Vloeistofchromatografie tests

HPLC

Branden leiden tot de vorming van duizenden corrosieve gassen, dat elk leidt tot unieke typen chemische bijproducten. Zwavelzuur, salpeterzuur, azijnzuur en mierenzuur kunnen ontstaan wanneer een combinatie van rubber, olie, chemische of natuurlijke stoffen zoals hout worden verbrand.

Bij de beoordeling van de apparatuur die brandschade heeft opgelopen, is het belangrijk om volledig te begrijpen welke verontreinigende stoffen de apparatuur hebben aangetast en in welke mate. AREPA kan deze kritische analyse in ons laboratorium uitvoeren met behulp van een HPLC unit (High Performance Liquid Chromatography).

Op basis van de oppervlaktetesten van de apparatuur in combinatie met de chemische evaluaties verkregen via onze HPLC unit, kunnen we de corrosieniveaus meten en onze klanten adviseren welke maatregelen zij moeten nemen voor de conservering, stabilisering, en uiteindelijk de herinstallatie van de apparatuur.


Krijg de hulp die je nodig hebt.

Lees meer over onze technische reconditioneringsdiensten, onderhoudsservice, continuïteitsadvies en meer.

Contact »

Nieuws

Lees meer »