SCIOS Scope 12; Zonnestroom (PV) installaties,

Scios scope 12; zonnestroom installaties en zonnepanelen keuring

AREPA Inspexx is gespecialiseerd in het uitvoeren van inspecties van elektrische apparatuur onder de certificatieregeling van SCIOS.

Op initiatief van het verbond van verzekeraars, brancheorganisaties en inspectiebedrijven is een inspectie van zonnepanelen zonnestroom installaties ontwikkeld.

Deze inspectie is onder certificatie gebracht bij SCIOS als Scope 12. Ook in de SCIOS Scope 12 inspectie van zonnepanelen en zonnestroominstallaties is AREPA Inspexx gespecialiseerd.

 

De Scope 12 keuring is tegenwoordig van groot belang door de groei van de schadelast door de toename van zonnepanelen en zonnestroom installaties en de magere kwaliteit hiervan. Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten over de SCIOS Scope 12 inspectie van zonnepalen en zonnestroom installaties. 

Wat is een SCIOS Scope 12 inspectie?

De SCIOS Scope 12 inspectie is een keuring van zonnepanelen en zonnestroom installaties. Deze inspectie is gebaseerd op verschillende normen, o.a. NEN 1010, NEN-EN-IEC 62446-1, NEN-EN-IEC 61439-1, NEN-EN-IEC 62305, NEN 3140.

In Technisch Document 18, dat de basis vormt voor Scope 12, komen al deze normen aan de orde en worden hiervan de essentiële zaken gebruikt.

Het werken met elektrische installaties zoals zonnepanelen brengt de nodige risico’s met zich mee. Daarnaast zijn er veel voorbeelden uit de praktijk waarbij zonnestroom installaties een hoog brandrisico met zich mee brengen. Dit laatste is bij verzekeraars ook geland, waardoor zijn tegenwoordig vragen om de risico’s van PV-installaties, zonnepalen en zonnestroom installaties in kaart te brengen middels een Scope 12 keuring van de installaties.

Wat houdt de SCIOS scope 12 in?

De Scope 12 inspectie bestaat uit een eerste inspectie (EBI) die altijd moet zijn uitgevoerd. Waarna deze periodiek wordt vervolgd met een periodieke inspectie (PI).

Tijdens de EBI van de scope 12 keuring wordt met name de kwaliteit en het voldoen aan normen en installatievoorschriften beoordeeld, tijdens de PI wordt de toestand van de installatie beoordeeld.

Tijdens de inspectie wordt niet alleen de elektrische installatie beoordeeld, maar wordt ook een verklaring van het constructiebureau gevraagd of de bouwkundige constructie het gewicht van de panelen kan dragen. Dit geldt niet voor woningen en installaties met minder dan 50 panelen.

Daarnaast wordt het risico op brand in relatie tot de omliggende materialen en ventilatie rondom de panelen beoordeeld.

Om de kwaliteit van de Scope 12 inspectie te kunnen borgen, is een certificatieregeling opgesteld door SCIOS. Hierin zijn de inspectiemethode, opleiding en ervaring voor de inspecteur en kwaliteit van de organisatie (inspectiebedrijf) vastgelegd. Een SCIOS gecertificeerde inspecteur wordt elke 18 maanden ge-audit door een certificerende instelling.

 

Is de Scope 12 verplicht?

Op dit moment is een scope 12 keuring nog niet verplicht. U kunt zelf bepalen of uw zonnestroominstallatie geïnspecteerd dient te worden of niet. De Scope 12 inspectie verlaagt het risico op brand en verhoogt dus de brandveiligheid van zonnepanelen

Ook kan het voor komen dat een scope 12 inspectie contractueel wordt geëist door uw verzekeraar. In zo’n geval bent u wél verplicht om een scope 12 keuring uit te laten voeren. Bovendien wilt u de veiligheid van uw bedrijf, medewerkers en uzelf zo goed mogelijk geregeld hebben, toch?

Waarom een scope 12?

Vanuit veiligheidsoogpunt adviseren wij om ieder jaar een scope 12 inspectie uit te laten voeren in verband met gevaren bij defecten of montagefouten. Het periodiek uitvoeren van de scope 12 inspectie door een SCIOS gecertificeerd bedrijf brengt de volgende voordelen voor u als werkgever of installatie eigenaar met zich mee:

  • Uw bedrijfszekerheid neemt toe omdat u zeker weet dat de installatie veilig is voor gebruik;
  • Door regelmatig te controleren voorkomt u niet alleen schade aan de installatie, maar aan uw gehele bedrijf;
  • Het is een algemeen geaccepteerde aanpak om te laten zien dat u uw wettelijke zorgplicht nakomt.

Waar moet ik op letten bij een scope 12 inspectie?

Belangrijk is dat de volgende documentatie beschikbaar gesteld wordt aan de inspecteur bij een Scope 12 inspectie..

  • …Het legplan van de panelen
  • …Het ballastplan
  • …Het kabelplan (> 1 streng)
  • …De verklaring van het constructiebureau dat de dakconstructie het gewicht van de PV-panelen en de ballast kan dragen, inclusief de constructie berekeningen.
  • …Installatiegegevens

Scope 12 keuring kosten

De kosten van een SCIOS Scope 12 keuring zijn afhankelijk van diverse factoren zoals het aantal zonnepanelen en omvormers. Bovendien moet de installatie veilig en goed bereikbaar zijn voor onze gecertificeerde inspecteurs.

Benieuwd wat de kosten zijn voor uw Scope 12 zonnepanelen keuring? Bereken uw kosten via onderstaande button: