Zonnestroom (PV) installaties, SCIOS Scope 12

Solar panels on roof

Op initiatief van het verbond van verzekeraars, brancheorganisaties en inspectiebedrijven is een inspectie van zonnestroom installaties ontwikkeld. Deze inspectie is onder certificatie gebracht bij SCIOS als Scope 12.

Dit naar aanleiding van de groei van de schadelast door de enorme toename van zonnestroom installaties en de magere kwaliteit van deze installaties.

De inspectie bestaat uit een eerste inspectie (EBI) die altijd moet zijn uitgevoerd. Waarna deze periodiek wordt vervolgd met een periodieke inspectie (PI).

Tijdens de EBI wordt met name de kwaliteit en het voldoen aan normen en installatievoorschriften beoordeeld, tijdens de PI wordt de toestand van de installatie beoordeeld.

Wat is een SCIOS Scope 12 inspectie?

De inspectie van zonnestroom installatie is gebaseerd op verschillende normen, o.a. NEN 1010, NEN-EN-IEC 62446-1, NEN-EN-IEC 61439-1, NEN-EN-IEC 62305, NEN 3140.

In Technisch Document 18, dat de basis vormt voor Scope 12, komen al deze normen aan de orde en worden hiervan de essentiële zaken gebruikt.

Tijdens de inspectie wordt niet alleen de elektrische installatie beoordeeld, maar wordt ook een verklaring van het constructie bureau gevraagd of de bouwkundige constructie het gewicht van de panelen kan dragen. Dit geldt niet voor woningen en installaties met minder dan 50 panelen.

Daarnaast wordt het risico op brand in relatie tot de omliggende materialen en ventilatie rondom de panelen beoordeeld.

Om de kwaliteit van de Scope 12 inspectie te kunnen borgen, is een certificatieregeling opgesteld door SCIOS. Hierin zijn de inspectiemethode, opleiding en ervaring voor de inspecteur en kwaliteit van de organisatie (inspectiebedrijf) vastgelegd. Een SCIOS gecertificeerde inspecteur wordt elke 18 maanden geaudit door een certificerende instelling.
Scope 12 inspectie aanvragen »