NEN 1010 Keuring

NEN 1010 keuring elektrische installatie

Als u werkzaam bent in de elektrotechnische installatiebranche komt u er niet omheen: de NEN 1010. Deze Norm is in Nederland al jaren dé norm voor het aanleggen van laagspanningsinstallaties. Ook het aanpassen en wijzigen van elektrische installaties vallen onder de NEN 1010. Deze nieuwe installaties dienen gekeurd te worden. Hoe dat dient te gebeuren is vastgelegd in deel 6 van de NEN 1010.

Direct NEN 1010 keuring aanvragen

Wat is NEN 1010?

NEN 1010 is een combinatie van een aantal veiligheidsbepalingen die bij de aanleg van laagspanningsinstallaties wordt gebruikt. De bepalingen in de NEN 1010 omvatten de minimumeisen waaraan de elektrotechnische installaties moeten voldoen. NEN 1010 is van toepassing op de woning- en utiliteitsbouw en in het industriële domein. 

Is de NEN 1010 keuring verplicht?

De NEN 1010 keuring is niet wettelijk verplicht bij de oplevering van elektrotechnische installaties. Het is wél verplicht dat de installatie voldoet aan de NEN 1010. Ook bij radicale veranderingen aan installaties is het verplicht om te voldoen aan eisen die zijn gesteld in de NEN 1010. Om die reden is een NEN 1010 opleveringkeuring eigenlijk noodzakelijk. In bouwbestekken, contracten, polissen kan wel zijn opgenomen dat de NEN 1010 inspectie verplicht is.

Het uitvoeren van een NEN 1010 inspectie

De NEN1010 inspectie bestaat uit twee delen: De eerste inspectie en de periodieke inspectie.

De eerste inspectie

Gedurende én direct na de voltooiing van een elektrische installatie dient men te beoordelen of deze installatie daadwerkelijk is aangelegd volgens de veiligheidseisen van de toegepaste NEN1010. Deze eerste NEN 1010 inspectie dient men ook uit te voeren na een grote wijziging of (gedeeltelijke) aanpassingen van installatie.

De eerste NEN1010 inspectie bestaat uit een uitvoerige visuele inspectie, controle van documentatie en diverse elektrische metingen. In deze inspectie wordt onder andere antwoord gegeven op onderstaande vragen:

  • Is het elektrisch materieel geïnstalleerd volgens de geldende installatie- en productnormen?
  • Is de installatie geschikt voor de eindgebruiker?
  • Past de elektrische installatie in de omgeving?
  • Is het elektrische materieel veilig voor gebruik?

De inspectie resulteert uiteindelijk in een uitgebreide rapportage met meetresultaten en de beantwoording van bovenstaande vragen.

De periodieke inspectie

De periodieke inspectie voert men uit om op regelmatige basis te controleren of de elektrische installatie nog altijd veilig is voor gebruik. De uitvoering vindt plaats 3 tot 7 jaar na de eerste inspectie. Het verschil met de eerste inspectie is dat niet alles meer gecontroleerd hoeft te worden en de periodieke inspectie minder tijd in beslag neemt.

Normaliter voeren we in plaats van de NEN 1010 periodieke inspectie een NEN 3140 inspectie of SCIOS scope 8 inspectie uit. Deze inspecties kennen namelijk een breder werkgebied en worden vanuit ARBO wetgeving (RI&E) of Verzekeraar vaak verplicht gesteld.

NEN 1010 inspectie aanvragen