NTA 8220 Inspectiemethode

Electric Shock

Bedrijfsbranden komen dikwijls voort uit slecht onderhouden of onveilige technische installaties. De verzekeraars was dit ook al opgevallen. Er is daarom een samenwerkingsverband opgericht tussen verschillende partijen om een nieuwe inspectiemethode te lanceren, de NTA 8220. Deze nieuwe inspectiemethode is eind 2017 ingevoerd en de samenwerkende partijen zijn:

  • Het Verbond van Verzekeraars
  • UNETO-VNI, een ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel.
  • iKeur, een platform van onafhankelijke inspecteurs.

Wat is de NTA 8220 inspectiemethode?

De NTA 8220 inspectiemethode en de SCIOS Scope 10 inspectie (voortvloeiend uit de NTA 8220) richt zich specifiek op de brandveiligheid van elektrische installaties en met de eventueel daarop aangesloten elektrisch materiaal. In de NTA 8220 valt te lezen hoe het brandrisico op elektrische installaties en materiaal beoordeeld worden, hoe de rapportage moet worden opgesteld, maar ook welke competenties de NTA 8220 inspecteur moet bezitten. Er bestaan reeds elektrotechnische inspecties, zoals NEN 1010 en NEN 3140. Deze inspectiemethodes hebben een breder perspectief en belichten vooral het ontwerp en de bedrijfsvoering omtrent technische installaties. Het brandrisico komt daar wel aan de orde, maar in een beperkte mate. De NTA 8220 inspectiemethode kan goed dienen als een aanvulling op NEN 1010 en NEN 3140, waarbij zeer specifiek naar brandrisico’s van elektrische installaties gekeken wordt. Op onderdelen verwijst de nieuwe NTA 8220 inspectiemethode ook naar NEN 1010 en NEN 3140.

Hoe ziet de NTA 8220 inspectiemethode eruit?

Risico-analyse

Naar aanleiding van de aard, het gebruik en de omgeving van de elektrische installaties en materiaal, wordt er een risico-analyse gemaakt dat gericht is op het beperken van de brandveiligheidsrisico’s. Er wordt gekeken hoe een machine is ontworpen, is onderhouden en de wijze waarop hij belast wordt door aansluiting van toestellen en apparatuur. Ook wordt de omgeving waar de machine staat in de risico-analyse meegenomen. Het opstellen van een dergelijke risico-analyse vergt bepaalde capaciteiten van de inspecteur. AREPA Heeft deze gekwalificeerde inspecteurs in dienst.

Andere inspectiemethodes

De NTA 8220 inspectiemethode verwijst ook naar de overige inspectiemethodes NEN 1010 en NEN 3140. De risico-analyse op basis van NTA 8220 wordt ook getest met NEN 1010 en NEN 3140, zodat een volledig beeld ontstaat.

Steekproef gebruiksruimtes

Op basis van de risico-analyse wordt er door middel van een steekproef volledige gebruiksruimtes geïnspecteerd. Er wordt dan gekeken naar de ruimte zelf en andere elektrische apparatuur en machines in de ruimte.

Rapportage

De bevindingen, zoals risico’s en gebreken worden op de wijze zoals vastgelegd in NTA 8220 verwerkt in een rapport.
Inspectie Scope 10 Aanvragen »
 

Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »

Nieuws

Lees meer »