Overstroming bij fabriek in Oklahoma


Categories: Reconditionering na schade, Maakindustrie, Nooddiensten , Conserveren & Stabiliseren, Wateroverlast, Specialisten in techniek
 

Flooding
Show Caption
Hide Caption
Scroll through to see photos from this case.
Okuma CNC Lathe Control Cabinet Before Decontamination
Show Caption
Hide Caption
Okuma CNC lathe control cabinet before decontamination
Okuma CNC Lathe Control Cabinet After Decontamination
Show Caption
Hide Caption
Okuma CNC lathe control cabinet after decontamination
Bronx Eng. Control Cabinet Before Decontamination
Show Caption
Hide Caption
Bronx Eng. control cabinet before decontamination
Bronx Eng. Control Cabinet After Decontamination
Show Caption
Hide Caption
Bronx Eng. control cabinet after decontamination
OMAX Waterjet Cutter Control Cabinet Before Decontamination
Show Caption
Hide Caption
OMAX waterjet cutter control cabinet before decontamination
OMAX Waterjet Cutter Control Cabinet After Decontamination
Show Caption
Hide Caption
OMAX waterjet cutter control cabinet after decontamination
Crack Inspection Discharge Switchgear Bucket Before Decontamination
Show Caption
Hide Caption
Crack inspection discharge switchgear bucket before decontamination
Crack Inspection Discharge Switchgear Bucket After Decontamination
Show Caption
Hide Caption
Crack inspection discharge switchgear bucket after decontamination
Calamiteit

Toen hevige slagregens ervoor zorgden dat het waterpeil van de Arkansas River tot recordhoogte steeg, en de rivier buiten z’n oevers trad,kwamen verscheidene gebieden in Oklahoma onder water te staan. Een van de bedrijven die  door de overstroming werd getroffen was een fabriek met een oppervlakte van zo'n 64 ha; er stond ongeveer een meter verontreinigd water in de fabriek. Het water was de elektriciteitskasten, stroomvoorzieningen en numeriek bestuurde machines binnengedrongen. In minder dan 48 uur nadat een getekende overeenkomst was ontvangen, was AREPA ter plaatse om de fabriek weer in bedrijf te krijgen.

Uitdagingen & Logistiek

Door de ernst van de overstroming moest de fabriek sluiten, waarbij de verzekerde twee weken lang de fabriekniet kon betreden noch een inschatting van de schade kon maken. Dit veroorzaakte nog meer schade aan de apparatuur en elektronica omdat deze onder water stonden waardoor roestvorming versneld toenam.

Toen AREPA eenmaal ter plaatse was, bemerkten onze deskundigen dat er niet alleen verontreiniging door overstroming was ontstaan, maar dat de apparatuur ook had te lijden van jarenlang achterstallig onderhoud. Na nader onderzoek bepaalde AREPA dat een geïmproviseerde aanpassing van de bedrading nodig was om ervoor te zorgen dat de apparatuur  bleef functioneren toen ondersteuning door de fabrikant niet langer beschikbaar was. Bovendien moest een deel van de elektrische voorzieningen en gasvoorzieningen ook worden vervangen. AREPA zette generatoren in voor de verlichting en gebruikte elektrische voorzieningen van het gebouw toen deze eenmaal op  bepaalde plaatsen was hersteld.

De meeste apparatuur stond boven de waterspiegel, niettemin moest alle elektronica onder de waterspiegel worden vervangen. Teneinde er zeker van te zijn dat er vanwege de hoge luchtvochtigheid geen restvocht in de apparatuur achterbleef gebruikte AREPA een vacuümkamer en droogkamers om alle aangetaste onderdelen zorgvuldig te drogen.

Resultaat

Aangezien de meeste apparatuur voor deze fabriek maatwerkapparatuur was, zou de vervangingstijd negen maanden tot een jaar kunnen bedragen, waardoor het bedrijf stopgezet zou moeten worden. Het lukte AREPA om 100% van de apparatuur die aan de voorwaarden voldeed, met succes binnen slechts drie weken te herstellen. De overspoelde elektronica en droogtransformatoren werden vervangen.

 

Download the PDF

Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »

Recent nieuws

Lees meer »