Steekvlam/vlamboog in Universiteits datacentrum


Categories: Onderwijs, Reconditionering na schade, Brand & Roet, Nooddiensten , Reparatie & Hercertificering
 

University Data Center
Show Caption
Hide Caption
Scroll through to see photos from this case.
Equipment In The University Data Center 1
Show Caption
Hide Caption
Equipment In The University Data Center
Equipment In The University Data Center 2
Show Caption
Hide Caption
Equipment In The University Data Center
Equipment In The University Data Center 3
Show Caption
Hide Caption
Equipment In The University Data Center
Server Equipment Circuit Boards Before And Post Decontamination 1
Show Caption
Hide Caption
Server Equipment Circuit Boards Before Decontamination
Server Equipment Circuit Boards Before And Post Decontamination 2
Show Caption
Hide Caption
Server Equipment Circuit Boards Post Decontamination
Server Equipment Circuit Boards Before And Post Decontamination 3
Show Caption
Hide Caption
Server Equipment Circuit Boards Before Decontamination
Server Equipment Circuit Boards Before And Post Decontamination 4
Show Caption
Hide Caption
Server Equipment Circuit Boards Post Decontamination
Server Equipment Circuit Boards Before And Post Decontamination 5
Show Caption
Hide Caption
Server Equipment Circuit Boards Before Decontamination
Server Equipment Circuit Boards Before And Post Decontamination 6
Show Caption
Hide Caption
Server Equipment Circuit Boards Post Decontamination
Calamiteit

Door een steekvlam/vlamboog in een energiedistributiepaneel in een datacentrum van een grote universiteit raakte het gehele datacentrum overspoeld door roet en rook waardoor het netwerk en de serverinstallatie werden beschadigd. Dit specifieke datacentrum bestuurt ongeveer 50 procent van al het computerverkeer van de universiteit evenals de essentiële activiteiten van het oproepsysteem van het universiteitsziekenhuis, waardoor het van wezenlijk belang was dat het datacentrum zo snel mogelijk weer in bedrijf was.

Uitdagingen & Logistiek

Aangezien de universiteit diensten levert voor zowel een meerderheid van de campus als ook voor de essentiële communicatie voor het ziekenhuispersoneel, moest de universiteit de installatie wel in bedrijf houden. Voor een groot deel van het datacentrum was in het systeem geen redundantie opgenomen, waardoor het onvermijdbaar was dat de dienstverlening in geval van fouten of storingen grotendeels niet mogelijk was. Als gevolg daarvan moest de gesaneerde apparatuur eerst worden geherinstalleerd, getest en operationeel zijn voordat andere apparatuur kon worden uitgeschakeld om te worden gesaneerd. Veel apparatuur werd ook gebruikt voor internationale kampioenschappen waardoor het lastig werd om de apparatuur in te plannen omdat de apparatuur soms 24 uur per dag 7 dagen per week in gebruik was.

Aangezien een deel van de apparatuur informatie bevatte volgens de richtlijnen van de Amerikaanse regering m.b.t. import en export had dit niet alleen gevolgen voor de plaats waar de sanering moest plaatsvinden maar ook voor degenen die de sanering moesten uitvoeren. AREPA is een wereldwijd bedrijf en gewoonlijk worden medewerkers van over de gehele wereld ingezet. Vanwege de richtlijnen mochten alleen Amerikaanse staatsburgers die verder een achtergrondonderzoek hadden ondergaan worden ingezet. AREPA moest daarom aanpassingen doen om dit project goed in te richten.

Aanvankelijk had de universiteit geen ruimte waar de saneringswerkzaamheden konden plaatsvinden. Na weken van onderhandelen en plannen om ervoor te zorgen dat alle richtlijnen strikt werden nageleefd, stelde de universiteit een veilige ruimte in het gebouw beschikbaar voor de saneringswerkzaamheden. Samen met de universiteit coördineerde AREPA dat er eigen sloten met een beperkt aantal beheerde sleutels werden aangebracht voor de ruimte waar de sanering moest plaatsvinden. AREPA stelde ook een specifiek toegangsplan op om de aanvoer en het transport van de apparatuur en de saneringsruimte te regelen voor het universiteitspersoneel, de verzekeraars, leveranciers en AREPA-medewerkers.

Resultaat

In de beschikbaar gestelde kleinschalige werkruimte en de stroom apparatuur, wist AREPA de volledige sanering voor ongeveer 1.200 servers, schakelaars en netwerkapparatuur in 60 dagen succesvol af te ronden. De beschadigde apparatuur omvatte een twaalftal items waarvoor garantie- of servicecontracten golden. Na de succesvolle sanering werden alle garantie- en servicecontracten volledig hersteld.

 

Download the PDF

Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »

Recent nieuws

Lees meer »