Corrosie versus roest - Wat is het verschil?


Categories: Corrosie, Reconditionering na schade, Maakindustrie, Datacenters, Windenergie, Marine & Offshore, Gezondheidszorg, Onderwijs
 

Corrosion Rust

Corrosie en roest worden vaak door elkaar gebruikt. Hoewel corrosie en roest beide het gevolg zijn van oxidatiereacties (waarbij een element combineert met zuurstof) zijn er verschillen tussen de twee. Corrosie heeft gevolgen voor een breed scala aan objecten terwijl roest alleen impact heeft op ijzer en zijn legeringen zoals staal. Daarom is roest een vorm van corrosie alhoewel het specifiek verwijst naar oxidatie van metalen die ijzer bevatten.

De onderstaande tabel beschrijft de extra verschillen tussen corrosie en roest.

CORROSIE VS. ROEST

Corrosie

Roest

Corrosie omvat roest.

Roest is een vorm van corrosie.

Corrosie is het proces waarbij bepaalde materialen, metalen en niet-metalen verslechteren als gevolg van oxidatie.

Roesten is oxidatie van ijzer in aanwezigheid van lucht en vocht.

Corrosie kan optreden op materialen zoals keramiek of polymeren.

Roestvorming vindt plaats op oppervlakken van ijzer en de legeringen.

Corrosie vereist blootstelling aan het oppervlak aan lucht of chemicaliën.

Roesten vereist blootstelling aan het oppervlak van zowel lucht als vocht.

Afhankelijk van het materiaal kan corrosie ontstaan in verschillende kleuren zoals blauw en groen.

Roest heeft een oranje/bruine kleur.

 

Kijk voor meer informatie over corrosie en roest op onze whitepaper, Corrosie – Effecten op metalen en elektronische apparatuur, processen en preventie. U kunt zich ook hier aanmelden voor onze komende webinar over corrosie.

 


Over de schrijver

By: Amir Rubin

Amir Rubin is een elektrotechnisch ingenieur met 18 jaar ervaring in het uitvoeren van schadebeoordelingen aan hightech elektronische, elektrische en mechanische apparatuur als gevolg van brand, water of een andere verontreiniging. Rubin is al ruim 10 jaar als Senior Technical Consultant bij Envista Forensics betrokken en voerde daarbij ruim honderden nauwkeurige en diepgaande inspecties op apparatuur uit. Hierbij stelt hij de omvang vast van de schade, de reparatie, het herstel en de mogelijke kosteneffectieve oplossingen om bedrijfsonderbrekingen zoveel mogelijk te beperken. Amir Rubin heeft daarbij procedures ontwikkeld voor de juiste ontsmetting, het testen en de reparatie. Dit houdt onder andere in dat hij rechtstreeks samenwerkt met de eigenaren van de apparatuur, diens technische vertegenwoordigers en de fabrikanten om claims met betrekking tot het verlies van apparatuur met succes op te lossen.

Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »