Arbeidsveiligheid

AREPA Photo
Kortom, de NEN 3140 en NEN 3840 zijn standaarden, gebaseerd op hoge of lage spanning, voor elk bedrijf dat over elektrische apparatuur beschikt. Om aan deze normen te voldoen, moeten bedrijvenregelmatig inspecties laten uitvoeren en trainingen volgen om de veiligheid van elektrische installaties voor hun werknemers te garanderen.

Apparatuur vereist regelmatige inspecties. AREPA Inspexx kan inspecties en beoordelingen uitvoeren via goedgekeurde, gekalibreerde testapparatuur, op elke locatie, op elk moment (zelfs in het weekend en op feestdagen), om mogelijke bedrijfsonderbrekingen te verminderen.

Tijdens inspecties wordt er gekeken naar zichtbare gebreken, aarde- of grondweerstand, isolatieweerstand, lekstroom (van aardgeleider en / of contact). Met onze ervaring kunnen onze inspecteurs bedrijven helpen risico's te begrijpen en te verhelpen. Arepa Inspexx staat in de branche bekend om onze ervaring en snelle resultaten, evenals ons vermogen om bedrijfsonderbrekingen te beperken.

Gezondheid en welzijn van werknemers

Op elke werkplek (en werkruimte) moet de manier waarop werknemers hun werk moeten uitvoeren op zodanige wijze worden gedaan dat ze geen nadelige gevolgen voor hen zouden hebben. Een werkgever is verplicht om effectieve maatregelen te nemen op basis van de huidige stand van de techniek, bedrijfsgezondheidszorg, ergonomie, arbeidshygiëne en zowel arbeids- als organisatiekunde. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers veilig zijn tegen werkgerelateerde ongevallen of letsels, evenals beroepsongevallen of -ziekten. Onze services kunnen u helpen bij het inventariseren van uw werkplek door middel van een systematische aanpak om te controleren of alle werkruimten compliant zijn.

Werkgeversvereisten voor arbeidsomstandigheden bij werknemers

Aangezien een systematische aanpak van arbeidsomstandigheden begint met het verzamelen van informatie, dient er eerst een inventarisatie plaats te vinden van de mogelijke risico’s voor werknemers. Het doel van deze risico-inventarisatie en evaluatie is uiteraard het in kaart brengen van de stand van zaken op het gebied van arbeidsomstandigheden en de mogelijke gevolgen of gevaren van de huidige situatie. Wanneer u vervolgens maatregelen treft om de geconstateerde risico’s weg te nemen of te verminderen, geeft u blijk van preventieve aandacht voor arbeidsomstandigheden.

Het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie is wettelijk verplicht. Wordt er niet voldaan aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Arbo-wet, dan kan een werkgever boetes opgelegd krijgen door de Arbeidsinspectie die in de duizenden euro’s kunnen lopen.

AREPA Inspexx biedt drie producten aan die het eenvoudig maken om aan de verplichtingen te voldoen, namelijk:

  • VCA*, VCA** en implementatie wettelijke verplichtingen arbeidsomstandighedenwetgeving; Opzet en implementatie van een kwaliteitssysteem; Uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie.
  • Analyse van het ontwerp en de implementatie van uw systemen.
  • Risico inventarisatie en evaluatie.

Hierbij zorgen wij ook dat uw medewerkers een goede training ontvangen.


Inspectie Aanvragen

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een keuring aan te vragen.

Contact »

Recent nieuws

Lees ons laatste nieuws en blijf op de hoogte van wat er gebeurt binnen AREPA en in de reconditionerings-industrie!

Lees meer »