontaminationVoor Equipment After DecontaminationNa

 


AUTEUR

By: Robin Langstraat

Headshot of man
Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »